beats by dre cheap

namaz II islamski sart

Druga osnovna i praktična dužnost islama (religije muslimana) ili drugi islamki šart jeste stalno, redovno i na vrijeme propisane narnaze: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju svaki dan klanjati. Propisani namaz koji se klanja jedanput sedmično jeste džuma, a povremeni su namazi dženaze-namaz (kada neko umre) te dva bajrama godišnje. Džumanski farzovi, bajrami i dženaze-namaz klanjaju se u džematu. Farzovi svakog namaza 27. su puta vredniji kada se obave zajednički, za imamom, negoli pojedinačno. Ipak, farzovi dnevnih namaza mogu se klanjati i pojedinačno. Salat - namaz drugi je islamski šart, ali prvi i bitni obred islama. Tako su svi vjerovjesnici imali iste, od Allaha, dž.š., naređene i isk¬Ijučivo u ime Njega izvršavane obrede. "... i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve učinismo dobrim, i učinismo ih vjerovjesnieima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali." (Kur an, e1-Enbija, 71.-73.)

islam
http://vjeraislam.blogger.ba
31/07/2006 17:25