beats by dre cheap

ramazan III islamski sart

„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kurana, koji je putokaz lju¬dima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (Kuran, el-Bekare, 185.) Ramazan je mjesec savma, islamskog posta ili treća i osnovna praktična dužnost islama. Ramazan je mjesec posta i mjesec početka objave Kurana, pu¬tokaza ljudstvu i jasng i nepobitnog razmeđa između dobra i zla, istine i neistine, pravde i nepravde, svjetla i tmine, pravog puta i zablude, vjere i nevjerovanja. Do Sudnjeg dana Kuran ljude vodi jedinom ispravnom putu, vjeri i moralu. Dakle, ramazanom se ulazi u mjesec posta i mjesec objave Kurana. Pošto su prve riječi Objave: "Čitaj u ime Gospodara svoga, Koji stvara" - ramazan je i mjesec znanosti u ime i radi Svevišnjeg Allaha. Mjesec je ramazan i mjesec pobjede istine nad zabludom i laži: „I reci: Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje.” (Kuran, el-Isra, 81.) Mjesec ramazan kao mjesec početka objave Kurana mjesec je lijeka i Allahove milosti, dobrote, upute i svjetla vjernicima. "Mi objavljujemo u Kuranu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjer¬nicima on samo povećava propast." (Kuran, el-Isra, 82.) "O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima." (Kuran, Junus, 57.) Kao što je Kuran savjet, uputa, dobrota, lijek za srca vjernika i Allahova milost prema njima, tako je i određivanje Muhammeda, a.s., za vjerovjesnika u ramazanu također Allahova milost svim svjetovima. "A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali." (Kuran, ei-Enbija,107.) Držeći hutbu uoči ramazana posljednjeg petka u šabanu, Poslanik se obra¬ćao vjernicima sljedećim riječima: - O ljudi, prikučio vam se časni mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletu-l-kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah vam je naredio da postite danju u ramazanu, a njegove noći da provodite u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi nafilu uz ramazan, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a ko obavi farz u ramazanu, kao da je obavio sedamdeset farzova izvan ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada je za strpljivost džen¬net. To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uve¬ćavaju prihodi i opskrba vjernika. Uz ramazan posebno prakticirajte četiri stvari: dvije kojima će te zadovoljiti svoga Stvoritelja i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja jesu stalno ponavljanje (učenje) kelimei¬-šehadeta i istigfara, a ono bez čega vi nikako ne možete jeste da molite Allaha za džennet i tražite spas od džehennema. Ko priredi iftar postaču, imat će za to nagradu kao da je roba oslobodio, i bit će mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema Allahu, dž.š.

islam
http://vjeraislam.blogger.ba
31/07/2006 17:28