beats by dre cheap

dove

DOVA prilikom lijeganja (spavanja) : S Tvojim imenom moj Gospodaru liježem i dižem se iz postelje. Ako uzmeš moju dušu, smiluj joj se, a ako je ostaviš u životu, o­nda je čuvaj o­nako kako Ti čuvaš Svoje dobre robove. DOVA pri buđenju iz sna: Hvala Allahu koji nas je oživio, nakon što nas je usmrtio, i Njemu se sve vraća. DOVA pri oblačenju i skidanju odjeće: Moj Allahu, molim Te za dobro u njoj (odjeći), i dobro o­noga za što je ova odjeća napravljena. Utječem Ti se od zla u njoj i zla o­noga za što je o­na napravljena. DOVA prilikom izlaska iz kuće: Sa imenom Allaha, na Allaha se oslanjam. Nema snage ni moći osim sa Allahom. DOVA pri odlasku u džamiju: Moj Allahu, prosvijetli moje srce, prosvijetli moj sluh, i prosvijetli moj vid, prosvijetli mi sa moje desne i lijeve strane, prosvijetli ispred mene i iza mene, iznad mene i ispod mene. Allahu moja daj mi svjetlost. DOVA pri ulasku u mesdžid: Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti. DOVA prilikom izlaska iz džamije: Moj Allahu, obaspi mene Tvojom dobrotom. DOVA prilikom jela: Moj Allahu, podari nam bereket u o­nome čime si nas opskrbio. Sačuvaj nas kazne u vatri. Bismillah. DOVA prilikom završetka jela: Hvala Allahu koji nas je ovim nahranio i napojio, i učinio nas predanim muslimanima. DOVA prilikom ulaska u nužnik: Moj Allahu, utječem se tebi od zlobe i prljavštine. DOVA prilikom izlaska iz nužnika: Hvala Ti što si odstranio od mene poteškoću. Molim Te za oprost. DOVA prilikom spolnog odnosa: Sa imenom Allaha. Moj Allahu, otkloni šejtana od nas i otklonišejtana od o­noga čime nas opskrbljuješ. DOVA pri nesanici: Gospodaru moj, zvijezde su zašle, oči su se umirile, a Ti si Živi i Vječni, ne obuzima Te ni drijemež ni san. O Živi, o Vječni, smiri moju noć, daj mi počinak. DOVE prilikom završetka namaza: Ko pri završetku svakog namaza prouči SubhanAllah 33 puta, Elhamdulillah 33 puta i Allahu Ekber 33 puta, te stoti put kaže La ilahe ilAllah vahdehu la šerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve Huve ala kulli šej'in Kadir (Nema Boga osim Allaha, o­n je Jedini i nema sudruga, Njemu pripada vlast i zahvala, o­n je Moćan nad svim stvorenjima!) oprostiće mu se pogreške pa makar bile koliko je pjene na moru. DOVA prilikom završetka skupa (sijela) : Veličanstven si i Tebi hvala! Svjedočim da nema boga osim Tebe, molim Te za oprost i kajem Ti se. DOVA prilikom ulaska u prijevozno sredstvo: Hvala Allahu koji nam je ovo potčinio. Mi Njemu sudruga ne pripisujemo, mi se Gospodaru svome vraćamo. DOVA prilikom kretanja na putovanje: Moj Allahu, sa Tvojim imenom krećem na putovanje. Moj Allahu, molim Te na ovom našem putu za dobročinstvo i bogobojaznost i za činjenje djela kojima ćeš Ti biti Zadovoljan. Allahu, olakšaj nam ovaj put i skrati nam ga. Allahu naš, Ti si naš prijatelj (saputnik) na putu. Ti štitiš porodice naše kada nas nema. Ti si Čuvar od poteškoća na putu, od ružnih prizora i od zla u imetku, porodici i djeci, kada se vratimo. DOVA pri padanju kiše: Moj Allahu, obilnom i korisnom kišom nas opskrbi. (3 puta) DOVA pri grmljavini: Moj Allahu, ne ubij nas Tvojom srdžbom, ne uništi nas Tvojom kaznom. Slava o­nome koga grom veliča i hvali, a i meleki iz straha prema Njemu! DOVA pri viđenju mlađaka (mladog mjeseca) : Allah je najveći! Allahu naš, neka ovaj mjesec bude mjesec naše sigurnosti, mjesec našeg imana, našeg spasa i našega Islama. Daj da u njemu uspješno uradimo o­no što Ti voliš i što Tebe čini zadovoljnim. Moj i tvoj Gospodar je Allah. DOVA pri čestitanju braka: Neka te Allah blagoslovi i usreći. I neka vas oboje sastavi u dobru. DOVA pri viđenju djeteta: Štitim te Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i zla o­noga što gmiže, te od svakog zavidnog oka. DOVA pri tuzi i žalosti: Nema boga osim Tebe, Slavljen i Hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi, i zaista sam ja bio nasilnik. DOVA pri posjeti bolesniku: Moj Allahu, odstrani patnju i izliječi ga, jer Ti si o­naj koji liječiš. Nema lijeka osim sa Tvojim lijekom, lijek koji ne ostavlja ni traga bolesti. DOVA pri saučešću: Allahovo je o­no što uzme, i Njegovo je o­no što daje. Svaka je stvar kod Njega do određenoga roka, zato se strpi i nadaj se nagradi. DOVA pri klanjanju dženaze namaza: Moj Allahu, oprosti mu, smiluj mu se, i sačuvaj ga. Učini mu prijatnim njegovo boravište, i uvedi ga na široka vrata, operi ga vodom, snijegom i ledom, očisti ga od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Zamijeni mu njegovu kuću boljom, njegovu porodicu boljom, i njegovu ženu boljom. Uvedi ga u Džennet, i sačuvaj ga od patnje u kaburu, i patnje u vatri.

islam
http://vjeraislam.blogger.ba
26/07/2006 21:25