islam

sellam allejkum braco i sestre .dobro dosli na blog o islamu

23.07.2006.

cime je allah dz.s. odlikovao muhammeda s.a.v.s. na ovom svijetu

Nakon temeljitog uvida u ono čime je Uzvišeni Allah odlikovao Muhammeda, s.a.v.s., evidentno je da se te posebnosti mogu razvrstati na sljedeći način:
1. ono čime je Uzvišeni Allah Svog Poslanika obavezao za razliku od drugih;
2. ono što je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku zabranio za razliku od drugih;
3. ono što je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku dozvolio za razliku od drugih i
4. ono čime je Uzvišeni Allah Svog Poslanika odlikovao zbog posebnih ličnih vrednota, a iz počasti prema Poslaniku, s.a.v.s.
U nastavku govorit ćemo o Muhammedovim, s.a.v.s., posebnostima shodno gornjoj klasifikaciji.

1. Ono čime je Uzvišeni Allah obavezao Svog Poslanika za razliku od svih drugih

Pošto je Muhammed vjerovjesnik, njemu je potrebna kvalitativna duhovna razina viša nego svim ostalim ljudima. Zato ga je Uzvišeni Allah obavezao nekim vidovima pokornosti ('ibadat) kojima nije obavezao njegove sljedbenike. Kao vjerovjesnik on je, za razliku od ostalih ljudi, odgovorniji i za promjenu lošeg stanja. U svemu tome on postaje znatno bliži Allahu, budući da se približavanje Allahu, putem izvršavanja strogih dužnosti (farz) prema Njemu, ostvaruje djelotvornije nego činjenjem neobaveznih dobrih djela (nafila). Time se postiže i najveća nagrada, sudeći prema poruci hadisi-kudsije koja glasi: "Ničim Mi se Moj rob ne može približiti bolje nego izvršavanjem strogih dužnosti - farzova." (El-Buhari)
Ono čime je Uzvišeni Allah obavezao Svog Poslanika, a nije i njegove sljedbenike, može se svesti na sljedeće:
Klanjanje noću - Ibn 'Abbas, r.a., Šafija (prema jednom njegovom mišljenju), neki pravnici malikijskog mezheba i Ibn Džerir et-Taberi smatraju da je Uzvišeni Allah klanjanje noću kao strogu dužnost propisao svim pripadnicima islamske zajednice. Tako je potrajalo godinu dana, zatim je dužnost derogirana za sljedbenike, a ostala je na snazi za Allahovog Poslanika, tako da je klanjanje noću postalo sunnet za muslimane a stroga dužnost za Allahovog Poslanika, s.a.v.s. To je u skladu s riječima Uzvišenoga: I probdij noć u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati (El-Isra', 79), što, drugim riječima rečeno, znači: "Allah ti je klanjanje noću propisao kao dodatak na ono što je propisao tvojim sljedbenicima, da bi te učinio dostojnim hvale vrijednog položaja koje ti je On pripremio na budućem svijetu."
Zato je Allahov Poslanik govorio: "Troje je meni stroga dužnost, a vama sunnet: vitr-namaz, čišćenje zubi misvakom i klanjanje noću." (El-Bejheki i Et-Taberani)
Vitr-namaz - Neki pravnici šafiijskoga i malikijskog mezheba uče da je vitr-namaz dužnost (vadžib) Allahovom Poslaniku, a da sljedbenicima nije dužnost, potkrepljujući tvrdnje hadisom navedenim u prethodnom pasusu. (Nihajetu-l-muhtadž, Revdatu-t-talibin i dr.)
Pranje zubi misvakom - Pranje zubi misvakom za svaki namaz bilo je dužnost Allahovom Poslaniku, a sunnet je njegovim sljedbenicima, prema prethodnom hadisu, kao i na osnovu predaje 'Abdullaha ibn Hanzale koji prenosi da je Allahovom Poslaniku bilo naređeno da za svaki namaz uzima abdest, bez obzira da li je prethodni abdest "pokvario", a kad se na to požalio da mu je teško, naređeno mu je čišćenje zubi za svaki namaz. (Telhisu-l-habir, Nihajetu-l muhtadž i dr.)
Kurbani - Kurbani su Allahovom Poslaniku bili dužnost, iako sljedbenicima nisu, što se vidi iz njegovih riječi: "Troje je meni dužnost, a vama dobra volja: klanje kurbana, vitr-namaz i dva rekata prijepodnevnog namaza (salatu-d-duha)." (Telhisu-l-habir i Ahmed u Musnedu)
Klanjanje prijepodnevnog namaza - Pravnici šafijskog i neki pravnici malikijskog mezheba, na osnovu prethodnog hadisa, tvrde da je prijepodnevni namaz (duha-namaz) Poslaniku bio dužnost, a njegovim sljedbenicima nije.
U ono čime je Poslanik, s.a.v.s., bio zadužen, spada i promjena lošeg stanja (u društvu). Njega u tome nije mogao poštedjeti ni strah za sebe, za razliku od sljedbenika koji to nisu dužni ukoliko se izlože opasnosti po život. Te dužnosti Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije bio oslobođen jer je njega Uzvišeni Allah čuvao, kao što je to i rekao: Allah će te od ljudi štititi. (El-Ma'ide, 67)

2. Ono što je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku zabranio za razliku od drugih

Uzvišeni Allah je svom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., zabranio ponešto od onog što je dozvolio njegovim sljedbenicima, kako bi ga poštedio besmislica i uzdigao mu značaj, budući da je nagrada za suzdržavanje od zabranjenoga veća od nagrade koja je obećana za izbjegavanje onoga što je (samo) pokuđeno. Pridržavanjem tih zabrana Poslanik, s.a.v.s., je kod Uzvišenog Allaha zaslužio visoko mjesto na Sudnjem danu. U te zabrane spadaju:
* Zabrana primanja milostinje - Allah je Svom Poslaniku, s.a.v.s., zabranio primanje bilo kakve milostinje, bilo obavezne, kao što je zekat i otkupnina (keffaret), ili preporučljive, kao što je milodar (sadaka) i to zbog očuvanja dostojanstvenog položaja, budući da uzimanje milostinje govori o podređenosti onoga ko uzima i nadređenosti onoga koji daje, a položaj vjerovjesništva je visoko iznad toga.
'Abdumuttalib ibn Rebi'a ibnu-l-Harise prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Ove milostinje (sadake) su, zapravo, čišćenje onoga što su ljudi zaprljali. One nisu dozvoljene ni Muhammedu ni njegovoj porodici."(Muslim i Ebu Davud)
* Poklanjanje da dobije više - Poslaniku je bilo zabranjeno da nekome nešto pokloni očekujući da se njemu pokloni nešto bolje, budući da je njemu zapovjeđeno da se prema drugima ponaša i ophodi na najljepši način. Allah mu je u tom smislu uputio preporuku riječima: I ne prigovaraj držeći da je mnogo (El-Muddessir, 6).
* Jedenje onog što ima ružan miris - Allahovom poslaniku je bilo zabranjeno da jede jela koja imaju ružan miris, kao što su bijeli i crveni luk, samo što pravnici malikijskog mezheba ne misle tako. Džabir ibn `Abdillah kazuje da je Allahovom Poslaniku doneseno neko jelo u kojem je bilo luka. Kad mu se učinilo da u jelu ima neprijatnog mirisa, pitao je: "Recite, ima li u njemu nekoga neprijatnog mirisa". Rekao je: "Dajte da vidi neki moj prijatelj." Kad je vidio da se miris prijatelju ne dopada, rekao je: "Jedi to slobodno. Ja se sastajem s nekim s kim se ti ne sastaješ."
Kad je Allahov Poslanik odsjeo kod Eb uEjjuba el-Ensarija, poslužili su ga jelom u kojem je bilo luka. On je jelo odbio rekavši: "Samo vi jedite, ja ne mogu kao vi. Ja se plašim da ne uvrijedim svog prijatelja" (Et-Tirmizi), a time je mislio na meleka Džbrila, a.s.
* Varljiv pogled - Varljiv pogled znači mig okom koji znači suprotno od onoga kako jeste. Allahovom Poslaniku je zbog zaštite položaja vjerovjesništva bio strogo zabranjen, iako drugima nije.
Sa`d ibn Ebi Vekkas prenosi da je Poslanik na Dan oslobađanja Mekke dao garancije svima, osim četverici, među kojima je bio i 'Ubejde ibn Ebi Serha koji se bio sklonio kod Osmana, r.a. Kad je Allahov Poslanik pozivao na davanje prisege (el-bej'a), Osman ga je doveo i rekao: "Allahov Poslaniče, uzmi njegovu prisegu." Poslanik je digao glavu i tri puta ga pogledao. Odbijao je da uzme njegovu prisegu dok ga nije i treći put pogledao. Tad je prišao prijateljima i pitao: "Zar među vama niko predosjetio nije pa da mi priđe i vidi me kako odbijam da prihvatim njegovu prisegu, pa da ga smakne?" Odgovorili su mu: "Ko je od nas znao šta ti namjeravaš? Što nam nisi dao znak očima?" Poslanik je odgovorio: "Vjerovjesniku ne priliči da se koristi varljivim pogledom." (Ebu Davud i El-Bejheki)
* Brak sa kitabijkom (kršćankom ili jevrejkom) - Poslaniku je bilo zabranjeno sklapanje braka s nemuslimankom svejedno da li se radilo o ženi koja je ateista (ar. kafira), kitabijki (kršćanki ili jevrejki) ili sljedbenici neke druge zajednice. Sklapanje braka s kitabijkama, inače, dozvoljeno je njegovim sljedbenicima. Zabrana sklapanja braka Poslaniku s nemuslimankama je zbog toga što je Poslanik po dostojanstvu iznad toga da spolno opći s nevjernicom, te zato što nevjernica nije dostojna združivanja s Allahovim poslanikom.
Nedolično bi bilo da jedna ista postelja čovjeka sjedini s nekim ko ga ne priznaje. El-Hakim prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Molio sam svoga Gospodara da me uputi da se ženim samo onima s kojima mogu biti zajedno u Džennetu i to mi je podario."
* Brak sa ženom koja je trebalo da obavi hidžru, a nije je obavila – Poslaniku, s.a.v.s., je bilo zabranjeno sklapanje braka i sa (onim) ženama kojima je bilo zapovjeđeno da se isele u Medinu, a one to nisu uradile. Ibn 'Abbas prenosi: "Allahovom Poslaniku je bilo zabranjeno spolno općiti sa ženama, osim s vjernicama koje su učinile hidžru."(Et-Tirmizi) Ummu Hani' kazuje: "Allahov Poslanik mi je bio ponudio zaruku. Ja sam mu se morala izviniti, a on je to prihvatio. U skladu s riječima koje je Uzvišeni Allah objavio: Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile (El-Ahzab, 50), ja mu nisam bila dopuštena. Budući da se nisam iseljavala, on bi me otpustio."(Et-Tirmizi i El-Džessas)

3. Ono što je Uzvišeni Allah dozvolio Svom Poslaniku za razliku od drugih

Allahovom Poslaniku je bilo dozvoljeno ponešto što njegovim sljedbenicima nije, kako bi mu bilo lakše izvršavati misiju poslanstva i dostavljati je čovječanstvu na najpotpuniji način. Time se te pojave pokazuju kao specifičnosti kojima je Poslanik, s.a.v.s., bio odlikovan ili privilegovan.
Klanjanje nakon spavanja, bez obnavljanja abdesta - Ibn 'Abbas je kazivao da se Allahov Poslanik abdestio i klanjao (noćni namaz), zatim legao i zaspao tako da je ravnomjerno disao. Neko je došao da mu kaže da je vrijeme namaza. Poslanik je ustao i sabah klanjao a da nije abdestio. Es-Sevri kaže: "To je nešto specifično samo Vjerovjesniku jer, kako nam je on kazivao, kad vjerovjesnik spava, oči mu spavaju a srce ne spava." (El-Buhari)
Činjenicu da njegove oči spavaju a srce mu ne spava, Poslanik, s.a.v.s., je jasno istaknuo riječima: "Moje oči zaista spavaju, ali srce mi ne spava." (El-Buhari i El-Bejheki) Zato je njemu Objava stizala tokom sna. Da mu je srce spavalo, zacijelo ne bi primalo Objavu.
Post dva-tri dana bez mršenja (savmu-l-visal) - Za razliku od sljedbenika, Poslaniku je bio dozvoljen neprekidan post od nekoliko dana bez prekida. Ebu Hurejre kazuje: Allahov Poslanik je zabranio neprekidan post od nekoliko dana bez mršenja. Kad ga je jedan čovjek pitao: "Allahov Poslaniče, kako ti neprekidno postiš?", odgovorio je: "Ko od vas može kao ja? Dok ja bdijem, mene moj Gospodar hrani i poji". (El-Buhari i El-Bejheki)
Borba u Hramu u Mekki - Allah je svom Poslaniku, za razliku od sljedbenika, dozvolio borbu protiv mnogobožaca u Mekki, zbog potrebe da se Hram očisti od mnogoboštva i kipova. Ebu Šurejh el-'Advi prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Mekku je zabranio Allah, a ne ljudi. Nije dozvoljeno nikom ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan da u njoj proliva krv, niti da u njoj posiječe drvo. Ako se neko opravdava borbom Allahovog Poslanika u njoj, recite mu: 'Allah je to dozvolio Svom Poslaniku, a vama ne dozvoljava. Meni je to dozvolio u jednom dijelu dana. Nakon toga je nastala zabrana, koja je trajna. Neka o tome prisutni obavijeste odsutne!" (El-Buhari i Muslim)
Uzimanje poklona - Allahovom Poslaniku je bilo dozvoljeno - iako je vladar - da uzme poklon ako mu ga daje neko od sljedbenika, iako nikome iz vlasti, namjesnicima i drugima, nije dozvoljavao da uzimaju poklone od bilo koga potčinjenog. (Revdatu-t-talibin)
Učešće u podjeli ratnog plijena - Allahovom Poslaniku je bilo dozvoljeno uzimanje petine ratnog plijena koji osvoje njegovi borci, bez razlike da li bio fizički prisutan ili ne, u skladu s riječima Uzvišenoga: I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku. (El-Enfal, 41)
Dozvoljeno mu je bilo i da za sebe iz plijena izabere sablju, štit i slično. Poslanik, s.a.v.s., je iz plijena od plemena Kurejza sebi izabrao Rejhanu bint 'Amr ibn Džunafa, koja je uz Poslanika, u njegovom posjedu, bila sve do njegove smrti. Izabrao je sebi i Safijju bint Hujejj ibn Ahtab, iz plijena iz Hajbera, a kasnije ju je i oženio. (Tehzib Sireti Ibn Hišam)
Sastavljanje u braku više od četiri supruge - Za razliku od njegovih sljedbenika, Poslaniku, s.a.v.s., je bilo dozvoljeno da u braku, ne ogriješivši se o zakon, sastavi više od četiri supruge. Kad je umro, Poslanik, s.a.v.s., je iza sebe ostavio devet supruga, a to su: 'Aiša bint Ebi Bekr, Hafsa bint 'Umer ibnu-l-Hattab, Ummu Habiba bint Ebi Sufjan ibn Harb, Ummu Seleme bint Ebi Umejje ibnu-l-Mugire, Sevda bint Zem'a, Zejneb bint Džahš, Mejmuna bintu-l-Haris, Džuvejrijja bintu-l-Haris i Safijja bint Hujejj iz plemena Nedir.

4. Ono čime je Uzvišeni Allah Svog Poslanika odlikovao zbog negovih posebnih vrednota

Ima pojava kojim je Uzvišeni Allah Svog Vjerovjesnika, za razliku od njegovih sljedbenika, odlikovao zbog posebnih ličnih vrednota. Između ostaloga, navest ćemo:
Kompetentnost da primijeni propis koji hoće na koga hoće - Allahov Poslanik je bio zakonodavac koji nije govorio kako mu se prohtije. Zato je mogao biti mjerodavan da primijeni propis koji hoće na koga hoće, kao kad je Huzejmino svjedočenje izjednačio sa svjedočenjem dva čovjeka, kad je Ummi 'Atijji i Havli bint Hakim dozvolio da oplakuju jednu konkretnu skupinu, kad je Esmi bint 'Umejs dozvolio da nema pričeka ('iddet) nakon pogibije njenog muža Dža'fera ibn Ebi Taliba, kad je dozvolio da se prinese žrtva zbog žalosti za Ebu Burdom i 'Ukbom ibn 'Amirom, kad je ukinuo otkupninu (keffaret) za onoga ko sa ženom spolno opći tokom ramazanskog dana, kad je Ummu Selim udao za Ebu Talhu a njen mehr (vjenčani dar) je bio Ebu Talhino primanje islama, kad je jednom čovjeku dozvolio da se oženi a da njegov vjenčani dar bude to što je znao napamet iz Kur'ana, kad je Ebu Rekani vratio suprugu nakon konačnog razvoda (tri puta), bez prethodnog udavanja za drugog čovjeka s kojim bi morala imati spolni kontakt.
Pečat vjerovjesnika - Uzvišeni Allah je Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao da bude pečat vjerovjesnika. Nakon njega nije bilo niti će biti vjerovjesnika. Kur'an o tome kaže: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna. (El-Ahzab, 40)
Sveobuhvatnost poslanstva - Allah je Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao i time što su njegovim poslanstvom obuhvaćeni i ljudi i džini, nakon što su vjerovjesnici prije njega bili upućivani samo svojim narodima. Ta obuhvaćenost utvrđena je u mnogim ajetima, a mi ćemo navesti: Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ. (Sebe', 28)
Što se tiče obuhvaćenosti džina, na nju se jasno ukazuje riječima Uzvišenog: Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje - i mi smo u njeg povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati. (El-Džinn, 1-2) Isto se jasno potvrđuje i na drugome mjestu: Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: "Pst!" A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. (El-Ahkaf, 29)
Uzimanje obaveze od vjerovjesnika da će u njega vjerovati - Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao - obavezu uzeo: Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete?" Oni su odgovorili: "Pristajemo!" - "Budite, onda, svjedoci", rekao bi On, "a i ja ću s vama svjedočiti." (Ali 'Imran, 81)
Zato su vjerovjesnici odmah pristali da za Poslanikom, s.a.v.s., klanjaju kad ga je Džibril izveo pred njih, da ih predvodi u namazu, one noći kad se dizao na Nebo.
Opraštanje njegovih grijeha - Uzvišeni Allah je Poslanika, s.a.v.s., privilegovao nad svim ostalim razumnim bićima oprostivši mu sve ranije pogreške i unaprijed mu oprostivši sve pogreške dok bude živ. Uzvišeni u tom smislu kaže: Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio. (El-Feth, 1-2)
U jednom hadisu o zauzimanju za sljedbenike Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Doći će mi i reći: 'Muhammede, ti si Allahov poslanik, pečat vjerovjesnika. Tebi su oproštene sve ranije i kasnije pogreške. Zauzmi se za nas kod Gospodara."(El-Buhari i Muslim)
Neutrčavanje pred njega - Uzvišeni Allah je Svog Vjerovjesnika povlastio i time što nije nikom dozvolio da svoj lični stav pred njim iznosi prije nego što za to od njega dobije dopuštenje, skladno poruci: O vjernici, ne odlučujte se ni na što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova. (El-Hudžurat, 1)
Potvaranje - Uopćeno gledano, laž je veoma pokuđeno djelo. Međutim, laž na Allahovog Poslanika je iskrivljavanje vjere u Uzvišenog Allaha i unošenje u vjeru nečeg što tu ne pripada, budući da je vjera ono što kaže i uradi Allahov poslanik. Zato je Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu koji spada u mutevatir (najpouzdanije) predaje rekao: "Ko namjerno na mene slaže, neka se pripremi za mjesto u Vatri!"
Neoslovljavanje po ličnom imenu - Uzvišeni Allah je Svog Poslanika, za razliku od njegovih sljedbenika, odlikovao i time što je zabranio da se oslovljava imenom Muhammed, već po atributu Allahov Poslanik. Uzvišeni kaže: Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. (En-Nur, 63)
Allahovo zaklinjanje Poslanikovim životom - Uzvišeni Allah je Poslanika, s.a.v.s., posebno počastio time što se zaklinje njegovim životom, pridajući time značaj njegovim vrednotama. Uzvišeni kaže: A, života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali (El-Hidžr, 72). Uzvišeni Allah se nije zaklinjao životom nijednoga drugog vjerovjesnika.
Dozvoljenost ženama da posjećuju njegov mezar - Pokuđen postupak za žene je obilazak mezara. (Autor vjerovatno misli na ona posjećivanje gdje bi žena naricala ili se nebi pridžavala isamskog kodeksa ponašanja prilikom posjete mezara. prim. pr.) Međutim, posjećivanje mezara Allahovog Poslanika je pohvalno djelo, po tome što to poručuju Poslanikove, s.a.v.s., riječi: "Ko bude obavljao hadž i posjetio moj mezar nakon moje smrti, isto mu je kao da me je posjetio dok sam bio živ."(Kešfu-l-kina')
Zabrana nasljeđivanja njegove ostavštine - U ono čime je Uzvišeni Allah odlikovao Muhammeda, s.a.v.s., za razliku od njegovih sljedbenika, ubraja se i to što njegovu imovinu i dobra nakon njegove smrti niko nije naslijedio, već je to ostavljeno u fond za potrebe muslimana (bejtu-l-mal), da se kao pomoć dijeli siromasima. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ni dinar, pa ni dirhem, iz mog nasljedstva neće biti dijeljen. Što pretekne preko troškova mojih supruga i zarade moga radnika u vakufu, sve je sadaka." (El-Buhari i Muslim)
Njegove supruge su majke vjernika - Uzvišeni Allah je Poslaniku, s.a.v.s., ukazao posebnu počast i tako što se njegove supruge smatraju majkama vjernika (ummehatu-l-mu'minin). Nikome nije dozvoljen brak s bilo kojom od supruga nakon njegove smrti.
Uzvišeni Allah kaže: Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove. (El-Ahzab, 6) U istoj suri, na drugom mjestu, Uzvišeni kaže: Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio veliki grijeh. (El-Ahzab, 53)
Pokoravanje stalnog džinskog pratioca (karin) - Uzvišeni Allah je Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao i pokoravanjem stalnog pratioca džina. 'Abdullah ibn Mes'ud prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nema niko od vas da mu nije određen stalni pratilac iz reda džina." Pitali su: "A ti, Allahov Poslaniče?" Odgovorio je: "I ja, samo što je mene Allah pomogao pa je on primio islam i naređuje mi samo dobro." (Muslim)
Pomaganje strahom - Specifično Poslaniku, s.a.v.s., je i to da je Uzvišeni Allah u srca njegovih neprijatelja unio strah koji su oni osjećali i na velikoj udaljenosti od njega (mjesec dana hoda). Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Meni je dato petero što nikom prije mene nije dato. Potpomagan sam strahom (koji su moji neprijatelji osjećali) na mjesec dana hoda od mene..." (El-Buhari)
Obasjani vrt - Specifično u vezi s Poslanikom, s.a.v.s, je i to što je Allah dao da prostor od njegove kuće, gdje se i nalazi časni mezar, do mimbera na kojem je u mesdžidu držao hutbu, bude Džennetska bašča. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Prostor između moje kuće i mimbera je jedna Džennetska bašča." (El-Buhari

islam
<< 07/2006 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
62918

Powered by Blogger.ba