islam

sellam allejkum braco i sestre .dobro dosli na blog o islamu

17.11.2006.

drvored

na ovoj slici  vidi se da drvece pravci  arapsku rijec nema drugog Boga sem Allaha

Go to fullsize image

16.11.2006.

dokaz

Na jajetu koje je pronadzeno isto se moze vidjet da pise Allah

15.11.2006.

cudno

bez ovoga nisam mogao

procitajte ovaj tekst i zakljucite sami

1) New York City ima 11 slova.
2) Afghanistan ima 11 slova.
3) Ramsin Yuseb (terorist koji je prijetio da ce srusiti Blizance 1993. godine) ima 11 slova.
4) George W Bush ima 11 slova.


Ovo bi mogla biti puka slucajnost, ali postaje zanimljivije:


1) New York je bila jedanaesta savezna drzava SAD-a.
2) Prvi avion koji se zabio u Twin Towers je bio let broj 11.
3) Let 11 je imao 92 putnika. 9 + 2 = 11.
4) Let 77 koji se takoder zabio u tornjeve je imao 65 putnika. 6 + 5 = 11.
5) Tragedija se dogodila 11. rujna, ili kako Ameri kazu,9/11. 9 + 1 +1 >> 11.
Datum tragedije (9/11) se poklapa sa Americkim brojem za hitne sluzbe (911). Opet 9 + 1 + 1 = 11.


Slucajnost? Nastavite citati, pa cete mozda promijeniti misljenje.
1) Ukupni broj poginulih putnika otetih aviona je 254. 2 + 5 + 4 = 11.
2) 11. rujna je 254. dan u godini. Opet 2 + 5 + 4 = 11.
3) Bombaski napad u Madridu se dogodio 11.3.2004. 1 + 1 + 3 + 2 + 4 = 11.
4) Tragedija u Madridu se dogodila tocno 911 dana nakon napada na
Blizance.
Tu postaje jako cudno.
Najpoznatiji simbol SAD-a, nakon zvjezdica i crta sa zastave, je
Americki Orao.


ajet koji slijedi je preuzet iz Kur'ana: Svete knjige Islama.Zapisano je da ce sin Arabije probuditi strahovitog Orla.(ja neznam dal ovaj ajetet postoji posto sam  ja ovaj tekst pronasao na internetu)

Ljutnju Orla osjetit ce svi u zemljama Allaha, i makar ce neki drhtati u ocaju, drugi ce u nadi govoriti:
ljutnja Orla je ocistila zemlje Allaha i tamo je zavladao mir.'
To je ajet 9.11 u Kur'anu.


Jos uvijek ne vjerujete?
Probajte ovo, mene je sokiralo.
Otvorite MicrosoftWord i napravite sljedece:

1) Utipkajte Q33 NY . To je sluzbeni naziv leta prvog aviona koji se zabio u Twin Towers.

2) Zacrnite ih i povecajte font na 48.


3) Promijenite font slova na WINDINGS.

15.11.2006.

Allah misli na sve

E ovdje se moze vidjeti ako  ispravimo ruku da na njoj pise Allah..sellam

15.11.2006.

Allah je stvoritelj svega

E i ovdje se moze vidjeti da  gledajuci iz svemira   na planetu vidi se da pise Allah.sellam

15.11.2006.

Allah postoji

i na ovom  mesu takoder pise Allah(naravno na arapskom jeziku).sellam......

15.11.2006.

Allah postoji

E i ovjde mozemo vidjeti kako na jednoj vochki pise Allah.Allah zajsta postoji.sellam.....

15.11.2006.

tsunami

na ovoj slici vidi se da od valova pise Allah.to se dogodilo za vrijeme tsunamija.Allah je stvarno svemoguc

15.11.2006.

Sellam

Sellam svima.ovaj blog o islamu nakon kratkog prestanka rada ponovo je u funkciji.posto mislim da sam dosta  napisao o vjeri,sad cu stavljati postove koji su dokazi  postojanja Allaha dz.s. .....Sellam

07.08.2006.

kaba

Prema Kur`anu Kabu su sagradili poslanik Ibrahim, a.s., i njegov sin Ismail, kao prvi hram svih ljudi na zamlji u kojem će se obožavati samo Jedan Bog. Ovdje ćemo spomenuti neke od tih ajeta (odlomaka iz Kur`ana) koji ne daju puno detalja, nego samo osnovne smjernice o tome šta se desilo.

Uzvišeni Allah veli: "I kada smo kao utočište Ibrahimu, pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: "Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i očisti ovaj Moj Hram za one koji će ga obilaziti, klanjati i ruku ` i sedždu činiti. I oglasi ljudima hadž: Dolaziće pješke i na kamilama iznurenim i dolaziće iz dalekih mjesta (Prijevod značenja Kur`ana, El-Hadždž: 26-27) Uzvišeni, također, veli: "Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njima su očiti znakovi- mjesto na kom je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega, treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram, Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći, a onaj ko neće da vjeruje- pa, zaista, Allah nije ovisan o svjetovima. (Prijevod značenja Kur`ana, Ali `Imran: 96-97)

Zatim Uzvišeni kaže: "I kada je Ibrahima njegov Gospodar s nekoliko riječi u iskušenje stavio , pa ih je on ispunio, Allah je rekao: "Učiniću te uzorom ljudima!" "I neke moje potomke!", zamoli on. "Moje obećanje ne obuhvaća nevjernike", reče On. "I učinili Smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. "Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza kojeg ćete namaz obavljati!"- i Ibrahimu i Ismailu smo naredili:"Hram Moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali." I kad Ibrahim zamoli: "Gospodaru moj, učini ovo, mjesto sigurnim gradom, a opskrbi plodovima one njegove stanovnike koji budu u Allaha i onaj svijet vjerovali!" On reče: "Onome ko ne bude vjerovao daću da malo uživa, a zatim ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno li je ona prebivalište!" I dok su Ibrahim i Ismail podizali temelje Hrama, oni su molili: "Gospodaru naš, primi ovo od nas, jer Ti, zaista, sve čuješ i sve znaš! Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi predanim, i od naših potomaka učini narod Tebi predanim, i pokaži nam naše obrede i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si! Gospodaru naš, pošalji im od njih Poslanika, koji će im učiniti Tvoje ajete, koji će ih Knjizi i mudrosti podučavati i očistiti ih, jer si Ti , zaista, Silni i Mudri." (Prijevod značenja Kur`ana, El-Bekare: 124-129)

07.08.2006.

mekka (sveti grad u islamu)

Mekka (arapski: مكة Mekka, puni naziv مكة المكرّمة Makka al-Mukarrama) je grad sa ca. 1,4 mil. stanovnika (2003) u zapadnom dijelu Saudijske Arabije. Grad je udaljen oko 100 km od Crvenog mora.

Mekka slovi za jedno od svetih mjesta u Islamu i svake godine je cilj hodočašća (Hadž), koje je obaveza za one muslimane koji imaju mogućnosti da to obave. Svake godine, za vrijeme muslimanskog mjeseca Zu-l-Hidždže-a preko tri miliona hadžija se okupi u Meki obavljajući Hadždž. Tokom godine hodočasnici takođe posjećuju Meku u obredu zvanom Umra.

Veoma malo nemuslimana je vidjelo ili prisustvovalo obredu Hadždža, pošto je ulaz u Meku strogo zabranjen za nemuslimane. Najpoznatiji od njih je Sir Richard Burton, koji je godine 1853. predstavljajući se kao afganistanski Musliman boravio u njoj, da bi to sve poslije opisao u svojim bilješkama.

31.07.2006.

hadz V islamski sart

Ključni i najbitniji obred vezan za Hadži-bajram (ili Kurban-bajram) jeste peti islamski šart, peta osnovna praktična dužnost islama ili obavljanje hadža. Po¬stavlja se, iz pozicije imana, islama i šerijata, fundamentalno pitanje šta je hadž. Kao sastavni i bitni dio islamske tradicije svih objava hadž je u svim vremenima bio, on sad jeste i ostat će do Sudnjeg dana ljudski odziv na Allahov poziv.
„I oglasi ljudima hadž! - dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih.“ (Kuran, el-Hadždž, 27.)

Za ovaj opći, univerzalni, za sve Allahove robove i Ijude, poziv u svakom vremenu i prostoru, od Allaha, dž.š., bio je zadužen da uputi Ibrahim, a.s., graditelj i obnovitelj Kabe. Taj poziv, po Allahovoj volji i odredbi, on upućuje bez telefona, telegrafa, radija i TV, usred pustinje, a taj poziv upućen usmenim glasom najdalje se čuo, a i danas se čuje i prenosi kroz sve generacije i kroz sve prostore svijeta. Taj usmeni poziv u središtu pustinje nisu ugasile ni hiljade godina, ni prostorne daljine, ni naslage vremena. Kada je Ibrahimu, a.s., naredeno da oglasi Allahove odredbe o obavljanju hadža Svemoguh i Sveznajući Allah garantira mu da će ljudi iz svih krajeva svijeta, sa svih kontinenata i svake boje, rase i nacije, isključivo u ime Allaha dolaziti pješice ili na kamilama da bi obavili hadž.

Ko je dužan obaviti hadž ili petu temeljnu praktičnu dužnost islama?
„Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna - mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba biti siguran. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ni o kome ovisan.“
(Kuran, Ali Imran, 96. i 97.)

Dakle, obaviti i učiniti hadž dužan je, isključivo Allaha radi, svaki zdravi, punoljetni, slobodni i imućni musliman koji ima sredstava da obavi hadž, da iz njih izdržava sebe i svoju porodicu i plati sve troškove putovanja. Žena koja obavlja hadž mora ga obaviti s mužem ili bližim rođakom koji joj je muhrim i s kojim nikada ne može stupiti u brak.

31.07.2006.

zekat IV cetvrti islamski sart

Četvrta osnovna praktična dužnost islama ili četvrti islamski šart jeste zekat:
"I učinismo ih vjerovjesnicima, da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objav¬ismo im da čine dobra djela, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali."
(Kuran, el-Enbija, 73.)
Ovaj ajet ističe neke od osnovnih principa na kojima se zasniva život pojedinca i zajednice muslimana. Na planu vjerovanja: samo se u Allaha vjeruje i jedino Njemu robuje, predaje i pokorava; na ekonornskom i privrednom planu: Allah je jedini vlasnik i posjednik, i Njemu pripada sve. U osnovi, Allah zapovijeda, nareduje i zabranjuje sve. Na planu znanosti jedino Allah zna sve, a sve što ljudi znaju pomoću osjetila, iskustva, razuma i povijesti ograničeno je, relativno i odnosi se samo na stvorene, ali ne i na gajb svjetove, o kojinia jedino ispravno poučava objava. Konačno, na kulturnom planu, svi čovjekovi životni odnosi pre¬ma sebi, drugim ljudima, živim bićima i stvorenim svjetovima moraju biti rezultat i posljedica odnosa prema Allahu, dž.š.
Zekat kao četvrti islamski šart može se posmatrati s nekoliko bitnih aspekata, a najprije sa stajališta tradicije. Iz navedenog ajeta vidi se da je on zajedno sa salatom naređen Ibrahimu, Lutu, Ishaku i Jakubu, a.s., i njihovim sljedbenicima. Kao i Ibrahimu, Lutu, Ishaku i Jakubu, a.s., tako se, preko Musaa i Haruna, a.s., i Benu Israilu neizmjenjivim i nezamjenjivim testamentom i zavjetom naređuje tevhid, robovanje samo Allahu, dobročinstvo, lijepe riječi, salat i zekat.
"I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, a roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, i ljudima lijepe riječi govoriti, i molitvu obavljati, i milostinju davati, vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili."
(Kuran, el-Bekare, 83.)

31.07.2006.

zekat IV cetvrti islamski sart

Četvrta osnovna praktična dužnost islama ili četvrti islamski šart jeste zekat:
"I učinismo ih vjerovjesnicima, da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objav¬ismo im da čine dobra djela, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali."
(Kuran, el-Enbija, 73.)
Ovaj ajet ističe neke od osnovnih principa na kojima se zasniva život pojedinca i zajednice muslimana. Na planu vjerovanja: samo se u Allaha vjeruje i jedino Njemu robuje, predaje i pokorava; na ekonornskom i privrednom planu: Allah je jedini vlasnik i posjednik, i Njemu pripada sve. U osnovi, Allah zapovijeda, nareduje i zabranjuje sve. Na planu znanosti jedino Allah zna sve, a sve što ljudi znaju pomoću osjetila, iskustva, razuma i povijesti ograničeno je, relativno i odnosi se samo na stvorene, ali ne i na gajb svjetove, o kojinia jedino ispravno poučava objava. Konačno, na kulturnom planu, svi čovjekovi životni odnosi pre¬ma sebi, drugim ljudima, živim bićima i stvorenim svjetovima moraju biti rezultat i posljedica odnosa prema Allahu, dž.š.
Zekat kao četvrti islamski šart može se posmatrati s nekoliko bitnih aspekata, a najprije sa stajališta tradicije. Iz navedenog ajeta vidi se da je on zajedno sa salatom naređen Ibrahimu, Lutu, Ishaku i Jakubu, a.s., i njihovim sljedbenicima. Kao i Ibrahimu, Lutu, Ishaku i Jakubu, a.s., tako se, preko Musaa i Haruna, a.s., i Benu Israilu neizmjenjivim i nezamjenjivim testamentom i zavjetom naređuje tevhid, robovanje samo Allahu, dobročinstvo, lijepe riječi, salat i zekat.
"I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, a roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo činiti, i ljudima lijepe riječi govoriti, i molitvu obavljati, i milostinju davati, vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili."
(Kuran, el-Bekare, 83.)

31.07.2006.

ramazan III islamski sart

„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kurana, koji je putokaz lju¬dima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.”
(Kuran, el-Bekare, 185.)
Ramazan je mjesec savma, islamskog posta ili treća i osnovna praktična dužnost islama. Ramazan je mjesec posta i mjesec početka objave Kurana, pu¬tokaza ljudstvu i jasng i nepobitnog razmeđa između dobra i zla, istine i neistine, pravde i nepravde, svjetla i tmine, pravog puta i zablude, vjere i nevjerovanja. Do Sudnjeg dana Kuran ljude vodi jedinom ispravnom putu, vjeri i moralu. Dakle, ramazanom se ulazi u mjesec posta i mjesec objave Kurana. Pošto su prve riječi Objave:
"Čitaj u ime Gospodara svoga, Koji stvara" - ramazan je i mjesec znanosti u ime i radi Svevišnjeg Allaha. Mjesec je ramazan i mjesec pobjede istine nad zabludom i laži:
„I reci: Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje.”
(Kuran, el-Isra, 81.)
Mjesec ramazan kao mjesec početka objave Kurana mjesec je lijeka i Allahove milosti, dobrote, upute i svjetla vjernicima.
"Mi objavljujemo u Kuranu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjer¬nicima on samo povećava propast."
(Kuran, el-Isra, 82.)
"O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima."
(Kuran, Junus, 57.)
Kao što je Kuran savjet, uputa, dobrota, lijek za srca vjernika i Allahova milost prema njima, tako je i određivanje Muhammeda, a.s., za vjerovjesnika u ramazanu također Allahova milost svim svjetovima.
"A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali."
(Kuran, ei-Enbija,107.)
Držeći hutbu uoči ramazana posljednjeg petka u šabanu, Poslanik se obra¬ćao vjernicima sljedećim riječima:
- O ljudi, prikučio vam se časni mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletu-l-kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah vam je naredio da postite danju u ramazanu, a njegove noći da provodite u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi nafilu uz ramazan, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a ko obavi farz u ramazanu, kao da je obavio sedamdeset farzova izvan ramazana. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada je za strpljivost džen¬net. To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uve¬ćavaju prihodi i opskrba vjernika. Uz ramazan posebno prakticirajte četiri stvari: dvije kojima će te zadovoljiti svoga Stvoritelja i dvije bez kojih vi nikako ne možete. One kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja jesu stalno ponavljanje (učenje) kelimei¬-šehadeta i istigfara, a ono bez čega vi nikako ne možete jeste da molite Allaha za džennet i tražite spas od džehennema. Ko priredi iftar postaču, imat će za to nagradu kao da je roba oslobodio, i bit će mu oprošteni svi manji grijesi učinjeni prema Allahu, dž.š.

31.07.2006.

namaz II islamski sart

Druga osnovna i praktična dužnost islama (religije muslimana) ili drugi islamki šart jeste stalno, redovno i na vrijeme propisane narnaze: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju svaki dan klanjati. Propisani namaz koji se klanja jedanput sedmično jeste džuma, a povremeni su namazi dženaze-namaz (kada neko umre) te dva bajrama godišnje. Džumanski farzovi, bajrami i dženaze-namaz klanjaju se u džematu. Farzovi svakog namaza 27. su puta vredniji kada se obave zajednički, za imamom, negoli pojedinačno. Ipak, farzovi dnevnih namaza mogu se klanjati i pojedinačno. Salat - namaz drugi je islamski šart, ali prvi i bitni obred islama. Tako su svi vjerovjesnici imali iste, od Allaha, dž.š., naređene i isk¬Ijučivo u ime Njega izvršavane obrede.
"... i spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili i poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve učinismo dobrim, i učinismo ih vjerovjesnieima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali."
(Kur an, e1-Enbija, 71.-73.)

29.07.2006.

kelime -i sehadet I islamski sart

Prvi i osnovni islamski šart jeste sveukupno islamsko očitovanje, svjedočenje, vjerovanje i izgovaranje kelimei-šehadeta. Kelimei-šehadet jest osnovna formula kojom se ulazi u islam, živi i postoji u njemu. Ta formula ili iskaz tačno je i precizno određen i na arapskom jeziku glasi:
“Ešhedu en la ilalie illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh”, što u prijevodu znači: „Ja potpuno svjesno, slobodno i namjemo svim svojim bićem vjerujem, očitujem, svjedočim i izgovaram da nema, da nikada nije bilo i da nikada neće biti boga osim jednog jedinog Allaha, dž.š. i da je Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik. Sama riječ šehadet znači tvrditi ono što vjerujemo i to pred svim svjetovima, stvorenjima i ljudima izjaviti i svjedočiti. Vjerovanjem, svjedočenjem i izgovaranjem kelimei-šehadeta slijedimo pravi put:
"Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni - i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog"
(Kur an: Alu Imran, 18.)

26.07.2006.

dove

DOVA prilikom lijeganja (spavanja) : S Tvojim imenom moj Gospodaru liježem i dižem se iz postelje. Ako uzmeš moju dušu, smiluj joj se, a ako je ostaviš u životu, o­nda je čuvaj o­nako kako Ti čuvaš Svoje dobre robove.

DOVA pri buđenju iz sna: Hvala Allahu koji nas je oživio, nakon što nas je usmrtio, i Njemu se sve vraća.

DOVA pri oblačenju i skidanju odjeće: Moj Allahu, molim Te za dobro u njoj (odjeći), i dobro o­noga za što je ova odjeća napravljena. Utječem Ti se od zla u njoj i zla o­noga za što je o­na napravljena.

DOVA prilikom izlaska iz kuće: Sa imenom Allaha, na Allaha se oslanjam. Nema snage ni moći osim sa Allahom.

DOVA pri odlasku u džamiju: Moj Allahu, prosvijetli moje srce, prosvijetli moj sluh, i prosvijetli moj vid, prosvijetli mi sa moje desne i lijeve strane, prosvijetli ispred mene i iza mene, iznad mene i ispod mene. Allahu moja daj mi svjetlost.

DOVA pri ulasku u mesdžid: Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti.

DOVA prilikom izlaska iz džamije: Moj Allahu, obaspi mene Tvojom dobrotom.

DOVA prilikom jela: Moj Allahu, podari nam bereket u o­nome čime si nas opskrbio. Sačuvaj nas kazne u vatri. Bismillah.

DOVA prilikom završetka jela: Hvala Allahu koji nas je ovim nahranio i napojio, i učinio nas predanim muslimanima.

DOVA prilikom ulaska u nužnik: Moj Allahu, utječem se tebi od zlobe i prljavštine.

DOVA prilikom izlaska iz nužnika: Hvala Ti što si odstranio od mene poteškoću. Molim Te za oprost.

DOVA prilikom spolnog odnosa: Sa imenom Allaha. Moj Allahu, otkloni šejtana od nas i otklonišejtana od o­noga čime nas opskrbljuješ.

DOVA pri nesanici: Gospodaru moj, zvijezde su zašle, oči su se umirile, a Ti si Živi i Vječni, ne obuzima Te ni drijemež ni san. O Živi, o Vječni, smiri moju noć, daj mi počinak.

DOVE prilikom završetka namaza: Ko pri završetku svakog namaza prouči SubhanAllah 33 puta, Elhamdulillah 33 puta i Allahu Ekber 33 puta, te stoti put kaže La ilahe ilAllah vahdehu la šerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve Huve ala kulli šej'in Kadir (Nema Boga osim Allaha, o­n je Jedini i nema sudruga, Njemu pripada vlast i zahvala, o­n je Moćan nad svim stvorenjima!) oprostiće mu se pogreške pa makar bile koliko je pjene na moru.

DOVA prilikom završetka skupa (sijela) : Veličanstven si i Tebi hvala! Svjedočim da nema boga osim Tebe, molim Te za oprost i kajem Ti se.

DOVA prilikom ulaska u prijevozno sredstvo: Hvala Allahu koji nam je ovo potčinio. Mi Njemu sudruga ne pripisujemo, mi se Gospodaru svome vraćamo.

DOVA prilikom kretanja na putovanje: Moj Allahu, sa Tvojim imenom krećem na putovanje. Moj Allahu, molim Te na ovom našem putu za dobročinstvo i bogobojaznost i za činjenje djela kojima ćeš Ti biti Zadovoljan. Allahu, olakšaj nam ovaj put i skrati nam ga. Allahu naš, Ti si naš prijatelj (saputnik) na putu. Ti štitiš porodice naše kada nas nema. Ti si Čuvar od poteškoća na putu, od ružnih prizora i od zla u imetku, porodici i djeci, kada se vratimo.

DOVA pri padanju kiše: Moj Allahu, obilnom i korisnom kišom nas opskrbi. (3 puta)

DOVA pri grmljavini: Moj Allahu, ne ubij nas Tvojom srdžbom, ne uništi nas Tvojom kaznom. Slava o­nome koga grom veliča i hvali, a i meleki iz straha prema Njemu!

DOVA pri viđenju mlađaka (mladog mjeseca) : Allah je najveći! Allahu naš, neka ovaj mjesec bude mjesec naše sigurnosti, mjesec našeg imana, našeg spasa i našega Islama. Daj da u njemu uspješno uradimo o­no što Ti voliš i što Tebe čini zadovoljnim. Moj i tvoj Gospodar je Allah.

DOVA pri čestitanju braka: Neka te Allah blagoslovi i usreći. I neka vas oboje sastavi u dobru.

DOVA pri viđenju djeteta: Štitim te Allahovim savršenim riječima od svakog šejtana i zla o­noga što gmiže, te od svakog zavidnog oka.

DOVA pri tuzi i žalosti: Nema boga osim Tebe, Slavljen i Hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi, i zaista sam ja bio nasilnik.

DOVA pri posjeti bolesniku: Moj Allahu, odstrani patnju i izliječi ga, jer Ti si o­naj koji liječiš. Nema lijeka osim sa Tvojim lijekom, lijek koji ne ostavlja ni traga bolesti.

DOVA pri saučešću: Allahovo je o­no što uzme, i Njegovo je o­no što daje. Svaka je stvar kod Njega do određenoga roka, zato se strpi i nadaj se nagradi.

DOVA pri klanjanju dženaze namaza: Moj Allahu, oprosti mu, smiluj mu se, i sačuvaj ga. Učini mu prijatnim njegovo boravište, i uvedi ga na široka vrata, operi ga vodom, snijegom i ledom, očisti ga od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine. Zamijeni mu njegovu kuću boljom, njegovu porodicu boljom, i njegovu ženu boljom. Uvedi ga u Džennet, i sačuvaj ga od patnje u kaburu, i patnje u vatri.

26.07.2006.

porjeklo jevreja

U Kur'anu se na više mjesta govorio Allahovim poslanicima od kojih Jevreji, pa i Arapi, vode porijeklo.4 Naime, Ibrahim, a.s, koji je jedan od najodabranijih poslanika uopce, imao je sinove: Ismaila i Ishaka. Ismailovi potomci su Arapi, a Ishakovi Jevreji. Odnosno, Jevreji se najcešce vežu za Ishakovog sina, Jakuba, a.s. Njegovo drugo ime jeste Israil, pa Kur'an jevreje cesto naziva sinovima, tj. potomcima Israilovim. Jakub, a.s, imao je dvanaest sinova, medu kojima je bio i Jusuf, a.s, o kojem se, takoder, na dosta mjesta govori u Kur'anu, pogotovu u suri koja po njemu nosi ime, tj. suri Jusuf. To su neki od bitnih razloga zbog kojih Jevreji smatraju da su iznad drugih naroda, Bogu bliski i narod odabran za sva vremena.

26.07.2006.

jevreji kroz islam

Ni u vrijeme Muhammeda, s.a.v.s, a ni dan-danas jevreja u svijetu nema mnogo. S obzirom na to, logicno bi bilo da Kur'an o njima malo govori. Medutim, cinjenica je da se o njima u Kur'anu govori izuzetno mnogo. Zašto, ko su jevreji, šta se njima dešavalo, kakve su njihove osobine, šta im je obecano u buducnosti i kakve se pouke iz toga mogu izvesti?

Na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže se da je Allah uzdigao Jevreje nad ostalim ljudima, odnosno nad ostalim narodima. Tako npr. Uzvišeni kaže: "O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario i toga što sam vas nad ostalim ljudima bio uzdigao!"1 Iz tih ajeta može se razumjeti da je Allah Jevreje odlikovao nad ostalim narodima do njihovog vremena, davši im blagodati koje nije dao drugim narodima do tada. Tumaceci te ajete, mufessiri obavezno navode stav da je ummet Muhammedov, s.a.v.s, odabraniji od toga naroda, jer za to postoji nepobitni kur'anski tekst, a odlikovanje Jevreja odnosi se na period dok su slijedili svoje poslanike.2
Kur'an pojašnjava o kojim se blagodatima radi: "Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli, i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a o­ni su se podvojili baš o­nda kad su do saznanja došli..."3 Kao vrlo važnu stvar, Kur'an navodi da je jevrejima data Knjiga, tj. objava od Uzvišenog Allaha. Njima i kršcanima, u odnosu na druge narode, to je posebna pocast i odlika, pa ih Kur'an pocesto naziva "sljedbenicima Knjige" (ehlul-kitab). Pored toga, veliki broj poslanika poslan je upravo jevrejima, što je takoder povod da jevreji budu ponosni u odnosu na druge

26.07.2006.

sabah-namaz

Sabah namaz je prvi dnevni ispit,prvi ibadet.zbog toga s danom morate poceti lijepo,poloziti prvi ispit da biste spram drugih ispitai opasnosti bili mnogo jaci i oprmljeniji.

naposljetku zar nas poslanik s.a.v.s ne kazuje ovu istinu:"Ko klanja sabah-namaz nalazi se pod Allahovom garancijom"(kutubi-sitte).Jedan vjernik koji klajnavsi sabah-namaz zapoce dan pod "Allahovom garancijom",sve do narednog dana i opsnostima i borbi koje ce ga zadesiti,posjeduje jedno veliko samopouzdanje i snagu.Nas Gospodar o sabah namazu kaze sljedece:Obavljaj propisne molitve kad Sunce s polovine neba krene,pa do nocne tmine i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. (EL-isra', 78.)

26.07.2006.

ljubav prema Muhammedu s.a.v.s.

Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti."(Alu ‘Imran, 31.) Jasno je da je slijeđenje Poslanika, a.s., uvjet (šart) da zaslužimo Allahovu ljubav i oprost. Jer, kroz pokoravanje Muhammedu, a.s., mi se pokoravamo Allahu, dž. š. Gajeći ljubav prema Poslaniku, mi, zapravo, gajimo ljubav prema Uzvišenom Allahu: "Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu."(En-Nisa’, 80.) Muhammed, a.s., je oličenje Allahove milosti. I vjernik će biti oličenje Božije milosti u o­nolikoj mjeri ukoliko slijedi Muhammeda, a.s.

Pored toga, dužnost svakog vjernika je da što više uči salavate: "Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrave."(El-Ahzab, 56.) To učenje salavata (zazivanje blagoslova) donijet će ljubav prema Poslaniku, a.s.

Uzvišeni također kaže: "I znajte da je među vama Allahov Poslanik."(El-Hudžurat, 7.) Ovo se može prevesti i da je Vjerovjesnik u nama. I, zaista, Poslanik, a.s., je u srcima vjernika, odnosno muslimana koji često uče salavate i slijede Allahovog Miljenika, a.s. Slijeđenje Poslanika je dokaz ljubavi prema njemu: "Niko od vas neće biti istinski vjernik (mu'min) sve dok Mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, njega samog i svih ljudi." (Buhari). U drugom sahih hadisu Poslanik, a.s., kaže da će čovjek tek tada biti istinski vjernik kada svim svojim bićem (moćima) bude slijedio Vjerovjesnika, a.s.

Ljubav prema Ehli-bejtu

Ljubav prema Muhammedu, a.s., neodvojiva je od ljubavi prema Ehli-bejtu. U nizu vjerodostojnih predaja zabilježeno je da se u Ehli-bejt u najužem smislu ubraja: h. Alija, h. Fatima, h. Hasan i h. Husejn. Taberani prenosi sahih hadis u kojem se kaže: "Onaj ko voli Aliju voli i mene, a ko mene voli, voli i Allaha; a ko mrzi Aliju mrzi i mene, a ko mrzi mene mrzi i Allaha." Za svoju kćer h. Fatimu Muhammed a.s. kaže: "Fatima je dio mene; pa ko nju mrzi, taj mrzi i mene."(Buharija i Muslim). Za svoje unuke, h. Hasana i h. Husejna, Vjerovjesnik, a.s., je rekao: "Ovo su sinovi moji i sinovi moje kćeri; moj Allahu, zaista ih ja volim, pa neka su i Tebi dragi i nek Ti je drag o­naj ko ih voli." (Tirmizi).

Ebu Bekr es-Siddiq, r.a., kaže: "Poštujte i volite Muhammeda, a.s., kroz njegov Ehli-bejt."

Treba znati da se u Ehli-bejt, u širem pogledu, ubrajaju svi iskreni vjernici. Upitali su Muhammeda, a.s., ko pripada Ehli-bejtu, pa je odgovorio: "Pripadnik Ehli-bejta je svaki pošten i odan vjernik (mu'min) koji vjeruje i koji je posve čist i iskren." Dalje su pitali, pa je Poslanik, a.s., rekao: "Znakovi bližnjih osoba Allahovom Poslaniku su: veća i nadmašujuća ljubav prema meni od ljubavi prema svemu ostalom i stalno unutarnje angažovanje kroz učenje salavata poslije zikrullaha (spominjanja Allaha Uzvišenog)." (Delailul-hajrat)

Mi poslije svakog namaza učimo: Nema snage i nema moći osim kod Allaha. To znači da se sve dešava i mijenja samo uz Allahovu moć: od pokreta atoma do pokreta planeta i od treptaja oka do najsloženijih procesa.

Isto tako se ljubav prema Allahu, dž.š., postiže i stječe samo uz Njegovu volju i pomoć.

Vjernikova ljubav je samo odraz ljubavi Uzvišenog Gospodara: "O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne, pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje o­n voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; o­ni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji o­n daje kome hoće, a Allah je nizmjerno dobar i zna sve."(El-Maida, 54.)

Prvo Uzvišeni Allah zavoli Svoga roba, pa tek tada rob zavoli svoga Gospodara. U Svojoj Objavi Uzvišeni Gospodar kaže da voli o­ne koji su strpljivi, jer iskušenja će sigurno pristizati kao svjedoci ljubavi Uzvišenog Gospodara prema Njegovim iskrenim robovima. (Muhammed, 31.) Također, Uzvišeni Gospodar voli o­ne koji dobra djela čine (El-Baqara, 195.), kao i o­ne koji Ga se boje.(Et-Tevba, 4.). A ljubav Uzvišenog je i sa pravednima. (El-Maida, 42.)

Vjernik ne može voljeti Uzvišenog Allaha, a da, istovremeno, ne voli vjernike. Jer, ljubav prema Allahu je neodvojiva od ljubavi prema Allahovim stvorenjima. Muhammed, a.s., je rekao Muazu, r.a., da ga voli u ime Allaha. "Muaze, volim te, tako mi Allaha. Zato, poslije svakog namaza prouči: Gospodaru moj, pomozi mi da Te se sjećam, da Ti zahvaljujem i da Ti ispravno robujem.(Ebu Davud i Nesa’i)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Tako mi Allaha, u čijoj je moći moja duša, nećete ući u džennet sve dok ne budete voljeli! Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima." (Muslim)

Nazivati selam ne smije se svesti samo na puki običaj ili frazu, nego to znači iskreno željeti muslimanima spas i mir.

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Koga budu krasila tri svojstva osjetit će slast imana (vjere): da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega, da brata muslimana voli samo u ime Allaha i da mrzi povratak u kufr (nevjerovanje), nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što ne želi biti bačen u vatru." (Muttefekun alejhi)

Allah, dž.š., je preko Muhammeda, a.s., pokazao put kojim muslimani trebaju ići. To je put istrajnosti, ali i put ljubavi. Vjernici hode jedino tim putem. Na tom putu Uzvišeni Gospodar s ljubavlju gleda Svoje odane robove koji izgaraju u ljubavi prema Njemu: "One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će sigurno voljenim učiniti.”(Merjem, 96.) Zaljubljeni istrajno hode tim putem, bez obzira na patnje, posrtaje i padove, koji su često neizbježni. o­ni u ljubavi i dalje hode tim putem.

Zato je Muhammed, a.s., molio Allaha dž.š.: "Gospodaru, daruj mi ljubav prema Tebi i prema o­nima koji Tebe vole, kao i prema svemu što me vodi do Tvoje ljubavi. Daj da mi ljubav prema tebi bude draža od ljubavi žednog za hladnom vodom."

25.07.2006.

LJUBAV PREMA ALLAHU DZ.S.

Reci: "Ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja se stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, o­nda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. Allah grješnicima neće ukazati na pravi put!" (Et-Tevba, 24.)

Iz ovih Allahovih, dž. š., riječi vidimo da je dužnost svakog vjernika da voli Allaha i Njegova Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., više od svega i na ovome i na budućem svijetu. Svoju ljubav treba poklanjati o­nome koji je Vječan i Njega najviše voljeti.

Svevišnji Stvoritelj nam poručuje: "Džinne i ljude stvorio sam samo zato da mi se klanjaju."(Ez-Zarijat, 56.) Ibn Abbas, r.a., tumači da robovati, odnosno klanjati se Rabbu, zapravo, znači spoznati Ga. Ali, forma robovanja (ibadeta) prestaje biti puka dužnost tek kada se na licu vjernika odrazi trag sedžde (El-Feth, 29.). Uzvišeni Rabb kaže: "Namaz obavljaj i nastoj da se Gospodaru svom približiš."(El-‘Aleq, 19.) Kroz potpuno pokoravanje Gospodaru vjernik će postići taj stepen (deredžu) da zavoli svog Rabba. Odnosno, putem izvršavanja Njegovih zapovijedi. I što je nezaobilazno: ustrajati u poslušnosti, jer: "Zaista je moj Gospodar na pravom putu." Zapravo, o­naj Koji Voli (El-Vedud) nas Jedini vodi Pravim putem (El-E'araf, 43.). I samo o­n ostavlja u naša srca ljubav prema Njemu Jedinom.

Znači, nema ljubavi prema Gospodaru bez izvršavanja Njegovih naređenja. A izvršavanje strogih zapovijedi (farzova) treba u nama izazivati žeđ za izvršavanjem dobrovoljnog ibadeta (nafile). Tada puka dužnost prelazi u istinsko robovanje prožeto ljubavlju prema Uzvišenom Stvoritelju.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uzvišeni Allah kaže: 'Objavio sam rat o­nome ko bude neprijatelj Mome prijatelju. Najdraže Meni čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvaća, njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljit ću mu, a ako zatraži Moju zaštitu, zaštitit ću ga (Buhari)."

“Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima” (El-E'araf, 180.).

Poznati čuveni hadis: "Allah ima 99 lijepih imena i ko ih postigne ući će u džennet."(Buhari) Jedno od 99 Gospodarevih lijepih imena je ime El-Vedud, što znači: o­naj koji voli. Rob Allahov je dužan, kao što smo maloprije vidjeli, zvati svoga Gospodara i puno Ga spominjati, kao npr.: "Ja Vedud" što znači: "O Ti koji voliš", i to često ponavljati u sebi i(li) naglas.

24.07.2006.

adem a.s.

Prvi od Allaha stvoreni čovjek i prvi vjerovjesnik koji je primio prvu Objavu ili Suhufe bio je Adem (a.s.). On je kao i njegova žena h. Havva stvoren od istovjetnog nefsa ili istovjetne supstance. Od h. Adema kao prvog čovjeka, prvog vjerovjesnika, prvog primaoca Suhůfa i prvog primjenitelja šerijata i njegove žene Havve, razvio se kasnije cijeli ljudski rod:
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao.
Allah je prvog čovjeka stvorio od gline, blata, prašine, dakle od zemlje. Prvi čovjek nema ni oca ni majke, dakle roditelje, niti se razvija iz majmunske vrste kako tvrdi teorija evolucije, već ga direktno Allah stvara po principu budi i on biva:
To je Allah koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače - a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine, zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne, i On vam sluh i vid i pameti daje, a kako vi malo zahvaljujete
Čovjekove pojave na zemlji nema bez direktne Allahove
intervencije kao Stvoritelja. Kasnije, nakon prvog bračnog para Adema i Havve, od njih se razvija čovječanstvo, jer su ljudi i žene bića iste vrste, stvoreni u parovima muško-žensko, pa se oplođavaju, rađaju i umnožavaju. Da je hazreti Adem prvi stvoreni čovjek svjedoči slijedeći ajet:
Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: Poklonite mu se! i oni su se poklonili, a Iblis nije, on nije htio da sedždu učini.

Kada je Allah stvorio Adema, dao mu najljepši oblik i udahnuo u njega ruh - duh, tada je melekima naređeno da mu učine sedždu. Kada je zapravo Allah stvorio svijet, život, univerzum, nebesa, zemlju, biljke, životinje i čovjeka, to još niko nije ustanovio. Kur’an muslimane uči ko je sve stvorio i zašto je stvorio a ne kada je i kako je to stvorio jer to se tiče isključivo Stvoritelja. Stvoritelj svega je Allah i ništa nije stvorio radi igre i zabave, nego sa ciljem i svrhom da Ga veliča, slavi i potvrđuje. Kada je Allah stvorio čovjeka, on ga je izabrao i odredio za halifu - povjeritelja na zemlji nad drugim bićima podučivši ga imenima i pojmovima svih stvari, te naredivši melekima da mu učine sedždu .
Meleki pitaju Allaha: Kako će učiniti sedždu čovjeku koji će na zemlji nered činiti i krv prolijevati a oni neprestano veličaju i slave Allaha, na što su dobili odgovor: Ja znam ono što vi ne znate.Iblis kao šejtan - sotona, uzoholio se i odbio izvršiti Allahovu Odredbu činjenja sedžde Ademu, jer je on stvoren od ilovače, a šejtan od vatre. Po toj osnovi, on sebe smatra višim od čovjeka:
Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? - upita On. Ja sam bolji od čovjeka - reče Iblis Stvoritelju. Mene si od vatre stvorio a čovjeka od ilovače.
Oholog šejtana, poniženog i pokuđenog, Allah proklinje i progoni iz Dženneta zbog neposlušnosti a on se kune Allahu da će napadati ljude sprijeda i straga, zdesna i slijeva i tako ih odvraćati od Allahovog puta.
Šejtan ljude zavodi i u zabludu odvodi svojim glasom, udruživanjem u imetke i djecu njihovu, te usmjerava na njih svoju konjicu i pješadiju . Za Iblisa se u Kur’anu kaže da je džin koji se ogriješio od svoga Stvoritelja. Allah upozorava čovjeka da je Iblis neprijatelj njemu i njegovoj ženi.

Prvo boravište hazreti Adema i hazreti Havve, po Kur’anu, bio je Džennet. U Džennetu su imali sve jesti i piti, a zabranjeno im je bilo približavanje samo jednom stablu da ne bi postali griješnici i od šejtana zavedeni u zabludu. U Džennetu nisu ni u čemu oskudijevali: nisu osjećali ni glad ni žeđ, ni žegu ni studen, niti su znali za golotinju . Šejtan ih ne ostavlja na miru i želi da se oni na bilo koji način približe, od Allaha, zabranjenom drvetu. On im prikriva sva džennetska dobra i blagodati, ali ih stalno navraća i u svijest im unosi zabranjeno drvo. Tvrdi im da im je drvo zabranjeno samo zato da ne bi postali meleki, besmrtni i vječni i zadobili vlast koja nikada neće propasti. Ako se približe zabranjenom drvetu, šejtan im obećava besmrtnost, postajanje melekima i vlast koja nikada neće propasti. Aduti prevare kod šejtana, za Adema i Havvu, su promjena vrste, nuđenje vječnosti i neprolazne vlasti .

Kada su se približili zabranjenom drvetu, hazreti Adem i Havva nisu postali ni meleki ni besmrtni, niti su zadobili neprolaznu vlast, nego su pogriješili i najedanput ostali goli, jer su prekršili Allahovu Odredbu i prekoračili dozvoljene granice. Po Kur’anu šejtan ih je oboje zaveo i na grijeh naveo, a po Bibliji Eva je navela Adama na zabranjeno drvo. Ovo je nepravda i šovinizam Biblije prema ženi u odnosu na muškarca i njihov ravnopravan tretman u Kur’anu. Kada su se približili zabranjenom drvetu, oni su po kršćanskom učenju počinili tzv. istočni grijeh koji prelazi na sve ljude do rođenja Isusa, koji po kršćanstvu prekida istočni grijeh i postaje iskupitelj i spasitelj ljudskog roda. Po islamu, grijesi s čovjeka na čovjeka i s generacije na generaciju se ne prenose. Poslije počinjenog grijeha zavedeni Adem i hazreti Havva su protjerani iz Dženneta na zemlju , ali su se odmah pokajali Allahu . Od kada i gdje hazreti Adem sa ženom a kasnije i sa potomcima živi, na zemlji, ljudima nije poznato i oni o tome samo nagađaju. Međutim, kroz slučaj Ademovog i Havvinog šejtanskog zavođenja, Allah u Kur’anu upućuje sve generacije ljudskog roda i upozorava na to kako da ih šejtan nikako i nikada ne zavede . Muslimani pored čvrste vjere u Allaha, dobrih djela, življenja u okviru šerijata i moralno-etičkog ponašanja, da bi bili sačuvani i spašeni od prokletog šejtana, trebaju stalno učiti Euzu billu. U nekim djelima piše da je hazreti Adem po izgonu iz Dženneta prvo vrijeme boravio u Indiji, a hazreti Havva u Džidi. Ademu je bilo teško bez hazreti Havve i Allah mu primi dovu, sastavi ih i oprosti im . Za razliku od Adema i Havve, šejtan kada griješi nikada se Allahu ne kaje, nego traži od Allaha rok u griješenju do dana proživljenja .

24.07.2006.

zasto je allah prokleo sejtana

Zasto je Allah dz.s. prokleo Iblisa zato sto nije pao na sedzdu Ademu a.s., a koliko je samo ljudi koji Allahu ne padaju na sedzdu ali ih Allah nije prokleo?

Na vise mijesta u Kuranu Casnom se navodi da je Iblis zbog odbijanja i neposlusnosti naspram Allahovih dz.s naredbi proklet, i to prokletstvo vazi sve do Sudnjeg dana. U suri El-Hidzr u ajetima 34 i 35 se kaze: ”Onda izlazi iz Dzenneta, rece o­n, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrzi na tebi do Dana sudnjeg.”

Isto tako medju ljudima ima o­nih koje je Allah dz.s. prokleo zbog odbijanja da se pokore Njemu kao vrhovnom Gospodaru. Takvima se Allah dz.s. obraca u 161. ajetu sure El-Beqara kada kaze: ”Oni koji ne vjeruju, i koji kao nevjernici umru, zasluzuju, doista, prokletstvo Allahovo, i meleka i svih ljudi.”

Dakle nije tacna konstatacija da je Iblis zbog svoje neposlusnosti proklet od strane Allaha dz.s., a da covjek koji isto tako odbija da ucini sedzdu svome Stvoritelju i pokori mu se, izuzet i da se na njega ne odnosi prokletstvo Allaha dz.s., naprotiv o­no je jos pojacano kao sto smo to mogli vidjeti iz citiranoga Kuranskog teksta.


24.07.2006.

mac islama

Prvi koji su prihvatili 'novu' vjeru u Meki i ostatku Arabijskog Poluotoka, direktno od Poslanika, bili su njegova žena Hatidža, njegov sluga Zejd i njegov jedanaestogodišnji rođak Ali. Među o­nim koji su im se kasnije pridružili bili su pošteni trgovac, Ebu Bekr, gvozdeni čovjek Arabije, Omer Veliki, stidljivi biznismen, Osman, Poslanikov hrabri amidža, Hamza i rob paganina, Bilal. o­ni naprosto nisu mogli odoljeti MAGIČNOM MAČU skromnog i usamljenog Poslanika! Ova zanemarljivo mala skupina sljedbenika nove vjere je uskoro bila protjerana iz Meke. Nastanili su se u gradu zvanom Jasrib koji je kasnije postao poznat kao Medina. Muslimanski imigranti su sa sobom u Medinu donijeli svoj MAČ. MAČ je nastavio privlačiti ljude sve dok se cijela Arabija nije pridružila vjeri. U poređenju sa populacijom ostatka svijeta tog vremena, Arapi su sačinjavali neznatnu manjinu. Jedan dio te manjine je odlučio da ponese MAČ izvan granica arapske pustinje k moćnim imperijama Rima i Perzije, obalama Mediterana, obali Malabara i dalekim Istočnim Indijskim Otocima. Narod za narodom su se nastavili predavati MAČU i prihvatati vjeru.

Tako oštra bila je ostrica tog MAČA! Jednostavno je osvajala srca, tijela su se predavala bez otpora. To je MAČ ISTINE, sam njegov sjaj je dovoljan da odagna neistinu kao što svjetlo zbriše tamu.

23.07.2006.

islamsko bratstvo

Šta je islamsko bratstvo, bratstvo u ime Allaha, dž.š.?
-Bratstvo je Allahova blagodat i dar koji Allah dž.š, daje iskrenim mu'minima, cistim, bogobojaznim stvorenjima.

Uzvišeni kaže u suri El- Enfal:" Da si ti potrošio sve o­no što na Zemlji postoji ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio, o­n je zaista silan i mudar."( El-Enfal, 63)

A u suri Ali Imran: "I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je o­n složio srca vaša i vi ste postali milošcu Njegovom, braca.I bili ste na ivici vatrene jame pa vas je o­n nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali."(Ali Imran, 103)

Bratstvo je takoder imanska snaga koja rada osjecaje ljubavi, poštovanja i medusobnog povjerenja sa svakim o­nim sa kojim ga vezuje islam, akida, iman i takvaluk.

Ovaj istinski bratski osjecaj proizvodi u mu'minskom srcu najiskrenija uzvišena osjecanja, bez obzira radilo se o zauzimanju pozitivnih stavova (kao što su medusobna saradnja, davanje prednosti, rahmet, opraštanje, otklanjanje nesrece i problema u teškim situacijama, medusobno potpomaganje u slucajevima nemoci i nemogucnosti), ili zauzimanju negativnih stavova što se ogleda u udaljavanju od svega što šteti ljudima, ugrožava njih, njihove imetke, cast i ljudska osjecanja.

Stoga je islamsko bratstvo svojstvo koje je usko povezano sa imanom i bogobojaznošcu, jer nema bratstva bez imana niti obrnuto, kao što nema prijateljstva koje nije izgradeno na bogobojaznosti. Dokaz za ovu prvu konstataciju su rijeci Uzvišenog:"Uistinu su mu'mini braca"(El-Hudžurat, 10), a za drugu: "Tog dana ce o­ni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to nece biti o­ni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili."(Ez-Zuhruf, 67)

Nema sumnje da ako nema islamskog bratstva o­nda na njegovo mjesto neizostavno dolaze licne koristi i interesi, kao što je sigurno da prijateljstvo bez takvaluka rada neprijateljstvo i mržnju pri prvom sukobu oko dunjaluckih interesa.

U slucaju da se kod vjernika nade iman i bogobojaznost, a izostane iskreni osjecaj islamskog bratstva, o­nda se radi o krnjavom imanu i manjkavom takvaluku. I za ovu tvrdnju imamo argumente u hadisu koji bilježe Buhari i Muslim: "Niko od vas nece vjerovati ( imati potpun iman) sve dok svome bratu (po vjeri) ne bude želio o­no što želi sam sebi."

I rijecima Uzvišenog:"Potpomažite se u dobrocinstvu i takvaluku, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu."(El-Maide, 2)

Imanska duša u prvom susretu sa srodnom dušom osjeca bliskost i cistotu, te se o­ne sjedinjuju u jedno i ta srca se utapaju u jedno srce, a ljubav pulsira i kola u njihovim venama i ogleda se na njihovim licima. Njihovi odnosi su puni blagosti i pažnje i neizmjernog poštovanja.

S druge strane pokvarena duša koja je izgradena na zlu ni u kom slucaju ne može se sroditi sa mu'minskom dušom prilikom njihovog susreta zbog toga što se o­ne u osnovi razlikuju i slijede razlicite puteve.

Na ova znacenja je ukazao Vjerovjesnik, s.a.v.s, u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim:"Ljudi su poput ruda zlata i srebra (tj. predstavljaju osnove dobra i zla, zavisno od toga za što ih je Allah predodredio), najbolji u džahilijjetu su najbolji u islamu ako shvate i prihvate vjeru. Duše su kao spremni borci, o­ne koje se nadu - zbliže se, a o­ne koje se ne nadu rastave se.

Ovo je, draga braco, suština istinskog bratstva u ime Allaha, dž.š.

Nakon što su vam postale jasne smjernice, ne preostaje ništa drugo nego da se utopite u medusobnoj ljubavi i bratstvu, da vaša srca okuse ljepotu njenih znacenja kako bi bili merhametli jedni prema drugima, a žestoki prema neprijateljima po ugledu na prvu generaciju ashaba, radiallahu anhum,za koje Allah, dž.š, kaže u suri Feth: "Muhammed je Allahov Poslanik, a o­ni koji su sa njim(ashabi) žestoki su prema nevjernicima, a samilosni medusobno." (El-Feth, 29)

23.07.2006.

cime je allah dz.s. odlikovao muhammeda s.a.v.s. na ovom svijetu

Nakon temeljitog uvida u ono čime je Uzvišeni Allah odlikovao Muhammeda, s.a.v.s., evidentno je da se te posebnosti mogu razvrstati na sljedeći način:
1. ono čime je Uzvišeni Allah Svog Poslanika obavezao za razliku od drugih;
2. ono što je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku zabranio za razliku od drugih;
3. ono što je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku dozvolio za razliku od drugih i
4. ono čime je Uzvišeni Allah Svog Poslanika odlikovao zbog posebnih ličnih vrednota, a iz počasti prema Poslaniku, s.a.v.s.
U nastavku govorit ćemo o Muhammedovim, s.a.v.s., posebnostima shodno gornjoj klasifikaciji.

1. Ono čime je Uzvišeni Allah obavezao Svog Poslanika za razliku od svih drugih

Pošto je Muhammed vjerovjesnik, njemu je potrebna kvalitativna duhovna razina viša nego svim ostalim ljudima. Zato ga je Uzvišeni Allah obavezao nekim vidovima pokornosti ('ibadat) kojima nije obavezao njegove sljedbenike. Kao vjerovjesnik on je, za razliku od ostalih ljudi, odgovorniji i za promjenu lošeg stanja. U svemu tome on postaje znatno bliži Allahu, budući da se približavanje Allahu, putem izvršavanja strogih dužnosti (farz) prema Njemu, ostvaruje djelotvornije nego činjenjem neobaveznih dobrih djela (nafila). Time se postiže i najveća nagrada, sudeći prema poruci hadisi-kudsije koja glasi: "Ničim Mi se Moj rob ne može približiti bolje nego izvršavanjem strogih dužnosti - farzova." (El-Buhari)
Ono čime je Uzvišeni Allah obavezao Svog Poslanika, a nije i njegove sljedbenike, može se svesti na sljedeće:
Klanjanje noću - Ibn 'Abbas, r.a., Šafija (prema jednom njegovom mišljenju), neki pravnici malikijskog mezheba i Ibn Džerir et-Taberi smatraju da je Uzvišeni Allah klanjanje noću kao strogu dužnost propisao svim pripadnicima islamske zajednice. Tako je potrajalo godinu dana, zatim je dužnost derogirana za sljedbenike, a ostala je na snazi za Allahovog Poslanika, tako da je klanjanje noću postalo sunnet za muslimane a stroga dužnost za Allahovog Poslanika, s.a.v.s. To je u skladu s riječima Uzvišenoga: I probdij noć u molitvi, to je samo tvoja dužnost. Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati (El-Isra', 79), što, drugim riječima rečeno, znači: "Allah ti je klanjanje noću propisao kao dodatak na ono što je propisao tvojim sljedbenicima, da bi te učinio dostojnim hvale vrijednog položaja koje ti je On pripremio na budućem svijetu."
Zato je Allahov Poslanik govorio: "Troje je meni stroga dužnost, a vama sunnet: vitr-namaz, čišćenje zubi misvakom i klanjanje noću." (El-Bejheki i Et-Taberani)
Vitr-namaz - Neki pravnici šafiijskoga i malikijskog mezheba uče da je vitr-namaz dužnost (vadžib) Allahovom Poslaniku, a da sljedbenicima nije dužnost, potkrepljujući tvrdnje hadisom navedenim u prethodnom pasusu. (Nihajetu-l-muhtadž, Revdatu-t-talibin i dr.)
Pranje zubi misvakom - Pranje zubi misvakom za svaki namaz bilo je dužnost Allahovom Poslaniku, a sunnet je njegovim sljedbenicima, prema prethodnom hadisu, kao i na osnovu predaje 'Abdullaha ibn Hanzale koji prenosi da je Allahovom Poslaniku bilo naređeno da za svaki namaz uzima abdest, bez obzira da li je prethodni abdest "pokvario", a kad se na to požalio da mu je teško, naređeno mu je čišćenje zubi za svaki namaz. (Telhisu-l-habir, Nihajetu-l muhtadž i dr.)
Kurbani - Kurbani su Allahovom Poslaniku bili dužnost, iako sljedbenicima nisu, što se vidi iz njegovih riječi: "Troje je meni dužnost, a vama dobra volja: klanje kurbana, vitr-namaz i dva rekata prijepodnevnog namaza (salatu-d-duha)." (Telhisu-l-habir i Ahmed u Musnedu)
Klanjanje prijepodnevnog namaza - Pravnici šafijskog i neki pravnici malikijskog mezheba, na osnovu prethodnog hadisa, tvrde da je prijepodnevni namaz (duha-namaz) Poslaniku bio dužnost, a njegovim sljedbenicima nije.
U ono čime je Poslanik, s.a.v.s., bio zadužen, spada i promjena lošeg stanja (u društvu). Njega u tome nije mogao poštedjeti ni strah za sebe, za razliku od sljedbenika koji to nisu dužni ukoliko se izlože opasnosti po život. Te dužnosti Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije bio oslobođen jer je njega Uzvišeni Allah čuvao, kao što je to i rekao: Allah će te od ljudi štititi. (El-Ma'ide, 67)

2. Ono što je Uzvišeni Allah Svom Poslaniku zabranio za razliku od drugih

Uzvišeni Allah je svom Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., zabranio ponešto od onog što je dozvolio njegovim sljedbenicima, kako bi ga poštedio besmislica i uzdigao mu značaj, budući da je nagrada za suzdržavanje od zabranjenoga veća od nagrade koja je obećana za izbjegavanje onoga što je (samo) pokuđeno. Pridržavanjem tih zabrana Poslanik, s.a.v.s., je kod Uzvišenog Allaha zaslužio visoko mjesto na Sudnjem danu. U te zabrane spadaju:
* Zabrana primanja milostinje - Allah je Svom Poslaniku, s.a.v.s., zabranio primanje bilo kakve milostinje, bilo obavezne, kao što je zekat i otkupnina (keffaret), ili preporučljive, kao što je milodar (sadaka) i to zbog očuvanja dostojanstvenog položaja, budući da uzimanje milostinje govori o podređenosti onoga ko uzima i nadređenosti onoga koji daje, a položaj vjerovjesništva je visoko iznad toga.
'Abdumuttalib ibn Rebi'a ibnu-l-Harise prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Ove milostinje (sadake) su, zapravo, čišćenje onoga što su ljudi zaprljali. One nisu dozvoljene ni Muhammedu ni njegovoj porodici."(Muslim i Ebu Davud)
* Poklanjanje da dobije više - Poslaniku je bilo zabranjeno da nekome nešto pokloni očekujući da se njemu pokloni nešto bolje, budući da je njemu zapovjeđeno da se prema drugima ponaša i ophodi na najljepši način. Allah mu je u tom smislu uputio preporuku riječima: I ne prigovaraj držeći da je mnogo (El-Muddessir, 6).
* Jedenje onog što ima ružan miris - Allahovom poslaniku je bilo zabranjeno da jede jela koja imaju ružan miris, kao što su bijeli i crveni luk, samo što pravnici malikijskog mezheba ne misle tako. Džabir ibn `Abdillah kazuje da je Allahovom Poslaniku doneseno neko jelo u kojem je bilo luka. Kad mu se učinilo da u jelu ima neprijatnog mirisa, pitao je: "Recite, ima li u njemu nekoga neprijatnog mirisa". Rekao je: "Dajte da vidi neki moj prijatelj." Kad je vidio da se miris prijatelju ne dopada, rekao je: "Jedi to slobodno. Ja se sastajem s nekim s kim se ti ne sastaješ."
Kad je Allahov Poslanik odsjeo kod Eb uEjjuba el-Ensarija, poslužili su ga jelom u kojem je bilo luka. On je jelo odbio rekavši: "Samo vi jedite, ja ne mogu kao vi. Ja se plašim da ne uvrijedim svog prijatelja" (Et-Tirmizi), a time je mislio na meleka Džbrila, a.s.
* Varljiv pogled - Varljiv pogled znači mig okom koji znači suprotno od onoga kako jeste. Allahovom Poslaniku je zbog zaštite položaja vjerovjesništva bio strogo zabranjen, iako drugima nije.
Sa`d ibn Ebi Vekkas prenosi da je Poslanik na Dan oslobađanja Mekke dao garancije svima, osim četverici, među kojima je bio i 'Ubejde ibn Ebi Serha koji se bio sklonio kod Osmana, r.a. Kad je Allahov Poslanik pozivao na davanje prisege (el-bej'a), Osman ga je doveo i rekao: "Allahov Poslaniče, uzmi njegovu prisegu." Poslanik je digao glavu i tri puta ga pogledao. Odbijao je da uzme njegovu prisegu dok ga nije i treći put pogledao. Tad je prišao prijateljima i pitao: "Zar među vama niko predosjetio nije pa da mi priđe i vidi me kako odbijam da prihvatim njegovu prisegu, pa da ga smakne?" Odgovorili su mu: "Ko je od nas znao šta ti namjeravaš? Što nam nisi dao znak očima?" Poslanik je odgovorio: "Vjerovjesniku ne priliči da se koristi varljivim pogledom." (Ebu Davud i El-Bejheki)
* Brak sa kitabijkom (kršćankom ili jevrejkom) - Poslaniku je bilo zabranjeno sklapanje braka s nemuslimankom svejedno da li se radilo o ženi koja je ateista (ar. kafira), kitabijki (kršćanki ili jevrejki) ili sljedbenici neke druge zajednice. Sklapanje braka s kitabijkama, inače, dozvoljeno je njegovim sljedbenicima. Zabrana sklapanja braka Poslaniku s nemuslimankama je zbog toga što je Poslanik po dostojanstvu iznad toga da spolno opći s nevjernicom, te zato što nevjernica nije dostojna združivanja s Allahovim poslanikom.
Nedolično bi bilo da jedna ista postelja čovjeka sjedini s nekim ko ga ne priznaje. El-Hakim prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Molio sam svoga Gospodara da me uputi da se ženim samo onima s kojima mogu biti zajedno u Džennetu i to mi je podario."
* Brak sa ženom koja je trebalo da obavi hidžru, a nije je obavila – Poslaniku, s.a.v.s., je bilo zabranjeno sklapanje braka i sa (onim) ženama kojima je bilo zapovjeđeno da se isele u Medinu, a one to nisu uradile. Ibn 'Abbas prenosi: "Allahovom Poslaniku je bilo zabranjeno spolno općiti sa ženama, osim s vjernicama koje su učinile hidžru."(Et-Tirmizi) Ummu Hani' kazuje: "Allahov Poslanik mi je bio ponudio zaruku. Ja sam mu se morala izviniti, a on je to prihvatio. U skladu s riječima koje je Uzvišeni Allah objavio: Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile (El-Ahzab, 50), ja mu nisam bila dopuštena. Budući da se nisam iseljavala, on bi me otpustio."(Et-Tirmizi i El-Džessas)

3. Ono što je Uzvišeni Allah dozvolio Svom Poslaniku za razliku od drugih

Allahovom Poslaniku je bilo dozvoljeno ponešto što njegovim sljedbenicima nije, kako bi mu bilo lakše izvršavati misiju poslanstva i dostavljati je čovječanstvu na najpotpuniji način. Time se te pojave pokazuju kao specifičnosti kojima je Poslanik, s.a.v.s., bio odlikovan ili privilegovan.
Klanjanje nakon spavanja, bez obnavljanja abdesta - Ibn 'Abbas je kazivao da se Allahov Poslanik abdestio i klanjao (noćni namaz), zatim legao i zaspao tako da je ravnomjerno disao. Neko je došao da mu kaže da je vrijeme namaza. Poslanik je ustao i sabah klanjao a da nije abdestio. Es-Sevri kaže: "To je nešto specifično samo Vjerovjesniku jer, kako nam je on kazivao, kad vjerovjesnik spava, oči mu spavaju a srce ne spava." (El-Buhari)
Činjenicu da njegove oči spavaju a srce mu ne spava, Poslanik, s.a.v.s., je jasno istaknuo riječima: "Moje oči zaista spavaju, ali srce mi ne spava." (El-Buhari i El-Bejheki) Zato je njemu Objava stizala tokom sna. Da mu je srce spavalo, zacijelo ne bi primalo Objavu.
Post dva-tri dana bez mršenja (savmu-l-visal) - Za razliku od sljedbenika, Poslaniku je bio dozvoljen neprekidan post od nekoliko dana bez prekida. Ebu Hurejre kazuje: Allahov Poslanik je zabranio neprekidan post od nekoliko dana bez mršenja. Kad ga je jedan čovjek pitao: "Allahov Poslaniče, kako ti neprekidno postiš?", odgovorio je: "Ko od vas može kao ja? Dok ja bdijem, mene moj Gospodar hrani i poji". (El-Buhari i El-Bejheki)
Borba u Hramu u Mekki - Allah je svom Poslaniku, za razliku od sljedbenika, dozvolio borbu protiv mnogobožaca u Mekki, zbog potrebe da se Hram očisti od mnogoboštva i kipova. Ebu Šurejh el-'Advi prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Mekku je zabranio Allah, a ne ljudi. Nije dozvoljeno nikom ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan da u njoj proliva krv, niti da u njoj posiječe drvo. Ako se neko opravdava borbom Allahovog Poslanika u njoj, recite mu: 'Allah je to dozvolio Svom Poslaniku, a vama ne dozvoljava. Meni je to dozvolio u jednom dijelu dana. Nakon toga je nastala zabrana, koja je trajna. Neka o tome prisutni obavijeste odsutne!" (El-Buhari i Muslim)
Uzimanje poklona - Allahovom Poslaniku je bilo dozvoljeno - iako je vladar - da uzme poklon ako mu ga daje neko od sljedbenika, iako nikome iz vlasti, namjesnicima i drugima, nije dozvoljavao da uzimaju poklone od bilo koga potčinjenog. (Revdatu-t-talibin)
Učešće u podjeli ratnog plijena - Allahovom Poslaniku je bilo dozvoljeno uzimanje petine ratnog plijena koji osvoje njegovi borci, bez razlike da li bio fizički prisutan ili ne, u skladu s riječima Uzvišenoga: I znajte da od svega što u borbi zaplijenite jedna petina pripada Allahu i Poslaniku. (El-Enfal, 41)
Dozvoljeno mu je bilo i da za sebe iz plijena izabere sablju, štit i slično. Poslanik, s.a.v.s., je iz plijena od plemena Kurejza sebi izabrao Rejhanu bint 'Amr ibn Džunafa, koja je uz Poslanika, u njegovom posjedu, bila sve do njegove smrti. Izabrao je sebi i Safijju bint Hujejj ibn Ahtab, iz plijena iz Hajbera, a kasnije ju je i oženio. (Tehzib Sireti Ibn Hišam)
Sastavljanje u braku više od četiri supruge - Za razliku od njegovih sljedbenika, Poslaniku, s.a.v.s., je bilo dozvoljeno da u braku, ne ogriješivši se o zakon, sastavi više od četiri supruge. Kad je umro, Poslanik, s.a.v.s., je iza sebe ostavio devet supruga, a to su: 'Aiša bint Ebi Bekr, Hafsa bint 'Umer ibnu-l-Hattab, Ummu Habiba bint Ebi Sufjan ibn Harb, Ummu Seleme bint Ebi Umejje ibnu-l-Mugire, Sevda bint Zem'a, Zejneb bint Džahš, Mejmuna bintu-l-Haris, Džuvejrijja bintu-l-Haris i Safijja bint Hujejj iz plemena Nedir.

4. Ono čime je Uzvišeni Allah Svog Poslanika odlikovao zbog negovih posebnih vrednota

Ima pojava kojim je Uzvišeni Allah Svog Vjerovjesnika, za razliku od njegovih sljedbenika, odlikovao zbog posebnih ličnih vrednota. Između ostaloga, navest ćemo:
Kompetentnost da primijeni propis koji hoće na koga hoće - Allahov Poslanik je bio zakonodavac koji nije govorio kako mu se prohtije. Zato je mogao biti mjerodavan da primijeni propis koji hoće na koga hoće, kao kad je Huzejmino svjedočenje izjednačio sa svjedočenjem dva čovjeka, kad je Ummi 'Atijji i Havli bint Hakim dozvolio da oplakuju jednu konkretnu skupinu, kad je Esmi bint 'Umejs dozvolio da nema pričeka ('iddet) nakon pogibije njenog muža Dža'fera ibn Ebi Taliba, kad je dozvolio da se prinese žrtva zbog žalosti za Ebu Burdom i 'Ukbom ibn 'Amirom, kad je ukinuo otkupninu (keffaret) za onoga ko sa ženom spolno opći tokom ramazanskog dana, kad je Ummu Selim udao za Ebu Talhu a njen mehr (vjenčani dar) je bio Ebu Talhino primanje islama, kad je jednom čovjeku dozvolio da se oženi a da njegov vjenčani dar bude to što je znao napamet iz Kur'ana, kad je Ebu Rekani vratio suprugu nakon konačnog razvoda (tri puta), bez prethodnog udavanja za drugog čovjeka s kojim bi morala imati spolni kontakt.
Pečat vjerovjesnika - Uzvišeni Allah je Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao da bude pečat vjerovjesnika. Nakon njega nije bilo niti će biti vjerovjesnika. Kur'an o tome kaže: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna. (El-Ahzab, 40)
Sveobuhvatnost poslanstva - Allah je Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao i time što su njegovim poslanstvom obuhvaćeni i ljudi i džini, nakon što su vjerovjesnici prije njega bili upućivani samo svojim narodima. Ta obuhvaćenost utvrđena je u mnogim ajetima, a mi ćemo navesti: Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ. (Sebe', 28)
Što se tiče obuhvaćenosti džina, na nju se jasno ukazuje riječima Uzvišenog: Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na pravi put upućuje - i mi smo u njeg povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati. (El-Džinn, 1-2) Isto se jasno potvrđuje i na drugome mjestu: Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: "Pst!" A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. (El-Ahkaf, 29)
Uzimanje obaveze od vjerovjesnika da će u njega vjerovati - Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao - obavezu uzeo: Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete?" Oni su odgovorili: "Pristajemo!" - "Budite, onda, svjedoci", rekao bi On, "a i ja ću s vama svjedočiti." (Ali 'Imran, 81)
Zato su vjerovjesnici odmah pristali da za Poslanikom, s.a.v.s., klanjaju kad ga je Džibril izveo pred njih, da ih predvodi u namazu, one noći kad se dizao na Nebo.
Opraštanje njegovih grijeha - Uzvišeni Allah je Poslanika, s.a.v.s., privilegovao nad svim ostalim razumnim bićima oprostivši mu sve ranije pogreške i unaprijed mu oprostivši sve pogreške dok bude živ. Uzvišeni u tom smislu kaže: Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio. (El-Feth, 1-2)
U jednom hadisu o zauzimanju za sljedbenike Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Doći će mi i reći: 'Muhammede, ti si Allahov poslanik, pečat vjerovjesnika. Tebi su oproštene sve ranije i kasnije pogreške. Zauzmi se za nas kod Gospodara."(El-Buhari i Muslim)
Neutrčavanje pred njega - Uzvišeni Allah je Svog Vjerovjesnika povlastio i time što nije nikom dozvolio da svoj lični stav pred njim iznosi prije nego što za to od njega dobije dopuštenje, skladno poruci: O vjernici, ne odlučujte se ni na što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova. (El-Hudžurat, 1)
Potvaranje - Uopćeno gledano, laž je veoma pokuđeno djelo. Međutim, laž na Allahovog Poslanika je iskrivljavanje vjere u Uzvišenog Allaha i unošenje u vjeru nečeg što tu ne pripada, budući da je vjera ono što kaže i uradi Allahov poslanik. Zato je Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu koji spada u mutevatir (najpouzdanije) predaje rekao: "Ko namjerno na mene slaže, neka se pripremi za mjesto u Vatri!"
Neoslovljavanje po ličnom imenu - Uzvišeni Allah je Svog Poslanika, za razliku od njegovih sljedbenika, odlikovao i time što je zabranio da se oslovljava imenom Muhammed, već po atributu Allahov Poslanik. Uzvišeni kaže: Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. (En-Nur, 63)
Allahovo zaklinjanje Poslanikovim životom - Uzvišeni Allah je Poslanika, s.a.v.s., posebno počastio time što se zaklinje njegovim životom, pridajući time značaj njegovim vrednotama. Uzvišeni kaže: A, života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali (El-Hidžr, 72). Uzvišeni Allah se nije zaklinjao životom nijednoga drugog vjerovjesnika.
Dozvoljenost ženama da posjećuju njegov mezar - Pokuđen postupak za žene je obilazak mezara. (Autor vjerovatno misli na ona posjećivanje gdje bi žena naricala ili se nebi pridžavala isamskog kodeksa ponašanja prilikom posjete mezara. prim. pr.) Međutim, posjećivanje mezara Allahovog Poslanika je pohvalno djelo, po tome što to poručuju Poslanikove, s.a.v.s., riječi: "Ko bude obavljao hadž i posjetio moj mezar nakon moje smrti, isto mu je kao da me je posjetio dok sam bio živ."(Kešfu-l-kina')
Zabrana nasljeđivanja njegove ostavštine - U ono čime je Uzvišeni Allah odlikovao Muhammeda, s.a.v.s., za razliku od njegovih sljedbenika, ubraja se i to što njegovu imovinu i dobra nakon njegove smrti niko nije naslijedio, već je to ostavljeno u fond za potrebe muslimana (bejtu-l-mal), da se kao pomoć dijeli siromasima. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ni dinar, pa ni dirhem, iz mog nasljedstva neće biti dijeljen. Što pretekne preko troškova mojih supruga i zarade moga radnika u vakufu, sve je sadaka." (El-Buhari i Muslim)
Njegove supruge su majke vjernika - Uzvišeni Allah je Poslaniku, s.a.v.s., ukazao posebnu počast i tako što se njegove supruge smatraju majkama vjernika (ummehatu-l-mu'minin). Nikome nije dozvoljen brak s bilo kojom od supruga nakon njegove smrti.
Uzvišeni Allah kaže: Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove. (El-Ahzab, 6) U istoj suri, na drugom mjestu, Uzvišeni kaže: Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio veliki grijeh. (El-Ahzab, 53)
Pokoravanje stalnog džinskog pratioca (karin) - Uzvišeni Allah je Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao i pokoravanjem stalnog pratioca džina. 'Abdullah ibn Mes'ud prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nema niko od vas da mu nije određen stalni pratilac iz reda džina." Pitali su: "A ti, Allahov Poslaniče?" Odgovorio je: "I ja, samo što je mene Allah pomogao pa je on primio islam i naređuje mi samo dobro." (Muslim)
Pomaganje strahom - Specifično Poslaniku, s.a.v.s., je i to da je Uzvišeni Allah u srca njegovih neprijatelja unio strah koji su oni osjećali i na velikoj udaljenosti od njega (mjesec dana hoda). Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Meni je dato petero što nikom prije mene nije dato. Potpomagan sam strahom (koji su moji neprijatelji osjećali) na mjesec dana hoda od mene..." (El-Buhari)
Obasjani vrt - Specifično u vezi s Poslanikom, s.a.v.s, je i to što je Allah dao da prostor od njegove kuće, gdje se i nalazi časni mezar, do mimbera na kojem je u mesdžidu držao hutbu, bude Džennetska bašča. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Prostor između moje kuće i mimbera je jedna Džennetska bašča." (El-Buhari

23.07.2006.

cime je allah dz.s. odlikovao muhammeda s.a.v.s. za buduci svijet

Uzvišeni Allah je Svog Poslanika za budući svijet odlikovao brojnim počastima, a među njih spadaju:

1. Da bude prvi ko će biti oživljen
Kad dođe vrijeme da ljudi na Sudnjem danu oživljeni ustanu iz svojih mezara, Muhammed, s.a.v.s., će biti prvi ko će biti oživljen. Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ja ću biti starješina Ademovog potomstva na Sudnjem danu, prvi iznad koga će se mezar otvoriti."(Prenosi Muslim)

2. Da se može zauzimati za druge
Uzvišeni Allah je Svome Poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., dao mogućnost da se na Sudnjem danu zauzima za svoje sljedbenike. To zauzimanje (šefa'at) može biti dvojako: opće i posebno.
Opće zauzimanje (šafa'a 'amme) - To je zauzimanje za sva bića, kad ljudi budu stajali na zborištu, kad budu zabrinuti, kad im se čekanje odulji, kad budu tražili vjerovjesnike da se za njih zauzimaju kod Allaha prilikom polaganja računa, kad i vjerovjesnici nemoćni budu tražili Muhammeda, on će pasti Allahu na sedždu, tražiti dopuštenje da se zauzima i bit će mu dozvoljeno. Za sve će se zauzimati, a Uzvišeni Allah će tada početi presuđivati ljudima.(El-Buhari i Muslim)
Posebno zauzimanje (šefa'a hassa) – Više je podvrsta ovog zauzimanja:
* Zauzimanje za neke muslimane da u Džennet uđu bez polaganja računa, tako što će Poslanik skrušeno na sedždi izgovarati: "Gospodaru, moji sljedbenici, moji sljedbenici." Bit će mu rečeno: "Muhammede, iz reda svojih sljedbenika one koji ne treba da polaže račun, uvedi kroz desna džennetska vrata, iako su oni društvo koje može ući i na druga vrata."
* U vezi sa zauzimanjem za one koji su počinili velike grijehe (ehlu-l-kebair) Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Svakom vjerovjesniku se prima neka dova. Drugi vjerovjesnici su žurili sa svojim dovama, a ja sam svoju odložio kao zauzimanje sa svoje sljedbenike na Sudnjem danu. Ona će, ako Bog da, biti dar onima iz reda mojih sljedbenika koji Allahu nisu pripisivali druga." .(El-Buhari i Muslim)
Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Moje zauzimanje će biti za one moje sljedbenike koji su počinili velike grijehe."(Et-Tirmizi i Ebu Davud)
* Zauzimanje za svoje sljedbenike uopće, da se izbave iz Džehhennema, tako što će Poslanik skrušeno na sedždi moliti Allaha i bit će mu rečeno: "Muhammede, digni glavu. Reci, bit će uslišano. Traži, bit će ti dato. Zauzmi se, bit će primljeno." Poslanik će reći: "Gospodaru, moji sljedbenici, moji sljedbenici!" Bit će mu rečeno: "Idi, izvedi i onoga u čijem srcu ima vjere i kao zrno ječma".
Dalje Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Ja ću otići i tako postupiti. Zatim ću se vratiti i zahvaliti Mu na toj dobroti. Zatim ću na sedždu pasti, a Gospodar će reći: 'Muhammede, podigni glavu. Reci, bit će uslišano. Traži, bit će ti dato. Zauzmi se, bit će primljeno.' Ja ću reći: Gospodaru, moji sljedbenici, moji sljedbenici. Bit će mi rečeno: 'Idi, izvedi i onoga u čijem srcu ima i trunka vjere, ili onoliko koliko je zrno gorušice'. Ja ću otići i tako postupiti. Zatim ću se vratiti i zahvaliti Mu na toj dobroti. Zatim ću na sedždu pasti, a Gospodar će reći: 'Muhammede, podigni glavu. Reci, bit će uslišano. Traži, bit će ti dato. Zauzmi se, bit će primljeno.' Ja ću reći: Gospodaru, moji sljedbenici, moji sljedbenici. Bit će mi rečeno: 'Idi, izvedi i onoga u čijem srcu ima i najmanja moguća mjera vjere, kao najsitnije zrno gorušice, a ja ću otići i tako postupiti." (El-Buhari)

3. Davanje bajraka zahvalnosti i okupljanje vjerovjesnika pod bajrakom
Uzvišeni Allah će Muhammedu, s.a.v.s., na Sudnjem danu predati najvredniji bajrak, a to je "bajrak zahvalnosti", pod koji će se okupiti svi vjerovjesnici. Od Ebu Se'ida el-Hudrija se prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Ja ću biti starješina Ademovog potomstva. Svi drugi će biti pod mojim bajrakom." (Et-Tirmizi i Ahmed)

4. Obraćanje Allahu u ime svega stvorenoga
Allah je Vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao, u odnosu na druge vjerovjesnike, i time da će im biti predvodnik koji će u njihovo ime govoriti. Od Ubejja ibn Ka`ba, r.a., prenosi se da je čuo kad je Allahov Poslanik rekao: "Kad bude Sudnji dana, ja ću im, ne hvaleći se, biti imam, hatib i onaj ko se za njih zauzima."(Et-Tirmizi, Ahmed i El-Hakim) To je mekami-mahmud (hvale dostojan položaj) kojim je Allah privilegovao Svog Poslanika.
Ka'b ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni. Ja i moji sljedbenici ćemo biti na jednom brdu. Mene će Uzvišeni Allah zaodjenuti zelenom odorom, zatim će mi dozvoliti da kažem šta želim, a to je hvale dostojan položaj (el-mekamu-l-mahmud)." (Ahmed i El-Hakim)

5. Da bude prvi ko će preći preko Sirata (Džehennemskog mosta) predvodeći svoje sljedbenike
Allah, dž.š., je vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., odlikovao i time da će on, kad bude postavljen Sirat (Most) iznad Džehennema, biti prvi ko će predvodeći svoje sljedbenike preći preko njega. (Muslim)

6. Da bude prvi ko će kucati na Džennetska vrata i kroz njih ući
Kad završi s prelaskom preko Mosta iznad Džehennema, Muhammed, s.a.v.s., bit će prvi ko će doći do Dženneta, prvi ko će pokucati na Džennetska vrata. Enes ibn Malik prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Ja ću biti prvi ko će pokucati na Džennetska vrata." (Muslim)
Poslanik će biti prvi kome će se Džennetska vrata otvoriti, ko će kroz njih ući. Enes prenosi da je Allahov Poslanik rekao i: "Doći ću na Sudnjem danu pred Džennetska vrata i tražiti da mi se otvore. Stražar će pitati: "Ko si ti?" Ja ću odgovoriti: "Muhammed!" On će uzvratiti: "To je ono što mi je naređeno: da ne otvaram nikome prije tebe!" (Muslim)

7. Privilegovanost najvećom Džennetskom deredžom
Uzvišeni Allah je Muhammeda, s.a.v.s., privilegovao najvišim nivom Dženneta, a to je posebana deredža (vesila). Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ko meni od Allaha poželi posebnu deredžu, njemu će koristiti moje zauzimanje." (Muslim)

8. Privilegovanost rijekom El-Kevser
Uzvišeni Allah je Muhammeda, s.a.v.s., za budući svijet privilegovao i rijekom El-Kevser koja se spominje u Kur'anu: Mi smo ti, uistinu, dali rijeku El-Kevser. (sura El-Kevser, 1)
Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad sam prolazio Džennetom, došao sam do rijeke čije obale su uzvišenja od suhog bisera. Pitam Džibrila: 'Šta je ovo?' On mi odgovara: 'To je rijeka El-Kevser koju ti je dao Tvoj Gospodar. I voda i zemlja u njoj mirišu kao mošus.'"(El-Buhari

21.07.2006.

prijetnje zbog ezana

U nedelju 12. marta, 2006. godine u 5 sati i 35 minuta putem kućnog telefona dobio je prijetnju predsjednik džematskog odbora Ahmići Elvedin Kermo.Zaprijećeno mu je da ugasi sabahski ezan ili ga neće biti, saopćeno je iz Medžlisa Islamske zajednice Vitez.

Ovaj postupak nepoznatog počinioca izazvao je pravo ogorčenje muslimana op ćine Vitez.Medžlis Islamske zajednice Vitez smatra da je to uskraćivanje ljudskih i vjerskih prava i još jedan napad na muslimane u ovom mjestu.

-Tražimo da se hitno provede istraga i da se konkretno nešto poduzme, jer u suprotnom ako se ništa ne poduzme, bit će podstrek ekstremistima da nastave sa svojim prijetnjama, te pisanjem peticije protiv ezana, kaže se u saopćenju Medžlisa Islamske zajednice Vitez.

21.07.2006.

dan dzamija u bih

U Islamskoj zajednici u BiH 7. maj se tradicionalno obilježava kao Dan džamija.

Toga dana 1993. godine srušena je čuvena Ferhadija džamija u Banja Luci.Taj dan se na osnovu odluke Rijaseta obilježava kao Dan džamija u BiH. Za ovaj datum se svake godine organizira prikupljanje sredstava u BiH i dijaspori za obnovu jedne od porušenih džamija.

U petak 5. maja 2006. godine u svim džamijama nakon džume namaza organizira se sergija za obnovu Aladža-džamije u Foči.

Hasan Nezirova Šarena - Aladža džamija u Foči podignuta je 1550/1551. godine.Punih 443 godine je odolijevala svim iskušenjima ovog svijeta , da bi je srpski agresor srušio 1992. godine.

U toku agresije na BiH agresori su srušili 618 džamija, (54% od ukupnog broja džamija) 218 mesdžida (39% ), 69 mekteba (8%), 4 tekije (27%), 37 turbeta, (41%), i 405 drugih vjerskih i vakufskih objekata (29% od ukupnog broja).Ovome treba dodati i devastirane i teže oštećene objekte Islamske zajednice.

19.07.2006.

stav amerikanaca prema islamu

Posljednje ankete provedene u američkoj javnosti o islamu pokazale su zabrinjavajući trend negativnog doživljavanja islama i muslimana. Prema istraživanju televizije CBS, iako većina Amerikanaca vjeruje da su danas bolje informisani o islamu nego što su bili prije pet godina, samo je manje od jednog od petorice izjavilo da ima pozitivne impresije o islamu (CBS NEWS, New York, April 12, 2006.)
Ono što posebno brine, ne samo američke muslimane, jeste konstantan porast ovakve percepcije jedne od najrasprostranjenijih svjetskih religija. Ankete provedene između šestog i devetog aprila ove godine pokazuju da 45 % građana SAD-a ima neblagonaklono mišljenje o islamu, što je znatan porast u poređenju sa 36% građana koliko se u februaru na isti način izjasnilo na identično pitanje. Dugogodišnje analize anketa pokazat će nam slične rezultate; konstantno i ubrzano degradiranje imidža islama u Americi. Tako, npr, nalazimo da je u februaru 2002, manje od šest mjeseci nakon napada od 11. septembra, američka javnosti bila skoro u potpunosti podijeljena oko islama. Tada se pozitivno o islamu izjasnilo 30%, a negativno 33% Amerikanaca.
Ovako drastičan porast negativnog stava javnosti neki analitičari objašnjavaju činjenicom da prije i neposredno nakon 11. septembra većina Amerikanaca nije znala mnogo o islamu, pa samim time nije ni imala izgrađen stav. Međutim, poslije pokretanja tzv. „rata protiv terorizma“, mnogi mediji, čak i oficijelni, posegli su za stereotipnim obrascem medijskog izvještavanja o događajima u kojima su muslimani ključni akteri. Nabujalu znatiželju Amerikanaca prema islamu zadovoljavali su površni i generalizaciji skloni medijski izvještaji u kojima se akcent stavljao na anomalije unutar muslimanskih zajednica.

18.07.2006.

HADISI O ISPITIVANJU U KABURU

Imam Ahmed prenosi od El - Bera' bin ´Aziba, koji je rekao: "Izasli smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na dzenazu jednom ensariji. Prisli smo kaburu, a umrli jos nije bio zakopan; Allahov Poslanik, s.a.v.s., sjeo je i mi smo sjeli oko njega kao da su nam na glavama bile ptice. U ruci mu je bio stap kojim je ceprkao po zemlji, podigao je glavu, pa je dva ili tri puta rekao: 'Utjecite se Allahu od azaba u kaburu', a zatim nastavio: 'Odista ce robu, vjerniku, kada bude napustao dunjaluk a susretao se sa ahiretom, sa nebesa sici meleki kao sunce bijelih lica, sa kojima ce dzenetski balzami i kefini biti, i sjesti na rastojanju dokle pogled dopire. Zatim ce mu doci melek smrti, kod glave mu sjesti i reci: 'O dobra duso, izadji u Allahov oprost i zadovoljstvo' - pa kaze - pa ce izaci i poteci kao sto kap iz mjesine za vodu tece. Pa ce uzeti dusu, a ovi meleki nece pustiti da je drzi ni koliko treptaj oka a vec ce je uzeti i u dzenetske balzame i kefine smjestiti. Iz nje ce tada nesto poput najboljeg mirisa koji postoji na zemlji izici. Dusu ce uznijeti a svaka skupina meleka pored koje budu prolazili pitati ce ih: 'Koja je ovo dobra dusa?' Odgovorit ce: tog i tog, spominjuci najljepsa imena kojim su ga na dunjaluku zvali. Stici ce sa njom do dunjaluckog neba pa ce traziti da joj se otvori. Bit ce joj otvoreno te ce biti pracena od stanovnika svakog neba kojem se budu priblizavali do onog koje iza njega slijedi. I sve tako dok ne bude donesena na sedmo nebo pa ce Allah reci: 'Upisite djelo Moga roba na najvisim mjestima Dzenneta i vratite ga na zemlju. Odista sam ih od zemlje stvorio i u nju cu ih vratiti, pa cu ih iz nje i drugi put izvesti.' Dusa ce biti vracena u svoje tijelo, pa ce dva meleka doci do njega, sjesti i rijecima mu se obratiti: 'Ko ti je Gospodar?' Odgovorit ce: 'Moj je Gospodar Allah.' Upitat ce ga: 'Koje si vjere?' 'Moja je vjera islam', glasit ce odgovor. 'Ko je covjek koji vam je poslan?' Odgovorit ce: 'To je Allahov Poslanik, s.a.v.s.' 'Sta ti znas?', reci ce: 'Kur'an sam ucio, vjerovao u njega i istinu govorio.' Jedan glas ce s neba povikati: 'Moj rob istinu govori, zastrite ga i prekrijte Dzennetom i dzenetska vrata mu otvorite' - kaze - do njega ce dzenetski dah i lagodnost doprijeti, a mjesto u kaburu bit ce mu prosireno dokle mu pogled seze. I doci ce mu covjek lijepog lica i odjece, ugodna mirisa, pa ce reci: ˘Obraduj onoga koji te je obveselio, ovo je tvoj dan, koji ti je obecan.˘ Ovaj ce ga upitati: 'Ko si ti? Tvoje lice jeste lice koje samo dobro donosi?' Odgovorit ce: 'Ja sam tvoje dobro djelo', a umrli ce reci: 'Boze, cas prozivljenja neka nastupi, da bih se svojim ukucanima i imanju vratio' - kaze - odista ce nevjerniku, kada bude dunjaluk napustao, a sa ahiretom se susretao, sa neba sici meleki crna lica sa kojima ce tkanina od kostrijeti biti. Sjest ce daleko od njega koliko pogled seze. Zatim ce melek smrti doci, kod glave mu sjesti, i reci: 'Pokvarena duso, izadji u gnjev i srdzbu Allahovu˘ - rekao je - dusu ce razdvojiti od njenog tijela pa ce je iscupati kao sto se cupa ozeg sa mokre vune. Zatim ce je uzeti, a ovi nece pustiti da je drzi ni koliko treptaj oka a vec ce je smjestiti u tkaninu od kostrijeti.
Iz duse ce tada izici poput najodvratnijeg zadaha lesa koji postoji na zemaljskoj kugli. S dusom ce uzletjeti i svaka ce ih skupina meleka pored koje budu prolazili pitati: 'Koja je ovo nevaljala dusa?' Odgovorit ce: toga i toga, najodvratnijim imenom kojim je na dunjaluku zvat dok je na najnize nebo ne donesu. Trazit ce da joj se otvori, ali joj otvoreno biti nece.
Zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., proucio ajet:
'Kapije nebeske nece se otvoriti i prije ce deva kroz iglene usi proci nego sto ce oni u Dzennet uci.' (7:40) A Allah ce reci: 'Njegovo djelo upisite u podzemlju na dnu Dzehennema', a dusa ce mu odmah biti bacena. Nakon toga Allahov Poslanik, s.a.v.s., proucio je ajet:
"A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - bit ce kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj koji je vjetar u daleki predio odnio." (22:31) Dusa ce mu nakon toga biti vracena u tijelo te ce mu doci dva meleka, sjesti do njega, i obratiti mu se rijecima: 'Ko ti je Gospodar?' Reci ce: 'Ha...ha... ne znam.' 'Koji je to covjek koji vam je poslan?' Odgovorit ce: 'Ha...ha... ne znam', pa ce s neba glas povikati: 'Moj rob odista laze, vatrom ga prekrijte i vrata u Dzehennem otvorite.' Do njega ce doprijeti dzehenemski otrov i zega, a kabur ce ga stijesniti tako da ce mu se u njemu i rebra izmijesati. Doci ce mu covjek odvratna lica, ruznog odijela i odvratna mirisa, pa ce reci: 'Ono sto ce rastuziti tebe ceka. Ovo je tvoj dan, dan koji ti je obecan', a on ce upitati: 'Ko si ti, lice ti je nalik licu koje samo zlo donosi?' Odgovorit ce: 'Ja sam tvoje ruzno djelo', a nevjernik ce reci: 'Boze, cas prozivljavanja neka ne nastupi.'" Hadis prenosi Ebu-Davud od El-E'amesa, a En-Nesai i Ibn-Madze od El-Minhal bin Amra.
Imam 'Abd bin Humejd, Allah mu se smilovao, u svom Musnedu prenosi od Enesa bin Malika, koji kaze da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Odista ce rob, kada bude stavljen u kabur i kada ga napuste prijatelji, cuti topot njihove obuce kada se budu udaljavali, pa ce mu dva meleka doci, sjesti do njega i reci mu: 'Sta ti mislis o ovom covjeku?' Ako se bude radilo o vjerniku, reci ce: 'Svjedocim da je on rob Allahov i Njegov poslanik.' Tada ce mu biti receno: 'Pogledaj svoje mjesto u Dzehennemu koje ti je Allah zamijenio mjestom u Dzennetu.'" Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "I bit ce mu pokazana oba mjesta, pa ce ih vidjeti."
Katade kaze: 'Spomenuto nam je da ce mu mjesto u kaburu biti prosireno za sedamdeset arsina i da ce do Sudnjeg dana zelenilom biti napunjeno.' Hadis prenosi Muslim od Abd bin Humejda, a prenosi ga i En - Nesai od Junusa bin Muhammeda...
Prenosi Dzerir od Ebu-Hurejrea, neka je Allah zadovoljan sa njim, a ovaj od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Tako mi Onoga u cijoj je ruci moj zivot, mejit ce cuti topot vase obuce kada ga budete napustali od njega odlazeci. Ako je bio vjernik, namaz ce mu biti kod glave, zekat s njegove desne strane, a post s lijeve. Ucinjena dobra djela, sadaka, ocuvanje rodbinskih veza, pravicnosti i dobrocinstvo prema ljudima, kod nogu. Od glave ce mu se prici pa ce namaz reci: 'S moje strane nema ulaza.' Prici ce mu se s desne strane, a zekat ce reci: 'S moje strane nema ulaza.' Takodjer i s njegove lijeve strane, pa ce post reci: 'S moje strane nema ulaza.˘ Prici ce mu se i s nogu, pa ce ucinjena dobra djela reci: 'Ni s moje strane nema ulaza', a nakon toga ce mu receno biti: 'Sjedi', pa ce sjesti, a sunce na zalasku bit ce mu prikazano. Nakon toga bit ce mu receno: 'Obavijesti nas o onome o cemu te pitamo.' Odgovorit ce: 'Pustite me da klanjam.'
'Klanjat ces, obavijesti nas o onome sto te pitamo.' 'A o cemu me pitate?' 'Sta bi mogao reci o covjeku koji je boravio medju vama i ima li sta cime bi mogao o njemu svjedociti?' Upitat ce: ˘Je li o Muhammedu?˘ 'Da', receno ce mu biti. Odgovorit ce: 'Svjedocim da je Allahov Poslanik, i svjedocim da nam je s dokazima od Allaha dosao i mi smo mu povjerovali.' 'S tim si zivio, umro, i s time ces, ako Bog da, biti prozivljen', receno ce mu biti. Zatim ce mu kabur za sedamdeset arsina prosiren biti, u njemu ce mu svjetlo sjati, a vrata u Dzennet ce mu se otvoriti, te ce mu receno biti: 'Pogledaj sta je Allah za tebe u Dzennetu pripremio', pa ce opskrbljen radoscu i srecom biti, a dusa ce mu medju dobrim dusama boraviste naci. To je ptica zelena koja ce biti priljubljena uz dzenetsko drvo, a tijelo ce pocetku, zemlji vraceno biti." A to su rijeci Uzvisenog:
"Allah ce vjernike postojanom rijecju ucvrstiti i na ovom i na onom svijetu." Hadis prenosi Ibn-Hibban.
Prenosi El-Avfi od Ibn-Abbasa, neka je Allah zadovoljan sa njim, da o ovom ajetu kaze: "Vjerniku na samrti odista meleki budu prisutni, nazovu mu selam i Dzennetom ga obraduju"; zatim je spomenuo stanje vjernika kako je to izneseno u prethodnim hadisima, a onda kazao: "Sto se tice nevjernika, na samrti ce meleki na njega nasrnuti, ruke svoje rasirivsi. El-best, znaci - udaranje:
'Udarajuci ih po obrazima i po ledjima njihovim na samrti, a kada uveden u kabur bude i kada mu bude naredjeno da sjedne, receno ce mu biti: 'Ko ti je Gospodar?' Nikakva odgovora im nece dati, a sam je Allah ucinio da svaki spomen na to zaboravi. A kada receno bude: 'Koji ti je poslanik poslan?' Za njega upute nece biti i nikakva im odgovora nece dati.'"
"A navjernike ce u zabludu staviti; Allah radi sto hoce.

18.07.2006.

teoba (pokajanje)

Rijec teoba je velika rijec i ima duboko znacenje i smisao. To nije kao sto neki misle “izrazi jezikom, a potom nastavi u grijesenju”.

“Sta vam je, zasto tako malo drzite do Allaha, a On vas stvara u fazama”?! (Nuh, 13 i 14.ajet). Zato je Rabia el-Adevija govorila “kako za nas istigfar moramo ciniti istigfar”! Dakle, moramo traziti oprost zato sto trazimo oprost,a nastavljamo sa grijesenjem.

Na osnovu ajeta i hadisa ulema je postavila odredjene uvjete za teobu, od kojih spominjemo neke:

1. Odmah prestati sa cinjenjem grijeha.

2. Pokajati se za dotad ucinjene grijehe.

3. Odlucno se cuvati cinjenja grijeha u buducnosti.

4. Vratiti svakome oduzeto ili ugrozeno pravo i zatraziti halala.

Ovo su cetiri osnovna uvjeta za teobu, a ulema spominje i druge detalje i uvjete, od koji cemo neke ovdje spomenuti uz odgovarajuce primjere.

1. Da prestanak cinjenja grijeha bude iskljucivo radi Allaha, a ne radi necega drugog. Ako covjek prestane ciniti grijeh zato sto ga vise nije u stanju ciniti, onda to nema veze sa teobom. Ako neko prestane ciniti zinaluk zato sto ga vise nije u stanju ciniti, ako neko prestane konzumirati alkohol zato sto mu ga ljekar zabrani, onda taj prestanak cinjenja grijeha nema nista zajednicko sa iskrenom teobom. Iskrena teoba nastaje onda kad covjek osjeti griznju savjesti pa ispuni prethodna cetiri uvjeta. Zato je Poslanik, s.a.v.s, rekao:”En-Nedemu teubetun”! (Kajanje za ucinjeni grijeh je vec teoba). (Ahmed i Ibnu Madzdze, Sahihul dzami’, 6802.) Allah je onoga koji bi zelio uciniti grijeh, a nije ga u stanju uciniti, spustio na nivo samog pocinioca grijeha.

Poslanik, s.a.v.s, kaze:“Kad je dunjaluk u pitanju onda postoje cetiri osobe:

- Covjek kome Allah dadne imetak i znanje pa to koristi u pokornosti prema Allahu, cuva rodbinske veze i strogo vodi racuna o Allahovim hakkovima. To je najvrijedniji stapen.

- Zatim covjek kome Allah dadne znanje, a ne dadne mu imetak, pa on kaze:”Da me je Allah opskrbio imetkom ja bih postupao isto kao taj i taj”. Poslanik rece:”Ova dvojica imaju istu nagradu”!

- Zatim covjek kome Allah dadne imetak, ali mu ne dadne znanje, pa on sa imetkom raspolaze bez znanja, nema pokornosti prema Allahu, ne cuva rodbinske veze, niti zna Allahove hakkove u tom imetku. To je – kaze Poslanik, s.a.v.s – najpoganiji steppen“!

- Covjek kome Allah ne dadne ni znanje ni imetak, pa on kaze:”Da ja imam imetak, ja bih radio isto sto taj i taj”. “To je dakle, njegov nijjet, zato ce on i ovaj prethodni snositi isti teret”- rece Poslanik, s.a.v.s. (Biljezi ga Ahmed, Ibnu Madze I et-Tirmizijj, et-Terhibu wet-Tergibu 1/9)

2. Da se osjeti gadost i odvratnost prema ucinjenom grijehu, a to znaci da iskrenu teobu ne moze pratiti osjecaj slasti i uzitka iz prethodno ucinjenog grijeha, niti radost pri sjecanju na taj grijeh, a kamoli zelja za ponovnim cinjenjem grijeha.

3. Da se teoba ucini na vrijeme, jer njeno odgadjanje je samo po sebi grijeh za koji treba posebna teoba.

4. Imati strah za primljenost teobe, jer covjek nikad ne smije biti siguran da je primljena, pogotovu ako nije dovoljno iskrena i ako nisu ispunjeni njeni uvjeti.

5. Naknaditi neispunjene Allahove hakkove ako je to moguce. Napostiti propustene dane posta, izmiriti uskracene obaveze zekata itd.

6. Napustiti mjesto grijesenja, ako ce to mjesto biti uzrok ponavljanja grijeha.

7. Napustiti osobe koje su potsticale na grijeh, jer u grijesniku nema prijatelja. Allah kaze:”Prijtelji ce toga dana biti jedni drugima neprijatelju osim cestitih vjernika”. (Ez-Zkhruf, 67. ajet). Dakle, prekidanje odnosa sa grijesnicima je uvjet izbavljenja iz grijeha i cinjenja iskrene teobe.

8. Unistavanje predmeta, hrane, pica, odjece, kaseta, filmova, kipova i svega sto se koristilo pri grijesenju. Ostavljanje bilo cega od tih predmeta “za uspomenu” jednog ce dana ponovo navesti na grijeh. Ti predmeti se moraju unistiti, prosuti, polomiti ili spaliti. Ne mogu se pokloniti niti prodati ili koristiti u bilo kakve svrhe.

9. Izabrati cestito drustvo koje ce u svakoj prilici podsticati na dobro i korisno. Dobro drustvo se nalazi u halkama znanja, zikra, ucenja Kur’ana, hadisa i drugih vidova islamskog druzenja.

10. Tijelo koje je izgradjeno haramom zamijeniti halalom. To znaci trositi svoju snagu u pokornosti Allahu i hraniti se halalom kako bi se tijelo obnovilo halalom, a oslobodilo od harama.

11. Da teoba uslijedi prije nego “dusa dodje u grlo” i “prije dolaska Sunca sa Zapada”. Poslanik, s.a.v.s, kaze:”Allah prima teobu od roba prije nego li dusa dodje u grlo”! (Ibnu Madzdze, et-Tirmizijj i Ahmed, Sahihul dzami’ 6132). On takodje kaze:”Ko ucini teobu prije nego Sunce dodje sa Zapada, Allah ce mu teobu primiti”! (Muslim i Ahmed).

18.07.2006.

predznaci sudnjeg dana

Jedan od temelja vjerovanja jeste vjerovanje u Sudnji dan. Allah subhanehu ve te'ala u Kur'anu gotovo ne razdvaja vjerovanje u Njega od vjerovanja u Sudnji dan. Kroz Kur'an Allah subhanehu ve te'ala obavještava šta je to uništilo prijašnje narode, a to je nevjerovanje u Sudnji dan iz kojeg je proisteklo i nevjerovanje u Allaha Silnog i Uzvišenog. Naime, ljudi koji ne vjeruju u proživljenje i polaganje računa iz dana u dan upadaju u sve veće i veće grijehe.
Kaže se u suri Saffat 51- 57, u ajetima u kojima razgovaraju džennetlije: "I jedan od njih će reći: 'Imao sam druga jednog koji je govorio: 'Zar i ti vjeruješ da ćemo kada pomremo i zemlja i kosti postanemo, doista račun polagati?' – 'Hoćete li da pogledate?' - I oni će pogledati i toga usred džehennema ugledati. 'Allaha mi', - reći će – 'zamalo me nisi upropastio, da nije bilo milosti Gospodara moga, ja bih se sada mučio.'"
Mnogi ljudi zasljepljeni svojim nevjerovanjem, zaboravljaju na strahote koje je Allah subhanehu ve te'ala pripremio za nevjernike u Njega i Sudnji dan. Da bi barem malo približili ono što nas je Allah subhanehu ve te'ala obavjestio o Sudnjem danu navešćemo samo dva ajeta:
"Zaista će potres kada Smak svijeta nastupi veliki događaj biti! Na dan kada ga doživite svaka dojilja će zaboraviti ono što doji, a svaka će trudnica plod svoj pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude kao pijane, a oni neće pijani biti već će tako izgledati, zato što će Allahova kazna strašna biti." Hadždž 1- 2
Zamislite sada, kakav će strah biti kod ljudi kada će dojilja zaboraviti na svoje dijete. Zamislite da majka zaboravi dijete, na svoje čedo, na dio njenog srca ili da trudnica pobaci svoj plod. Svi znamo kako je porod težak, ali ovdje će od straha pobaciti svoj plod kao kada kap ide iz flaše. Toliki će biti strah na tom danu.
Allah subhanehu ve te'ala nas je iz Svoje milosti, preko Svoga Poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavijestio o predznacima Sudnjeg dana koji će se desiti prije tog velikog dana. Kaže Kurtubi, veliki islamski učenjak: "Od Allahove je mudrosti slanje predznaka Sudnjeg dana da bi se ljudi primpremili sa pokajanjem i dobrim djelima." Zbog toga smo i mi odlučili da sve nas obavjestimo o nekim od predznaka Sudnjeg dana, kako bi se svi bolje pripremili za taj dan za koje Kur'an kaže da je to: "... dan najvećeg straha."
U jednom poznatom hadisu o Džibrilovom dolasku Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se između ostalog kaže da je Džibril upitao Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada će nastupiti Sudnji dan, na što mu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Upitani ne zna više od onoga koji ga pita, ali ću te obavijestiti o njegovim predznacima: kada majka rodi sebi gospodaricu, kada vidiš bosonoge, siromašne pastire kako se takmiče u gradnji visokih kuća." Bilježi Muslim.
Ovaj hadis ukazuje na takvo vrijeme koje će doći pred Sudnji dan, kada će se stvari toliko okrenuti da će djeca naređivati svojim roditeljima, tj. majci, iako nas Kur'an uči da roditeljima ne kažemo ni "uh", a kamoli da joj naređujemo. Ovaj predznak se obistinio, jer ako pogledamo šta današnja djeca su u stanju uraditi svojim roditeljima, onda s pravom možemo očekivati blizinu Sudnjeg dana. Današnja djeca ne kažu svojim roditeljima "uh", već im kažu mnogo više od toga: psuju ih, grde ih, svađaju se s njima i čak ih i udaraju, dok na zapadu ih velikodušno smjeste u starački dom. S druge strane, ako pogledamo šta Allah subhanehu ve te'ala obećava onima koji lijepo postupaju sa svojim roditeljima, vidjećemo koliko je islam pretekao Zapad i njegovu (ne)civilizaciju sa svojim načelima. Drugi dio hadisa govori o "bosonogim i siromašnim pastirima koji se takmiče u gradnji visokih kuća" i ako pogledamo uvidjećemo da se i ovo obistinilo u našem vremenu. Naime bogatstvo koje je Allah subhanehu ve te'ala podario Arapima preko nafte učinilo je da se bosonogi i siromašni beduini - pastiri obogate i počnu takmičiti u gradnji visokih kuća.
Takođe od predznaka Sudnjeg dana je kako kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moj život, neće završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i prostre je na put čineći blud, pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: "Da ste se sklonili iza ovog zida." Bilježi Ebu J'ala – sahih. Ako pogledamo današnje vrijeme vidjećemo koliko se proširio zinaluk (blud) među ljudima, koliko je abortusa, oboljelih od SIDE i drugih polnih bolesti, onda možemo reći da se ovaj hadis možda odnosi na naše vrijeme. Ovaj hadis takođe aludira na gubljenje stida kod ljudi i spuštanje na stepen životinja koje se javno pare. Ako prođemo parkom ili ulicama vidjećemo zagrljene parove koji to bez ikakvog stida rade, a da ih niko ne opominje, pa čak ni njihovi roditelji, koji nisu svjesni da su im sin ili kćerka napravili jedan veliki korak do bluda. Stanje je stvarno jadno u našem vremenu u kojem ima čak i među profesorima koji nam uče omladinu onih koji zagovaraju "slobodu ljubavi" (čitaj bluda). Tako na časovima dolaze takvi i govore djeci kako je normalno da djevojka uzima antibebi pilule i da je sasvim normalno da djevojka sa petnaest godina izgubi nevinost. Dalje kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati muškarcima, a žene ženama." Bilježi Taberani, Bejheki. Ako vidimo napredni Zapad vidjećemo da su na ovom planu "napredovali": dozvolili su brak između homoseksualaca i što je još gore dozvolili su im usvajanje djece. Čak kažu da nije demokratska zemlja koja to ne dozvoljava, zaboravljajući da je Allah subhanehu ve te'ala kazni Lutov narod zbog homoseksualizma. U jednom drugom hadisu je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zasigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će govoriti ljudima da su blud, svila (muškarcima), alkohol i muzički instrumenti dozvoljeni. Ti ljudi će se smjestiti u podnožje jednog velikog brda, pa će im dolaziti pastir sa stokom, dolaziće im (siromah) tražeći pomoć, a oni će mu reći: "Vrati nam se sutra." Zatim će Allah subhanehu ve te'ala te noći uništiti i srušiti to brdo na njih, a likove onih koje tom prilikom ne uništi Allah subhanehu ve te'ala će pretvoriti u svinje i majmune i takvi će ostati do Sudnjeg dana." Bilježi Buharija. Ovaj hadis govori o nekim kategorijama ljudi koje će Allah subhanehu ve te'ala uništiti ili ih pretvoriti u životinje. Danas zasigurno ima onih koji smatraju da ove stvari dozvoljene.
Ovdje ćemo se dotaći dvije stvari: alkohol i muzika. Svi vidimo koliko se proširio alkoholizam, a uz njega kao njegov nerazdvojni pratilac je muzika. Kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Skupina mog ummeta će smatrati pijenje alkohola dozvoljenim nazivajući ga drugim imenom." Bilježe Ahmed i Ibn Madždže. Zaista alkohol nazivaju "drevnim pićem", "majkom veselja", "lijek za zglobove" itd. Trgovina alkoholom se raširila, pa i broj alkoholičara i naravno smrtnih slučajeva izazvanih trovanjem alkoholom je povećan. Ima ih koji kažu: "Pa eto piva nije alkohol."
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo deset kategorija ljudi koji imaju vezu sa alkoholm (oni koji ga piju, prodaju, toče, kupuju, kome se kupuje, onaj koji ga proizvodi...), tako da je zatvoren muslimanu svaki put iz preventivnih razloga do alkohola, za koje je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je "majka svakog zla."
Druga stvar, koja je predznak Sudnjeg dana iz prethodnog hadisa je muzika i muzički instrumenti. Jedan drugi hadis koji je sličan prethodnom glasi: "Nastupiće pred kraj dunjaluka propadanje (poniranje) u zemlju i bacanje kamena sa nebesa i pretvaranje ljudskih likova u životinjske. - "A kada će to biti Allahov Poslaniče?"- upitaše ga ashabi. - "Kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice." Ovaj predznak se uveliko obistinio. Vidimo mnoštvo pjevača i pjevačica koje ljudi "obožavaju", a što se tiče tiče prvog dijela hadisa, jedan njegov dio se obistinio, a to je pretvaranje ljudskih likova u životinjske. O tome su pisale novine (Ljiljan, Večernji list...) koje su opisale kako se pojedini ljudi boluju od do sada nepoznate bolesti koja ih pretvara likove u svinjske i kako je ta bolest opasna kao i SIDA.
Od predznaka Sudnjeg dana je raširenost kamate među muslimanima. Ibn Mes'ud radijallahu anhuma prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Pred Sudnji dan će se pojaviti kamata." Bilježi Taberani, sahih. U drugom hadisu Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće ostati a da neće jesti kamatu, a i onaj koji ne bude jeo kamatu zahvatiće ga prašina od kamate." Bilježe Ebu Davud, Ahmed, Nesa'i, Hakim i Bejheki, sahih. Vidimo da se ovaj predznak obistinio, pa vidimo koliko se kamata proširila među ljudima. Kaže Allah subhanehu ve te'ala: "Oni koji se bave kamatom, dići će se kao što će se dići onaj koje je šejtan dodirom izbezumio, zato što su govorili: "Kamata je isto što i trgovina." - A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu." Bekare 275 Allah subhanehu ve te'ala je strogo osudio kamatu, zbog štetnosti po društvo i njihove međuodnose.
Sljedeći predznak o kojem ćemo govoriti je oponašanje drugih naroda, kao što kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu: "Neće nastupiti Sudnji dan, sve dok moj ummet ne bude slijedio ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin." - "Poslaniče, je li to misliš na Rimljane i Perzijance?" - upitaše prisutni. - "Pa ko drugi nego oni."- odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem." Bilježi Buhari U drugom hadisu se kaže: "Slijedićete ranije narode pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i kad bi ušli u gušterovu rupu, vi biste ih slijedili." Bilježe Buhari i Muslim.
Danas vidimo muslimane (one koji sebe tako nazivaju) i vidimo koliko su se obistinile riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas su se muslimani u skoro svemu izjednačili s njima, pa čak ima onih koji "dokazuju" nekom kako i nisu neki muslimani, pa javno jedu svinjetinu, piju alkohol, psuju ono što je sveto kod muslimana. Mnogi su odbacili vjeru da bi bili napredni, slijedeći u tome Jevreje i kršćane čija je vjera utemeljena na lažima i izmišljotinama. Ovi jadnici ne znaju da ih je u nazadak dovelo ostavljanje vjere i njenih načela, tako da danas ti isti jadnici kaskaju za Jevrejima i kršćanima. Danas su muslimani nazadni, nerazvijeni i poniženi, jer su ostavili ono što je bio njihov izvor ponosa, prosperiteta i napretka - ostavili su islam. A rekao je Omer ibn Hattab radijallahu anhu: "Kad god smo tražili ponos mimo islama Allah nas je ponizio."
Danas muslimani traže ponos u slijeđenju drugih naroda, pa ih je Allah subhanehu ve te'ala zaista ponizio. Danas je najjeftinija krv muslimana koja se proljeva na svakom kutku zemlje. Danas je najjeftinija čast muslimana koju gaze nevjernici na svakom koraku. Juče u Palestini, Kašmir, Filipinima, Bosni, a danas...
Toliko ih oponašamo da se nekima čak i divimo ili ne daj Bože obožavamo ih. Danas je mladima uzor taj koji nema trunke vjere i koji je pun droge, alkohola, čiji je život pun razvrata i nemorala.
Sljedeći predznak Sudnjeg dana je kako se prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Neće nastupiti Sudnji dan, dok među vama ne bude herdža." - "A šta je to herdž, o Allahov Poslaniče?" - On odgovori: "Ubijanje, ubijanje." Bilježi Muslim. U drugom hadisu se kaže: "Navaliće na vas nevjernički narodi kao što navale gladni na tepsiju." - "Je li zbog toga što će nas biti malo?" - upita neko od ashaba. - "Nije. Vas će tada biti mnogo, ali ćete biti kao pjena koju nose valovi. Allah subhanehu ve te'ala će iz srca vaših neprijatelja ukloniti strah od vas, a u vaša srca će ubaciti vehn." - " A šta je to vehn, o Allahov Poslaniče?" - "Ljubav prema dunjaluku, a strah od smrti." - odgovori Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem." Bilježe Ebu Davud i Ahmed – sahih.
Vidimo danas u svijetu da su se sve nevjerničke zemlje ujedinile protiv islama i muslimana, da se u islamskim zemljama proširio herdž - ubijanje, da su nevjernici navalili na muslimane kao gladni oko tepsije: Hindusi u Indiji i Kašmiru, Rusi u Čečeniji, kršćani u Eritreji, Jevreji u Palestini, Srbi u Bosni i Kosovu, Kinezi na Tibetu i u ostalim državama i pokrajinama svijeta. Sve nevjerničke zemlje svijeta su se ujedinile protiv muslimana i jedni druge pomažu (primjer Bosne, Palestine...).
Na djelu se ostvaruju riječi jednog američkog vojnog stratega (masona) Henrija Kisindžera, koji je rekao: "Uništili smo komunizam, na redu je ISLAM." To je ova slika koju vidimo danas u svijetu. Na svakom koraku se ubijaju muslimani i ruši islam, što od nevjerničkih vlada, što od tagutskih vlada u islamskim zemljama (Tunis, Alžir, Irak...), a muslimana je veliki broj, ali u njihovim srcima je strah od smrti, dok su nevjernici izgubili taj strah. Dok se ubijaju djeca muslimanska, siluju sestre i žene muslimanske, na Zapadu se optužuju muslimani za fundamentalizam, fanatizam, a njihova vjera kao nehumana koja nema milosti prema jadnim kravama koje muslimani kolju za kurban, dok se niko ne oglašava kad se vrše zvjerstva nad muslimanskim narodima svugdje u svijetu. Muslimana jeste danas veliki broj, ali oni su kao što reče Allahov Poslanik subhanehu ve te'ala "kao morska pjena koju nose valovi."
Od predznaka Sudnjeg dana je sam Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer je rekao: "Poslani smo ja i Sudnji dan kao ova dva (pokazujući na blizinu kažiprsta i srednjeg prsta)." Bilježi Buhari. Ovo nam govori o blizini Sudnjeg dana, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je posljednji poslanik i poslije njega nema poslanika, poslije njega slijedi samo Sudnji dan. Umjesto da slijede njegovu uputu, koja je izvor ponosa, slave veličine, pravde muslimani danas slijede razne ideologije, zato i nije čudno što je danas ovako jadno stanje islamskog ummeta. Muslimani su danas stavili Kur'an visoko na police, a oni žive daleko od njega, otvore ga uz ramazan, a neki čak ni tada. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se sjećaju mevludima, a u životu im je uzor neki pjevač, sportista, političar, glumac. Sve ovo svjedoči na blizinu velike katastrofe kojoj se svakog dana sve više približavamo. Allah subhanehu ve te'ala nas upozorava jasnim ajetima: "Približio se ljudima njihov obračun, a oni u svojoj nemarnost i glave okreću." Enbija 1 Takođe i naučnici upozoravaju na veliku katastrofu i na njenu blizinu, ali ljudi kako kaže Allah subhanehu ve te'ala: "...u svojoj nemarnosti glave okreću."
Od sljedećih predznaka Sudnjeg dana je kako kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu: "Neće nastupiti Sudnji dan, dok se ne pojavi 30 lažljivaca koji će za sebe tvrditi da su poslanici." Bilježi Buhari. Ovo se obistinilo, jer se zaista pojavljuju ljudi koji za sebe tvrde da su poslanici, izmišljajući govor koji su pripisivali da je Allahova subhanehu ve te'ala objava.
Međutim lako je utvrditi da su lažljivci, ako se samo pročita ono za šta su govorili da je Allahova subhanehu ve te'ala objava. Od tih lažljivaca je Musejlema el-Kezzab, Esved el-Ansi, Sedžah (koja se pokajala i vratila islamu), Mirza Ahmed Gulam, Mahmud Muhammed Taha i dr. Ovi lažljivci su zavodili ljude, baš zbog toga što se obistinio još jedan od predznaka, a koji je najavio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu u kojem se kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je da će nestati znanje, a proširiće se neznanje." Bilježi Buhari.
Zaista, ako danas pogledamo muslimane uvjerićemo se u istinitost ovog hadisa. Ljudi danas ne znaju skoro ništa o svojoj vjeri, dok s druge strane rade neke stvari koje nisu od islama, a njemu ga pripisuju i misle da čine ibadet Allahu subhanehu ve te'ala, a u stvari su obične izmišljotine ljudi (mevludi, hatme, tehvidi, četeresnice, Nur dove, hamajlije itd). Danas je žalosna slika muslimana svugdje u svijetu. Velik broj ih ne zna ni osnovne stvari iz vjere, tako da ih je lahko zavesti. Mnogi izvaljuju razne gluposti, kao: 'Nemože se samo klanjati, treba učiti, raditi. Ko će ti hranu donijeti, ta neće s neba pasti?' Kao da je Allah subhanehu ve te'ala zabranio nauku, rad i slične korisne stvari.
Da stvar bude još gora ima ljudi koji klanjaju, poste, i rade ostale ibadete koje je Allah subhanehu ve te'ala propisao ljudima, a rade neoprostiv grijeh (iz svoga neznanja) - čine širk, tj. pripisuju Allahu druga, a to je takođe Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio u hadisu u kojem je rekao: ”...i neće nastupiti Sudnji dan, sve dok se neka plemena moga ummeta ne priključe mnogobošcima i dok neka plemena ne počnu obožavati kipove." Bilježi Tirimizi.
Kad bi čovjek rekao da ima ljudi koji čine širk, rekli bi da lažem, ali to zaista tako. Koliko ljudi kruži oko grobova, turbeta, dozivajući mrtve da ih izliječe, da im pomognu na ispitu i sl. Zar ovo nije obožavanje nekoga pored Allaha subhanehu ve te'ala, baš kao što su radili predislamski Arapi. Takođe mnogi ljudi vješaju oko svojih vratova razne zapise, hamajlije, misleći da će ih to sačuvati i pomoći im. Ne znaju da je pomoć i zaštita samo od Allaha subhanehu ve te'ala. Danas ljudi takođe u svome govoru učine širk, npr. kažu: 'Ja obožavam tog glumca, pjevača i sl.' Sve su ovo stvari koje su širk i koje Allah subhanehu ve te'ala neće oprostiti, jer On je rekao: "Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće ono što je manje od toga..." Nisa 116
Kao plod širka javljaju se i ostale ružne pojave u društvu, a koje ćemo samo neke uz Allahovu subhanehu ve te'ala pomoć spomenuti, a koje je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio u svojim hadisima. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojave ružna djela i nepristojan govor, kidanje rodbinskih veza i loš komšijski odnos." Bilježe Ahmed i Hakim – sahih. Ovo se u našem vremenu itekakako obistinilo, pa vidimo kako se ljudi hvale svojim ružnim djelima, a ne samo da ih rade. Što se tiče kidanja rodbinskih veza, nije rijetko da rođena braća ne pričaju međusobno, a o komšijskim odnosima da ne govorimo. Sve ovo ukazuje na blizinu Sudnjeg dana. Kaže Uzvišeni: "Zbog onog što rade ljudi pojavio se metež i na kopnu i moru, da im On dâ da iskuse kaznu zbog onog što rade, ne bi li se popravili. Reci: "Putujte po svijetu, pa pogledajte kako su oni prije vas završili. Većinom su bili mnogobošci. Zato upravi svoje lice prema pravoj vjeri, prije nego Allahovom voljom nastupi dan koji niko neće moći odbiti." Rum 41- 43
A kad pogledamo koliko islam potiče na činjenje dobrih djela i čuvanje rodbinskih veza i komšijskih odnosa, onda vidimo koliko ljudi znaju i praktikuju islam u svom životu. Takođe od ružnih je svakako pojava laž i neprovjeravanje u prenošenju vijesti, baš kao što kaže Ibn Mes'ud radijallahu anhu: "Zaista šejtan se pretvori u lik čovjeka koji dođe ljudima i ispriča im lažnu vijest, pa kada se ljudi raziđu onda neko to prepriča i kaže: "Čuo sam - znam ga iz viđenja, a ne znam kako se zove i on kaže to i to..." Bilježi Muslim. Ako razmislimo o riječima ovog ashaba Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem onda možemo vidjeti koliko su se obistinile. Danas ljudi uopšte ne provjeravaju istinitost vijesti koje im serviraju razni mediji, pa tako kada im serviraju laž više puta, ona postaje "istina" kod ljudi.
Takođe od ružnih djela koje su se itekako proširile u našem vremenu je krivo svjedočenje, kao što je najavio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu u kojem se kaže: "Od predznaka Sudnjeg dana je i krivo svjedočenje, a skrivanje istinitog svjedočenja." Bilježi Ahmed. Ovo ružno djelo vodi do nepravde i kršenja ljudskih prava u imetku, časti i dr.
Od ružnih djela koji su takođe posljedica slabog ili nikakvog vjerovanja jeste razgolićavanje i nepristojno oblačenje žena, a to je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio u hadisu u kojem je rekao: "Pred kraj ovog života moga ummeta biće ljudi koji će jahati na udobnim sjedalima. Dolaziće tako pred džamijska vrata, a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama će biti punđe kao grbe od deva. Prokunite ih, jer su ionako proklete." Bilježi Ahmed. A u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu se kaže da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Imaju dvije vrste džehennemlija koje neću vidjeti: ljudi koji nose bičeve poput kravljih repova i njima tuku narod i razgolićene nepropisno obučene žene koje naginju ljudima i zavode ih. A njihove glave su poput devinih grba. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeća na tolikoj i tolikoj udaljenosti." Bilježi Muslim. Ko imalo razmisli o ovim hadisima shvatiće kolika je dalekovidnost u riječima Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje su se itekako obistinile u našem vremenu.
Žene se takmiče koja će se manje obući, koja će nositi kraće, pa čak i pojedine koje su pokrivene, koje su u islamu i vrše određene ibadete krše propise Allaha subhanehu ve te'ala, pa čujemo da one koje klanjaju kući pokriju se, a kada izađe na ulicu, razgolite se i otkriju. Čak mnoge žene dođu razgolićene pred samu džamiju i tu pokrije svoju glavu onako kako ne dolikuje jednoj muslimanki i takve ulaze u džamiju. Sve ovo ukazuje na blizinu "dana najvećeg straha."
Za kraj ovog govora o predznacima Sudnjeg navešćemo hadis kojeg prenosi Huzejfe radijallahu anhu u kojem kaže Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Na blizinu Sudnjeg dana ukazuju sedamdeset i dvije stvari:
- kada vidite da su ljudi zapostavili svoju vjeru
- kada budu prodavali svoju vjeru za dunjaluk
- kada bude puno razvedenih brakova
- kada se budu gradile visoke minbere
- kada se srca pokvare
- kada se počne puno zaklinjati Allahom subhanehu ve te'ala i kada čovjek bude svjedočio bez da se to traži od njega
- kada se islamske nauke budu proučavale, ali ne iz vjerskih razloga
- kada se dunjaluk bude postizao ahiretskim poslovima
- kada se ljudi budu ponosili zulumom (nepravdom)
- kada se vlast bude prodavala..."
I na kraju pominjanja predznaka Sudnjeg dana htjeli bismo navesti govor Huzejfe radijallahu anhu kada je upitan koje je iskušenje najteže, pa je rekao ovaj ashab Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Kada budeš imao priliku da biraš dobro ili zlo, pa ne budeš znao koje od to dvoje da slijediš."
Gospodaru naš, samo Tebi pripada zahvala na početku i na kraju i neka je salavat na Tvoga Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i učini da naša djela i poslovi budu rađeni samo u Tvoje ime i primi ih od nas. Učini nas Gospodaru od onih koji će uzeti pouku iz pomenutih predznaka. Pomozi nam da se za Sudnji dan što bolje pripremimo, otkloni od nas sva ružna svojstva, smiluj se nama, našim roditeljima, ostaloj rodbini i svima onima koji su nas pretekli u vjerovanju, a zaštiti nas od svih iskušenja. AMIN!
_________________

17.07.2006.

dedzal

Zivimo u vremenu u kojem su se desili ili se dešavaju mali predznaci Sudnjeg dana i u kojem je zla na pretek. U njemu se istina zeli zamotati u ogrtac lazi i obrnuto. To su dodatni razlozi zbog kojih se trebamo baviti i pitanjima medju kojima je i pojava dedzdzala.

Braco i sestre! Ne zaboravimo da smo samo putnici koji prolaze kroz dunjalucka iskušenja, te da je kuca vjecnosti, ahiretska kuca! Da li se pripremamo za tu kucu ili nam je dunjaluk prirastao za srce? Da li razmišljamo o tome kako cemo jednoga dana, a mozda neki od nas vec sutra, biti nepomicni na tabutu i spuštani u kabur u kojem se ostaje do konacnog obracuna na Sudnjem danu?!

Pitam se: Zar je pokopana savjest naroda koji je prije šest godina i tri dana, tacnije 28. avgusta 1995.g. od ispaljene granate sa srpskih polozaja, na Markalama u jednom trenu izgubio 43 insana, dok je ranjeno 90 lica? Šta se to dešava sa narodom koji je zaboravio vlastitu zrtvu i kojeg više ni vlastite rane ne bole? Koji je to opijum upotrijebio Bošnjacki narod, pa mu je sve postalo svejedno?

Muhammed s.a.v.s. govoreci o velikim predznacima Sudnjeg dana kaze:

Prenosi Huzejfe ibn Esid El-Gifari: “Došao nam je Poslanik s.a.v.s., dok smo jedni druge savjetovali, pa nas je pitao na šta to jedni druge podsjecamo. Rekosmo: “Na Sudnji dan!” Rece: “Sudnji dan nece nastupiti dok prije toga ne vidite deset predznaka!” Pa je spomenuo: duhan (dim), dedzdzala, zivotinju iz utrobe Zemlje, izlazak Sunca sa Zapada, pojavu Isaa sina Merjemina a.s., Je’dzudza i Me’dzudza, tri pomracenja: na Istoku, Zapadu i Arapskom poluotoku, a posljednji je pojavljivanje vatre iz Jemena, koja ce ljude iskupiti na mjestu okupljanja!” (Muslim)

17.07.2006.

sedam velikih grijeha

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: 'Klonite se sedam grijeha!' Rekoše: 'O Allahov Poslaniče, koji su?' Reče: 'Pripisivanje druga Allahu dž.š., sihr, ubistvo na bigajri-hak, jedenje kamate, jedenje imetka siročeta, bježanje sa bojnog polja

1) Pripisivanje druga Allahu dž.š. je najveći grijeh i takvima niti jedno djelo neće biti primljeno. Njima je džennet zabranjen, pa čak i njegov miris, što potvrđuje 92. ajet Sure Maide:

'... Ko drugog Allahu smatra ravnim, Alah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći!' (Suretu-l-Maide:72)

2) Sihr: Traženje pomoći sa lošim dušama i džinima; izluđivanjem pameti, razdvajanjem između supružnika, izazivanjem mržnje među ljudima, prouzrokovanje samoubistava i td.. U 4. ajetu Sure Felek, stoji:

'i od zla smutljivca kad smutnje sije (i od zla onih koje pušu u uzlove),' (Suretu-l-Felek:4)
i potvora poštenih vjernica!' (Buharija).

3) Ubistvo: U 93. ajetu Sure Nisa' stoji:

'Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti – džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.' (Suretun-Nisa': 93)

Prema riječima Poslanika s.a.v.s., dozvoljava se ubijanje muslimana, u tri slučaja:

Prenosi Mesruk, od Abdullaha koji kaže: 'Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: 'Nije dozvoljeno proliti krv muslimana (ubiti ga), koji svjedoči da nema drugog gospodara mimo Allaha i da sam ja Njegov Poslanik, osim u tri slučaja: Oženjeni bludnik, ubistvo za ubistvo i onoga ko napusti svoju vjeru i zajednicu (murted)!' (Ebu Davud)

4) Jedenje kamate: Onaj koji jede kamatu u ratu je sa Allahom dž.š. i sa Njegovim Poslanikom s.a.v.s., a sve prema 278. i 279. ajetu Sure Bekare:

'O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.' (278) 'Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate, - rata od Allaha i Poslanika njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti!' (279) (Suretu-l-Bekare: 278. i 279.)

'Allah uništava kamatu, a unaprijeđuje dobročinstvo. Allah ne voli ni jednog nevjernika, griješnika.' (Suretu-l-Bekare: 276)

Ko jede kamatu, on je u zabludi, gubi bereket i proširuje nered.

5) Jedenje imetka jetima: Ovaj grijeh je sličan kamati. Ko troši od imetka jetima onoliko koliko je potrebno i ako bude čuvao imetak biće u društvu sa poslanicima, iskrenim Allahovim robovima i sa šehidima. Poslanik s.a.v.s. kaže:

Prenosi Sehl bin Sa'd: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: 'Ja i onaj koji izdržava jetima smo u džennetu kao ova dva prsta; pokazujući kažiprstom i onim do njega.!' (Tirmizija)

Oni koji jedu njihov imetak, kao da jedu vatru.

6) Bježanje sa bojnog polja: Onaj ko bježi sa bojnog polja čini veliki grijeh i ostavlja svoju braću u teškoj situaciji, brinući se samo za sebe. U 15. i 16. ajetu Sure El-Enfal stoji:

«O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite;»(15) «onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s' namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće džehennem, a užasno je on boravište.»(16) (Suretu-l-Enfal:15-16)

7) Potvora kreposnih vjernica:

'Oni koji potvore čestite i bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu; njih čeka patnja nesnosna!' (Suterun-Nur:23)
_________________

17.07.2006.

novotarije u vjeri

Cuvajte se novotarija jer je svaka novotarija stranputica i skretanje sa pravoga puta
Bid'ati (Novotarije u Vjeri)

Na prvom mjestu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporucuje bogobojaznost. Bogogojaznost se sastoji u tome da se covjek kloni Božijih zabrana. Bogobojaznost je Božija oporuka svim narodima kako Bog, dželle šanuhu, u Kur'anu veli: (Mi smo oporucili onima, kojima, je poslata knjiga prije vas a i vama da se bojite Allaha.) (En-Nisa', ajet: 131)
Na drugom mjestu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporucuje pokornost i poslušnost vladarima, jer je manje zlo trpiti vladara, koji ne udovoljava svim šeriatskim propisima, nego li se boriti protiv njega i uzbunu zametati.
Zatim Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nagovještava razdor i razmirice, koje će nakon njega nastupiti. U tim razmiricama, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučuje da se držimo njegova postupka i sunneta i postupka njegovih nasljednika, koji se potpuno vladaju po propisima uzvišenog Islama i dovode u sklad svoj postupke, Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, postupku. Medu njih bez sumnje se ubrajaju cetvorica prvih halifa, koji su medu muslimanima i poznati pod nazivom "hulefai-rašidin". Neki islamski ucenjaci medu "hulefai-rašidine" ubrajaju i Omera ibnu Abdul-Aziza (vladao od 99-101 god. po hidžri).

17.07.2006.

zena u islamu

Nerijetko u pisanim i elektronskim medijima nailazimo na clanke koji u negativnom kontekstu spominju ženu muslimanku nastojeci je prikazati kao neravnopravnu s muškarcem, zašto je, naravno po njihovom mišljenju, krivo islamsko ucenje koje u nekim situacijama daje prednost muškarcu u odnosu na ženu.
Prema njihovom nepotunom razumijevanju islama, žena muslimanka je neravnopravna, ugrožena i potlacena. Na taj nacin mnogi nemuslimani, pa i neupuceni muslimani imaju pogrešnu predstavu o statusu žene muslimanke. No prije nego iznesemo islamski stav o pravima i dužnostima žene, vratit cemo se u ne tako davnu prošlost da vidimo kako je to zapadni covjek gledao na ženu i šta je ona za njega predstavljala.

17.07.2006.

vehabije

'Ratnom inercijom i dolaskom muslimana iz čitavog islamskog svijeta kod nas, neko je vješto ubacio i ovaj termin „vehabije”, ne da označi pripadnika ili sljedbenika Muhammeda b. Abdul-Vehhaba, već da označi sve ono što nije pozitivno i afirmativno, što izaziva averziju javnog mnjenja, želeći da se ta averzija fokusira na one koji se najviše i najtvrđe drže vjerske prakse. Na one koji svoju islamsku pripadnost i praksu transparentno pokazuju čak i izgledom: bradom, nošnjom, dolaskom u džamiju, prihvatanjem raznih sunneta, adaba i manje značajnih propisa (sunnetuz-zevaid), i da ih optuži i žigoše novotarima i onima koji mijenjanju hanefijski mezheb.

Tome je podvrgnut svaki onaj ko se ne drži običajnog bosanskog islama i ko se drzne da tu praksu podredi nekakvoj analizi i provjeri autentičnosti kroz šerijatske izvore i meritornu mezhepsku literaturu. Svi oni se etiketiraju s atributoim vehabizma i shodno tome (prema pokliču iz Homeinijeve knjige) treba im, „uskratiti vjerska i dunjalučka prava”.

17.07.2006.

srebrenica (don't forget)

11.7.2006 g. obiljezena je 11. godisnjica genocida u srebrenici.
ukopano je novih 505 zrtva masakra u srebrenici/potocarima.
dzenazu je predvodio reisu-l-ulema mustafa efendija ceric.zanimljivo je to da jos nisu uhapsili glavne odgovorne za taj masakr.u srbiji se ovih mjeseci puno trazilo za mladicem,ili nije.mozda policija srbije ne moze da uhapse mladica ,a mozda i nece.

16.07.2006.

namaz

NAČIN OBAVLJANJA NAMAZAUzvišeni Allah je propisao pet namaza u toku jednog dana. To su sabah (fedžr), podne (zuhr), ikindija (asr), akšam (magrib) i jacija (iša'). U tekstu koji slijedi, pozabavićemo se samo načinom obavljanja namaza – od početnog tekbira do selama. No, prije toga, neophodno je objasniti uvjete koji se moraju ispuniti da bi se moglo pristupiti u namaz i da bi namaz bio ispravan.Uvjeti za namaz

(šartovi namaza; ar. šart, mn. šurūt – uvjet, uslov)PRVI UVJET ZA NAMAZ: čistoća tijela, odjeće i mjesta gdje se klanja.Pod ovim se podrazumijeva da na tijelu, odjeći i mjestu na kome se klanja nema tragova nečistoće. Pod nečistoćom se ne misli na blato, zemlju, ulja i tome slično nego, nečistoćom se smatra:1. sve što izađe na dva ljudska otvora. To je: izmet, mokraća, mezija (sluz koja i kod muškarca i kod žene izlazi prilikom nadražaja), vedija (sluz, sekret prostate, koja se ponekad pojavljuje poslije napornog mokrenja). U vezi sperme postoji razilaženje među islamskim pravnicima, da li je nečista ili ne. Preferirajuće mišljenje je da je čista. (v. djelo Sahihu fikhi-s-sunne, 1/75, autora Ebu Malika Kemala ibn es-Sejjida Salima)

2. mokraća, balega i izmet svih životinja čije je meso zabranjeno jesti (svinja, pas, mačka i sl.),

3. krv (bilo ljudska, bilo životinjska),

4. gnoj,

5. ono što se povrati,

6. sve od uginulih (krepanih životinja) osim kože ako se uzme i uštavi i tako očisti.Alkohol ne spada u nečistoću prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Ovo mišljenje zastupaju od savremenih učenjaka šejh Ahmed Šakir i Muhammed Nasiruddin el-Albani. (pogledaj Sahihu fikhi-s-sunne, 1/76)Dakle, ukoliko neka od navedenih stvari se nađe na tijelu, odjeći i mjestu gdje se klanja, neophodno ju je ukloniti i očistiti da bi namaz bio ispravan.

Posebno treba povesti računa o čišćenju iza velike i male nužde. Čišćenje se može vršiti kamenčićima, papirom a najbolje je vodom, jer vodom se postiže potpuno čišćenje.DRUGI UVJET ZA NAMAZ: uzeti abdest ili, ako je potrebno, okupati se.ABDESTAbdest je posebno pranje čistom vodom radi obavljanja namaza. Abdest se uzima ovako:Donese se namjera (nijjet) u srcu da će se uzeti abdest. Nijjet riječima nije potreban i nije potvrđeno izgovaranje nijjeta od strane Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, isto važi i za abdeske dove i učenje sure El-Kadr nakon abdesta za što, također, ne postoji dokaz u praksi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
kaže se: bismillāh (u ime Allaha),
operu se šake do zglobova (tri puta),
desnom rukom isperu se usta (tri puta). To se čini mućkajući vodom po usnoj šupljini, a potom se voda ispljune.
izaprati nos (tri puta) tako što će se voda iz desne ruke ušmrknuti i nakon toga izbaciti lijevom rukom.
oprati lice (tri puta). Licem se smatra sve od vrha čela (odakle je kosa nikla), pa do pod bradu i od uha do uha.
oprati ruke do iza laktova (tri puta), prvo desnu pa onda lijevu. Pranje ruku se vrši od vrhova prstiju, uključujući i šake pa sve do iza laktova.
potrati glavu od čela do zatiljka jedanput (to se čini na taj način što se objema mokrim rukama potare kosa od čela do zatiljka) i potaru se uši u jednom potezu (time što se kažiprstom potare unutrašnjost ušne školjke, a palcem vanjska strana uha).
oprati noge do iza članka (tri puta). Opere se prvo desna pa lijeva noga s tim da se vodi računa da se opere i između nožnih prstiju.


I time je uzimanje abdesta završeno. Nije potrebno učiti nikakve dove prije i u toku uzimanja abdesta osim bismille na početku. Lijepo je nakon uzetog abdesta izgovoriti: Ešhedu en lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerike leh we ešhedu enne Muhammeden abduhū we resūluhū. (Svjedočim da nema boga osim Allaha, Njega Jedinog i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.)Šta kvari abdest?1. Sve što izađe na dva otvora: mokraća, mezija, vedija, izmet, puštanje vjetra (svejedno da li se puštanje vjetra čulo ili ne) i sperma (u slučaju izlaska sperme je potrebno kupanje).

2. Duboki san.

3. Gubitak svijesti.

4. Krv koja istječe i gnoj u većim količinama. Ukoliko bi se čovjek posjekao i pojavila se krv a ne razlije se preko rane, onda nije pokvaren abdest. A ako bi se razlila i počela da teče onda bi abdest bio pokvaren (iako u vezi ovoga postoji razilaženje među učenjacima, i neki odabiru da je ispravnije da poticanje krvi ne kvari abdest, ipak je bolje obnoviti abdest). Cijeđenje bubuljice ne kvari abdest.

5. Povraćanje.

6. Dodirivanje spolnog organa dlanom ili prstima ruke.

7. Dodirivanje osobe suprotnog pola sa strašću koja uzrokuje izlazak mezije. Ukoliko ne bi došlo do izlaska mezije onda abdest ne bi bio pokvaren, makar taj dodir bio sa strašću.GUSUL (KUPANJE)Kupanje (gusul) je obavezno u sljedećim slučajevima:1. Kada je osoba džunub (nečista). Osoba postaje džunub u sljedećim slučajevima:a) prilikom spolnog odnosa kada se spolni organi dodirnu (bez obzira da li došlo do izlaska sperme ili ne).

b) prilikom polucije – izbacivanja sperme sa osjećajem strasti bez obzira da li se to desilo u snu ili na javi, muškarcu ili ženi.2. Nakon prestanka menstruacije (hajz; ar. hajd, mehīd) i postporođajnog čišćenja (nifās) kod žene.Da bi kupanje (gusul) bilo ispravno, potrebno je:1. Nijjet.

2. Oprati usta i nos.

3. Oprati cijelo tijelo da nigdje suho ne ostane.

Ko ispoštuje ove tri stvari koje su farzovi gusula, takav je obavio kupanje propisno i očistio se.

Naravno, gusul ima svoje sunnete kojih se pohvalno držati. U hadisima Allahovog Poslanika se prenosi kako se i na koji način on kupao. Zato je lijepo gusul obaviti na sljedeći način:

- proučiti bismillah,

- odlučiti da će se kupati (nijjet),

- oprati šake tri puta,

- oprati spolni organ,

- uzeti abdest (u toku kojeg se izapiru usta i nos što je od farzova i sastavnih dijelova gusula) s tim da se pranje nogu može ostaviti za kraj,

- oprati glavu trljajući kosu da voda dopre do korijena kose (lijepo je to učiniti tri puta a može i jedanput uz upotrebu šampona i sredstava za pranje),

- oprati cijelo tijelo da nigdje suho ne ostane, počev od desnog pa lijevog ramena (lijepo je to učiniti tri puta, a može i jedanput).Šta je džunub osobi i ženi koja ima menstruaciju (hajz), zabranjeno?1. Učiti Kur'an,

2. Ulaziti u džamiju,

3. Klanjati,

4. Dodirivati Mushaf,

5. Ženi koja ima menstruaciju zabranjeno je i postiti.TEJEMMUM (fiktivno čišćenje)Tejemmum je formalno čišćenje zemljom (prahom) ili predmetima napravljenim od zemlje.Tejemmum je propisan onome ko ostane bez vode i ko je, ni nakon traženja ne nađe da bi njome uzeo abdest ili gusul. Isto tako, tejemmum je propisan onome ko ima vodu, ali je zbog bolesti ili ne smije upotrijebiti, ili se boji da mu voda ne pogorša bolest, ili ne odgodi ozdravljenje. To isto važi i za onoga ko se ne može kretati i nema nikoga ko bi mu vodu dodao.Kako se uzima tejemmum?1. Učiniti nijjet u srcu.

2. Dotaknuti dlanovima čistu zemlju ili predmet od zemlje (kamen, ciglu), dlanove otresemo i njima potaremo lice jedanput, kao da ga peremo.

3. Na isti način ponovo dotaknemo rukama zemlju, pa potaremo ruke do iza lakata jedanput, kao da ih peremo.Šta kvari tejemmum?1. Budući da je tejemmum zamjena za abdest ili gusul, sve što kvari abdest, kvari i tejemmum.

2. Tejemmum će biti pokvaren onoj osobi koja je ostala bez vode kada ta dotična osoba dođe do vode. Npr. čovjek klanja sa tejemmumom a bio je džunub. Dođe voda, njegov tejemmum automatski prestaje važiti i on će prekinuti namaz i okupati se.JOŠ NEKE NAPOMENE U VEZI ABDESTAPotiranje (mesh) po obući i zavojuMesh znači potiranje vlažnom rukom po nečemu, bila to obuća ili zavoj. Ovdje se radi o olakšici koju je Allah dao, da se umjesto pranja potare (učini mesh). Kada je u pitanju mesh po obući, to dobro dođe u zimskom periodu kada je hladno i kada je nezgodno prati noge. Prvo ćemo pojasniti mesh po zavoju.

Ukoliko čovjek ima zavoj na ruci ili nekom drugom dijelu tijela koji se pere pri uzimanju abdesta ili gusula, on neće skidati taj zavoj nego će vlažnom rukom samo potrati po njemu.Mesh (potiranje vlažnom rukom) po obući i čarapamaMesh (potiranje) po obući se upražnjava umjesto pranja nogu.

Pod obućom se podrazumijeva sve što pokriva nogu do članaka (računajući i članke). U to spadaju mestve (lahka kožna obuća), duboke cipele, čizme.

Što se tiče čarapa, dozvoljeno je potirati po njima pod uslovom da su toliko debele da se ispod njih ne vidi koža ( ne može se uzimati mesh po štrampicama). Ne uvjetuje se da budu debele da ne propuštaju vodu i tome slično.Uvjeti za meshUvjeti za valjanost mesha po obući i onoga što ima status obuće (čarape i sl.) su sljedeći:1. Da se obuju na noge dok je čovjek još pod abdestom. Dakle, čovjek uzme abdest, obuje obuću (mestve, čarape i sl.) i od tog momenta svaki sljedeći abdest ima pravo da uzima mesh, tj. da potire po obući.2. Da je obuća (mestve, čarape....) dovoljno duboka, tako da pokriva cijelu površinu nogu koja se pere prilikom uzimanja abdesta.3. Da se obuća poslije uzimanja mesha ne skida. Ako se skine, noge se moraju oprati. U suprotnom, abdest će biti pokvaren.4. Dužina trajanja mesha je dan i noć za onoga ko je kod kuće, dok je za musafira (putnika) tri dana i noći. Na primjer, čovjek uzme abdest i obuje čarape. Od momenta gubljenja abdesta pa naredna 24 sata on ima pravo da prilikom svakog uzimanja abdesta ne pere noge, nego da potire po čarapama umjesto pranja nogu. Recimo, izgubi abdest danas u podne. Njegovo pravo uzimanja mesha traje do sutra u podne. Za putnika je taj rok duži – traje 72 sata.Kako se uzima mesh (kako se čini potiranje)?Mesh po obući se uzima tako da se mokrim rukama potare obuća tako što će se desnom rukom preći od prstiju preko gornjeg dijela stopala do članaka. Desnom rukom se potire desna noga, a lijevom rukom lijeva noga.TREĆI UVJET ZA NAMAZ: pokriti stidna mjesta (biti pristojno obučen)U namazu moraju biti pokriveni stidni dijelovi tijela. Stidno mjesto kod muškarca je sve od pupka do koljena (računajući i koljena), a kod žene cijelo tijelo osim lica i šaka. Kada je u pitanju odjeća žene (i u namazu i van namaza), obaveza je pokriti sve osim lica i šaka (i stopala moraju biti pokrivena time što će se obuti čarape), zatim odjeća ne smije biti tijesna da se oslikavaju dijelovi tijela.ČETVRTI UVJET ZA NAMAZ: obaviti namaz u njegovom vremenuNamaz nije ispravan ukoliko se klanja van njegovog vremena. Danas postoje vaktije gdje se tačno u minutu zna kad nastupa koje vrijeme namaza.

Vrijeme sabah namaza nastupa nastupom zore i traje do izlaska Sunca.

Podne nastupa kada Sunce pređe polovicu neba i traje do ikindije.

Ikindija nastupa kada sjena jednog predmeta postane onolika koliko i sami predmet ili dvaput duža, i traje do zalaska Sunca. Nije dozvoljeno odgađati ikindiju do tog vremena osim sa jakim razlogom (prespavljivanje, zaborav, povratak s puta...)

Akšam nastupa kada Sunce zađe i traje do iščeznuća crvenila na horizontu.

Početak jacije je iščeznuće crvenila pa do zore. Treba voditi računa da se obavi do pola noći. Nakon pola noći nastupa vrijeme "darure" kada je dozvoljeno klanjati jaciju ali je pokuđeno. Pola noći se računa polovica vremena od zalaska Sunca do nastupa zore.Vremena u kojima je zabranjeno klanjati bilo kakav namaz su: dok Sunce izlazi pa dok ne odskoči koliko jedno koplje (oko 45 min. poslije izlaska Sunca), dok je Sunce na polovici neba i za vrijeme dok Sunce zalazi.PETI UVJET ZA NAMAZ: okrenuti se prema KibliUvjet je da se osoba koja klanja okrene prema Kibli, tj. prema Mesdžidu-l-Haramu (Kabi) u Mekki, jer, ukoliko bi se okrenula prema nekoj drugoj strani, namaz joj ne bi bio ispravan.

Izuzetak od ovoga čine samo oni koji su u nemogućnosti da se iz straha, bolesti ili nečega sličnog okrenu prema Kabi. Isto tako, dozvoljeno je putniku da klanja u prevoznom sredstvu u pravcu u kome se prevozno sredstvo kreće.ŠESTI UVJET ZA NAMAZ: odluka (nijjet) koji će se namaz klanjatiNijjet (odluka) znači srcem odlučiti koji će se namaz klanjati. Mjesto nijjeta je srce, i on se podrazumijeva uz bilo koje djelo. Nije ga potrebno izgovarati riječima. Izgovor nijjeta riječima je novotarija.

Ukoliko bi čovjek pristupio namazu tek onako, bez namjere u srcu da klanja, nego da se samo pregiba sa drugima, namaz mu ne bi bio ispravan. Ili, ukoliko bi stao da klanja podne, a u srcu ima namjeru da klanja akšam, namaz mu ne bi bio ispravan.

Nijjet je potrebno imati posebno za svaki namaz.Ovo je bilo šest uvjeta za namaz. Sada ćemo obraditi sami način obavljanja namaza.Način obavljanja namaza

(uopšteno)Na sljedeći način se klanjaju dva rekata bilo kojeg namaza. Ukoliko ovo znamo, onda nam je lahko razujeti kako i na koji način se klanja bilo koji namaz.Stati normalno, malo razmaknuti noge (maksimalno u širini ramena), okrenuti se prema Kibli, donijeti namjeru u srcu da će se klanjati namaz, podignuti ruke ispruženih dlanova okrenutih prema Kibli u visini ramena ili ušiju i istovremeno izgovoriti:ALLAHU EKBER (Allah je najveći)[1]Zatim staviti desnu ruku na podlakticu lijeve ruke ispod prsa a iznad pupka. Pogled treba biti upravljen u mjesto sedžde (mjesto gdje će se spustiti čelo u namazu).Zatim proučiti:Subhāneke allāhumme we bihamdike we tebārekesmuke we te'ālā džedduke we lā ilāhe gajruke.

(Slavljen neka si Ti, Allahu moj, Tebi prihvata svaka hvala. Uzvišeno je ime Tvoje, veličanstvena je tvoja veličina, osim Tebe drugog boga nema.)[2]Eūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm.

(Tražim zaštitu kod Allaha od šejtana prokletog.)[3]Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm.

(U ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog)[4]El-hamdu lillāhi rabbil ālemin. Er-rahmāni-r-rahīm. Māliki jewmi-d-dīn. Ijjāke na'budu we ijjake neste'īn. Ihdines-sirātal-mustekīm. Sirātallezine en'amte alejhim gajril magdūbi alejhim weled-dāllīn.

(Amin)(Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemilosnom, Samilosnom. Vladaru Dana Sudnjega. Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe (Allahu) pomoć tražimo. Uputi nas na Pravi Put. Na put onih kojima si dao svoje blagodati, a ne onih na koje se srdžba izlila niti onih koji su zalutali. (Amin)[5]Kul huwallāhu ehad. Allāhu-s-samed. Lem jelid we lem jūled. We lem jekun lehū kufuwen ehad.(Reci: On je Allah – Jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I niko mu ravan nije.)[6]

Zatim se izgovori ALLAHU EKBER i učini ono što se zove rukū'. To je pregibanje koje se izvodi na taj način da se čovjek pregne da svojim dlanovima dohvati koljena. Dlanovi se stave na koljena a prsti su razmaknuti. U toj poziciji se izgovori tri puta:Subhāne rabbijel azim

(Slava Tebi, moj Uzvišeni Gospodaru)Nakon toga se ispravi u stojeći položaj, opuštenih ruku niza se i u tom položaju izgovori:Semiallahu limen hamideh rabbenā we lekel hamd

(Allah čuo onoga ko Ga hvali. Gospodaru naš, Tebi pripada svaka hvala)Onda se izgovori ALLAHU EKBER i ide se na sedždu. Sedžda se čini na taj način što se iz stojećeg položaja prvo na tlo spuste koljena, pa ruke (laktovi moraju biti podignuti od tla), dlanovi su u visini ramena a zatim se lice stavi na zemlju gdje čelo i nos moraju doticati zemlju.U tom položaju se izgovori tri puta:Subhāne rabbijel e'alā

(Slava mome Svevišnjem Gospodaru)Zatim se izgovori ALLAHU EKBER i ispravi u sjedeći položaj gdje se sjedne na koljena. Lijepo je sjesti na lijevu nogu, a stopalo desne noge da bude uspravno sa podavijenim prstima prema Kibli (nije obavezno). Na tom sjedenju se malo smiri. Sunnet je u tom položaju izgovoriti: RABBIGFIRLI, RABBIGFIRLI. Zatim se opet izgovori ALLAHU EKBER i ide se na drugu sedždu i izgovori se tri puta:Subhāne rabbijel e'alā

(Slava mome Svevišnjem Gospodaru)(Napomena: Sve ovo do sad što smo opisali (stajanje, učenje, ruku i dvije sedžde) naziva se rekat. I ovo do sada je bio prvi rekat u namazu).Zatim, sa druge sedžde, izgovarajući ALLAHU EKBER ustajemo na drugi rekat.Na drugom rekatu se uči:Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm.El-hamdu lillāhi rabbil ālemin. Er-rahmāni-r-rahīm. Māliki jewmi-d-dīn. Ijjāke na'budu we ijjake neste'īn. Ihdines-sirātal-mustekīm. Sirātallezine en'amte alejhim gajril magdūbi alejhim weled-dāllīn.

(Amin)Kul huwallāhu ehad. Allāhu-s-samed. Lem jelid we lem jūled. We lem jekun lehū kufuwen ehad.Zatim se izgovori ALLAHU EKBER i učini ono rukū' i dvije sedžde (kako je predhodno opisano).(Napomena: ovim je završen drugi rekat)Zatim se sa druge sedžde ispravi u sjedeći položaj gdje se sjedne na koljena. Lijepo je sjesti na lijevu nogu, a stopalo desne noge da bude uspravno sa podavijenim prstima prema Kibli (nije obavezno). Ovaj položaj se naziva "sjedenje u namazu". Dlanovi se stave na stegna (iznad koljena) s tim da su prsti desne ruke sakupljeni, a kažiprst je ispružen i njime se pokazuje prema Kibli. Pogled je uperen prema tom kažiprstu ili ispred sebe u krilo.

U tom položaju se uči Et-tehijatu:Et-tehijjātu lillāhi wes-salewātu wet-tajjibātu. Es-selāmu alejke ejjuhen-nebijju we rahmetullāhi we berekātuh. Es-selāmu alejnā we alā ibādillahi-s-sālihīn. Ešhedu en lā ilāhe illallāh, we ešhedu enne Muhammeden abduhū we resūluhū(Veličanje samo Allahu pripada, kao i moji namazi, moje dove i dobra djela. Neka je selam na tebe, o Vjerovjesniče i Allahova milost i blagoslov. Neka je selam na nas i sve dobre Allahove robove. Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik.)[7]Allāhumme salli alā Muhammedin we alā āli Muhammed kemā sallejte alā Ibrahīme we alā āli Ibrahīm, inneke hamīdun medžīd.

Allāhumme bārik alā Muhammedin we alā āli Muhammed kemā bārekte alā Ibrahīme we alā āli Ibrahīm, inneke hamīdun medžīd.(Allahu moj, podari svoj mir i spas Muhammedu i porodici Muhammedovoj kao što si ga podario Ibrahimu i porodici Ibrahimovoj. Ti si Hvaljeni i Veličanstveni.

Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu kao što si blagoslovio Ibrahima i porodicu Ibrahimovu. Ti si Hvaljeni i Veličanstveni.)[8]Allāhumme innī eūzu bike min azābil kabri, we min azābi džehennem, we min fitnetil mahjā wel memāt, we min šerri fitnetil Mesīhi-d-Dedždžāl.(Allahu moj, utječem Ti se od kazne u kaburu, i od kazne džehennemske, i od iskušenja života i smrti, i od zla smutnje Mesiha Dedždžala.)[9]Nakon toga se preda selam, na način da se lice okrene prema desnom ramenu i izgovori:Es-selāmu alejkum we rahmetullāh (Mir vama i milost Allahova)

Zatim se okrene lice prema lijevom ramenu i izgovori isto:Es-selāmu alejkum we rahmetullāh (Mir vama i milost Allahova)

I time je namaz završen.Dakle, ovo je bio opis dva rekata jednog namaza. Kada ovo znamo, onda nam je lahko obaviti bilo koji namaz.Sabah-namaz ima dva rekata (farza), podne ima četiri rekata, ikindija četiri, akšam tri i jacija četiri rekata.Kako se klanja sabah-namaz?Sabah-namaz ima dva rekata. Način obavljanja sabah-namaza je već opisan, s tim da se donese odluka (nijjet) da će se klanjati sabah-namaz.Kako se klanja akšam-namaz?Akšam-namaz ima tri rekata. Klanja isto kao i sabah namaz, s tim da se poslije proučenog Et-Tehijjatu ustaje na treći rekat. Na trećem rekatu se uči Bismilla i Fatiha. Zatim se učini rukū', dvije sedžde i sjedne se, prouči se Et-Tehijjatu, Salavati i Dova i preda se selam.

I time je završen akšam-namaz.Kako se klanjaju podne, ikindija i jacija-namaz?Ova tri namaza obrađujemo zajedno pošto se identično obavljaju. Imaju po četiri rekata. Klanja se sve kao i kod akšam namaza, samo što se nakon trećeg rekata ne sjeda nego se odmah ustaje na četvrti rekat na kome se uči Bismilla i Fatiha. Nakon toga slijedi posljednje sjedenje na kome se uči Et-Tehijjatu, Salavati i Dova i preda se selam. I time se završen podne/ikindija/jacija-namaz.

Sažeti prikaz propisanih namaza:SABAH (ima dva rekata)1. rekat: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i jedna sura

2. rekat: Bismilla, Fatiha i jedna sura

Sjedenje (tešehhud): Et-Tehijjatu, Salavati, Dova

SelamPODNE (četiri rekata)1. rekat: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i jedna sura

2. rekat: Bismilla, Fatiha i jedna sura

Sjedenje (tešehhud): Et-Tehijjatu

3. rekat: Bismilla, Fatiha

4. rekat: Bismilla, Fatiha

Sjedenje (tešehhud): Et-Tehijjatu, Salavati, Dova

Selam

IKINDIJA (četiri rekata) – isto kao i podneAKŠAM (tri rekata)1. rekat: Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i jedna sura

2. rekat: Bismilla, Fatiha i jedna sura

Sjedenje (tešehhud): Et-Tehijjatu

3. rekat: Bismilla, Fatiha

Sjedenje (tešehhud): Et-Tehijjatu, Salavati, Dova

SelamJACIJA (četiri rekata) – isto kao i podne i ikindijaDakle, ovo je bilo pojašnjenje propisanih namaza (farzova). Ovo je ono čime Allah zadužuje svakog muslimana. Sve drugo (dobrovoljni namazi, sunneti, zikrovi koji se uče nakon propisanih namaza i dove) je na dobrovoljnoj bazi. Ako čovjek to bude izvršavao imaće nagradu kod Allaha Uzvišenog, a ako na bude izvršavao neće biti kažnjen.Obavezni dijelovi namaza (ruknovi, ar. erkān, mn. od rukn)Obavezni dijelovi namaza bez kojih namaz ne može biti ispravan su:nijjet (namjera) koji biva u srcu,
stajanje (kijam), za onoga ko je u mogućnosti,
početni tekbir (Allahu ekber),
učenje Fatihe na svakom rekatu,
ruku' (pregibanje),
vraćanje sa ruku'a,
dvije sedžde,
sjedenje između dvije sedžde,
posljednje sjedenje i učenje Et-Tehijjatu (tešehhud),
predavanje selama,
ta'dilu-l-erkan – smirenost pokreta u namazu, tj. da se sve namaske radnje obavljaju smireno i bez žurbe.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Izgovor riječi "Allahu ekber" na početku namaza se zove "početni tekbir"

[2] Ovo je "Subhaneke"

[3] Ovo je "Euza" ili na arapskom "istiāza"

[4] Ovo je "Bismilla"

[5] Ovo je "Fatiha" (prva sura u Kur'anu). Spada u obavezni, sastavni dio namaza. Bez nje namaz nije ispravan.

[6] Ovo je sura koja se uči poslije Fatihe u namazu. Ovdje je navedena kao primjer sura El-Ihlas (ili Kul huwallahu ehad). Dovoljno je da čovjek zna samo jednu suru da bi mogao klanjati. Naravno, mogu se učiti i druge sure ili ajeti koje čovjek zna.

[7] Ovo je "Et-tehijjatu"

[8] Ovo su "Salavati"

[9] Ovo je "Dova" (ima još dova koje su vjerodostojno prenesene od Allahovog Poslanika, a.s., da ih je učio i koje se mogu učiti, ali mi smo izabrali ovu).

16.07.2006.

Muhammed s.a.v.s ce imati najvise sljedbenika na sudnjem danu

U usporedbi sa ranijim Allahovim poslanicima, a.s., i njihovim narodima i sljedbenicima, Muhammed, s.a.v.s., će imati najveći broj sljedbenika na Sudnjem danu. Jedan od razloga mnoštva njegovih sljedbenika je specifičnost Knjige koja mu je objavljena, kao što se naglašava u slijedećem hadisu, koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Nema ni jednog poslanika a da mu nisu dati znakovi (mu'džize) u koje su povjerovali njegovi sljedbenici. Ono što je meni dato (Kur'an) je bila objava koju mi je Allah, dž.š., objavio, te se nadam da ću imati najviše sljedbenika na Sudnjem danu.'
Svaki od ranijih poslanika, a.s., je dobijao mu'džize koje su odgovarale vremenu i situaciji u kojoj se taj poslanik nalazio. Sihir je bio rasprostranjen u faraonovo vrijeme, pa je Musa'ova, a.s., mu'džiza bila štap koji se pretvorio u zmiju koja je pojela njihove čarolije. U vrijeme Isa'a, a.s., lije~ni{tvo je dostiglo svoj vrhunac, pa je njegova, a.s., mu'džiza u oživljavanju mrtvih i liječenju slijepih i gubavih odgovarala prilikama tog vremena. Sa mu'džizom poput Kur'ana nije došao ni jedan od ranijih poslanka i Kur'an je objavljen vahjom koji je donosio melek Džibril, a.s. Nije objavljivan ni u snu, niti ilhamom. Mu'džize ranijih poslanika, a.s., završavale su se u njihovom vremenu i važile su samo za one koji su ih vidjeli svojih očima, a mu'džiza Kur'ana traje i ostaje sve do Sudnjeg dana; svojim jezičkim stilom, sadržajem vijesti o ranijim narodima, kao i najavama svega onoga što će se dešavati do Sudnjeg dana. Također su ranije mu'džize gledane očima (kao što je Salihova, a.s., deva, Musa'ov, a.s., štap i sl.) i završavale su se njihovim umiranjem, a Muhammedova, a.s., najveća i najjača mu'džiza, Kur'an, pored toga što se vidi ona se razumijeva pameću i nju vide i razumiju sve naredne generacije.
Enes, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: 'Ja ću, od svih ranijih poslanika, a.s., na Sudnjem danu imati veći broj sljedbenika i ja ću prvi pokucati na džennetska vrata.'
U drugom hadisu Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Ni jednom od ranijih poslanika, a.s., nisu ljudi povjerovali kao što su meni povjerovali a bilo je poslanika kojima je povjerovao samo jedan čovjek.'

16.07.2006.

posebnosti Muhammeda s.a.v.s

Od specifičnosti kojima je odlikovan Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., je i to da mu je Allah, dž.š., prikazao stanje svih ranijih Allahovih poslanika, a.s., i broj njihovih sljedbenika na Sudnjem danu. Od ranijih poslanika, a.s. neko će imati skupinu sljedbenika, neko manji neko veći broj, a biće i poslanika sa kojim neće biti nikog od njegovih sljedbenika.
Muhammedu, s.a.v.s., je taj prizor prikazan u snu, a snovi Allahovih poslanika, a.s., su jedan vid vahja/objave i po tom osnovu su istiniti.
Abdullah ibn Mes'ud, r.a., kaže: «Jedne noći smo dugo pričali sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa smo se razišli svojim kućama. Kada smo sutradan osvanuli otišli smo do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i on nam reče: 'Sinoć su mi izloženi i prikazani Allahovi poslanici sa svojim sljedbenicima, pa sam vidio da neko od njih ide a prate ga samo tri čovjeka od njegovog naroda; sa nekim od poslanika ide skupina, sa nekim desetak ljudi a bilo je poslanika sa kojim nije bio niko od sljedbenika...''
Abdullah ibn Abbas, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: 'Pokazani su mi raniji narodi, pa sam vidio da prolazi neko od poslanika, a.s. a za njim ide njegov narod, pa prolazi neki drugi poslanik a za njim ide nekoliko ljudi, pa za nekim od poslanika ide desetak ljudi, za nekim ide samo pet ljudi a ima i slu~ajeva da poslanik, a.s., ide sam, bez sljedbenika...'

16.07.2006.

muhammed a.s

A tebe smo kao milost svjetovima poslali". (21:107)
Muhammed, a.s., posljednji Božiji poslanik poslan u završnici Božanskog objaviteljskog pohoda prema čov­jeku, krunskom stvorenju Božanskog stvoriteljskog pohoda u svjetove podno Njegovog uzvišenog prijestolja, u svjetove s ovu stranu zvijezda, jeste milost svim svjetovima, jer blagodareći njegovom pojavljivanju čovječanstvo ima na raspolaganju autentičnu Riječ Božiju koja ga usmjerava, usrećuje, smiruje, liječi, štiti, a ponekad svega drži u nepretrgnutoj vezi sa Stvoriteljem i Gospodarom jer nestvorena Riječ Božija je neodvojivi segment Božanske biti. Allah, dž.š., je progovarao čovjeku Svojom Božanskom Riječju, odjenutom u zemaljskom ruhu, Riječju kelimetskom, risaletskom, suhufskom, tevratskom, zeburskom, indžilskom, a u samom zrijenju i kur'anskom, krunskim plodom objaviteljskog Božanskog pohoda, objavama što su donosile spasonosne poruke i poduke. Ako je čovjek krunsko stvorenje Božanskog stvoriteljskog pohoda onda je nebeski Ahmed prauzoriti lik tog krunskog stvorenja, predodređen da kao Zemljanin Muhammed prima krunske plodove Božanskog objaviteljskog pohoda. On nikada nije tvrdio da je došao da uspostavi ili oformi neku novu vjeru nego da potvrdi i upotpuni sav onaj objaviteljski naum Uzvišenog Boga od Adema, a.s., pa preko mnoštva Božijih poslanika završno sa njim samim kao pečatom na kraju tog spasonosno-objaviteljskog pohoda.

On jeste milostiv svim svijetovima jer se njegovo učenje sačuvalo kao najčišći oblik monotezima bez ikakvih natruha i ljudskih intervencija. Najsnažniji argument ovoj tvrdnji svakako je prvi dio Šehade u kojoj se nedvojbeno ukazuje na postojanje jednog Boga. Muslimanski egzegetičari, ezoterici, idu dalje pa kažu da je suštinsko značenje Šehade da ništa i ne postoji osim Boga. Sve se nadaje kao privid, a On je jedina stvarnost na sliku predmeta i sjene. Sjena postoji, ali kao privid i odraz stvarnosti trodimenzionalnog tijela. Tako se stvoreni svjetovi nadaju kao privid i odraz Božanskog postojanja i Njegove dobre volje. On je nužno postojeći, a sve ostalo je nenužno pa može postojati, ali i ne mora što se ničim neće odraziti na Božije sopstvo.

16.07.2006.

iskusenje i patnje

Sada znamo da smo stvoreni da dostignemo vrline i lijep karakter i zaslužimo Allahovu nagradu. Kako prepoznati one koji uspiju u tome? Kako vrjednovati uspjeh? Da lakše razumijemo Allahove presude tj. zašto je neko nagrađen a neko kažnjen, u ovom životu je uveden sistem iskušenja i testova koji nam tačno otkrivaju nečije vrline ili zle osobine. Allah, dž., kaže u Kur’anu:“Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bi smo ga na kušnju stavili i zato smo mu da čuje i vidi dali. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. (K.76:2-3)Iskušenja su namijenjena za sve ljude, vjernike i nevjernike. Ova iskušenja su dokaz da čovjek nije predodređen za džehennem ili džennet, kako danas neki vjeruju. Da nam se zna sudbina poslije smrti, čemu bi trebali služiti naređenja i zabrane?


15.07.2006.

Allah dz.s.

Muslimani cijelog svijeta koriste Allah, subhanehu ve te´ala, mada mogu koristiti i domaću riječ za Boga. Allah, subhanehu ve te´ala, ima 99 imena. Allah je isti Bog u kojeg i kršćani i Jevreji vjeruju. Važno je napomenuti da kršćani iz arapskih zemalja Boga zovu, Allah.

Allah je jedan, svemogući i nema drugog Boga osim Njega.

Uzvišeni Allah je rekao: "I znaj da nema Boga osim Allaha." (Muhammed, 19)

Bismillahi-rrahmani-rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

15.07.2006.

Serijat

Vjerski zakon islama zove se Šerijat. On je utemeljen na božjoj objavi, i izveden je iz četiri glavna izvora. Prvi je Kur´an, za kog se vjeruje da je oduvijek postojao na nebu, a onda ga je melek Džibril (anđeo Gabrijel) postupno objavljivao Muhammedu a.s., kako su to prilike zahtijevale. Zatim su tu Sunna, knjiga predaja o Muhammedu a.s. i njegovom životu, Idžma, suglasnost zajednice i Kijas, zaključivanje iz prva tri izvora. Ishodište mu je zapravo u predislamskom običajnom pravu, a podijeljen je u pet kategorija: ono što je Allah naredio, ono što je Allah preporučio, ali nije propisao kao obavezno, ono što je Allah ostavio zakonom neodređeno, ono što je Allah otklonio, ali ne i izričito zabranio i ono što je Allah izričito zabranio. Pojam Šerijata puno je širi od bilo kojeg zapadnjačkog poimanja prava, jer pokriva sva područja života. Kasnije, u 19. stoljeću, moć Šerijata slabi, i to prvo zbog evropskog utjecaja, a drugo zbog ublažavanja strogih porodičnih zakona. Polahko se osjeća i već dešava lagani proces prilagođavanja novom vremenu, ali i pritisaka posebno zapadnih zemalja koji vode velike kampanje i negoduju posebno kada je u pitanju odnos prema ženama, običajima njihovog obrezivanja, te običaja i zakona kažnjavanja kamenovanjem koje se dešavalo još ponegdje u nekim zemljama Afrike.

Islam ima dvije osnovne skupine vjernika: Sunite i Šije (šiitilink title). Do raskola (u učenju!) je došlo kada se postavilo pitanje ko će naslijediti Muhammeda a.s. Suniti (kojih čine većinu od oko 90% Muslimana) tvrdili su da niko ne može naslijediti Muhammeda a.s., jer je Kur´an oblikovao i dovršio objavu Božjeg vodstva. Muhammedov a.s. nasljednik zato može biti samo čuvar nasljeđa, on će biti kalif s podređenom vlašću kao vođa vjernika, a bira ga zajednica postupkom idžme. Za šijitske muslimane glavna je osoba vjerske vlasti imam, koji je nasljednik zato jer ima sposobnost nadahnutog i nepogrešivog tumačenja Kur´ana, a šijiti govore o sebi kao o pozvanom i određenom narodu. Najvažnija mistična tradicija, sufizam, pridonosi sjedinjenju šijitske i sunitske svijesti. Neka od dostignuća arapskih, odnosno muslimanskih učenjaka i mislilaca koriste i nalaze se u temeljima zapadne civilizacije. Na Zapad su posredovala učenja koja su usvojena na Istoku, djela grčkih, perzijskih i indijskih pisaca, medicinski priručnik Avicene, koji se donosi na Zapad kao dostignuća perzijskih liječnika, decimalni sistem, astronomija. Zapad je ponovo otkrio Aristotela i usvojio njihov stil u arhitekturi i umjetnosti. Islamski stil osjetljiv je na ukrase i nastoji preokrenuti stvarni izgled stvari u apstraktni. Kur´an uči da su predmet i njegova slika magično povezani, što je razlog da je umjetnost koja predstavlja, kao npr. slikarstvo, polemična. 1258. Mongoli razaraju Bagdad, što se označava kao početak općeg stagniranja širenja Islamskog carstva.

U ime Allaha Samilosnog Milostivog

Tako mi onih što dahčući jure pa varnice frcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu pa u njoj u gomili upadaju, čovjek je zaista Gospodaru svome nezahvalan.I sam je on toga doista svijestan, i on je zaista za bogatstvom pohlepan. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima, i kada izađe na vidjelo ono što je u srcima, Gospodar njihov toga dana sve znati o njima. A, "Allah je velik!"

Sura: Al - Adiyat

U ime Allaha Samilosnog Milostivog

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji, kada će se neka lica potištena, premorena, napaćena u vatri uzarenoj pržiti, sa vrela užarenog piti, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. Neka lica toga dana bit će sretna trudom svojim zadovoljna, u dženetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati.

U njemu su: Izvor-vode koje teku, u njemu su i divani skupocjeni, i pehari postavljeni, i jastuci poređani, i ćilimi rašireni. A, zašto oni ne pogledaju kamile kako su stvorene, i nebo kako je uzdignuto, i planine kako su postavljene, i zemlju kako je prostrta! Ti poučavaj, tvoje je da poučavaš, i vlasti nad njima nemaš. Istinu je rekao uzvišeni Allah! Sura: Al - Gasiya 1 do 22 ajet-a

15.07.2006.

Kur'an i hadisi

Ubrzo nakon Muhamedove smrti sastavljene su objave koje je on primio, na temelju usmenih i pismenih izvora pa je tako sačinjen Kur'an. Ovlašteno izdanje na neusporedivom klasičnom arapskom jeziku bilo je pripremljeno oko 650. godine za vladavine trećega kalifa 'Otmana. Muslimani vjeruju da je Kur'an nepogrešiva Božja riječ poslana s neba i ništa je nije promijenilo. Čitati Kur'an na izvornom jeziku, razumio ga čitalac ili ne, donosi vjerniku milost (baraku).
Po važnosti, odmah iza Kur'ana nepogrešiva Božja (predaja), u kojoj se nalaze zapisani događaji i djelovanje Muhameda kao i rane islamske zajednice. Sadrži sunnu ('primjere') proroka, mjerila koja svaki musliman treba slijediti. Kur'an i sunna zajedno sačinjavaju šerijat ('zakon') neobično opširan vodič za život i ponašanje

15.07.2006.

Kur'an

Kur'an (arapski: القرآن al-qur'ān) u prenesenom prijevodu "čitanje"; također zvan Al Qur'ān Al Karīm; je sveta knjiga Islama. Muslimani vjeruju da je Kur'an objava Božjih riječi i kulminacija Božje objave čovječanstvu, preko Božjeg poslanika Muhammeda a.s. u periodu od 23 godine preko meleka Džibrila.

[izmijeni]
Objava Kur'ana
"U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! [...] Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali..."

Kur'an je sveta Božja knjiga koja je objavljena Božjem poslaniku Muhammedu (s.a.v.s.). Objava je počela u mjesecu Ramazanu. Božji poslanik Muhammed (s.a.v.s.) je kao i obično meditirao u pećini Hira, kad mu se melek Džibril ukazao i počeo sa : "Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara!" Tada je Muhammed a.s odgovorio da ne zna da čita, ali je Džibril nekoliko puta ponovio "Čitaj!" To je bio Muhammedov a.s prvi susret sa Džibrilom. Objava Kur'ana u potpunosti trajala je 23 godine, jedan dio objavljen je u Mekki, dok je drugi dio objavljen u Medini. U početku ljudi su Ga učili napamet a kasnije su počeli i da Ga zapisuju. Noć kada je Allah swt upotpunio Kur'an zove se Lejletul kadr (Noć kadr).

Kur'an je najčitanija knjiga na svijetu. Ima preko 2 miliona hafiza, tj. ljudi koji znaju čitav Kur'an napamet. Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i druge podučavaju njemu."

15.07.2006.

nesto o islamu

Islam je treća velika svjetska monoteistička religija. Podrijetlo vuče iz istog izvora kao i ostale dvije, judaizam i kršćanstvo. 'Islam' je arapska riječ, dolazi od korijena riječi koja znači ' predanje': islam je religija podređenja, pokornosti. Sljedbenici islama 'muslimani' su 'oni koji su se predali i podredili volji Boga (Alaha).
Islam je također religija koja naglašava uspjeh i zato je religija agresivnog misionarskog duha. Svjesni slavne prošlosti, ojačani novom snagom koja dolazi iz bogatih arapskih zemalja proizvođača nafte, toj religiji je cilj osvojiti svijet. Muslimani vjeruju da njihova religija može ispuniti sve religijske i duhovne potrebe čovječanstva.

15.07.2006.

ja u vjeri

ja sam od rodjena bio "musliman".ali bio sam musliman samo onako reda radi.u julu 2005g. otislismo na kamp sa kk realway gdje su treneri bili vjernici.prije svakog namaza oni su nam rekli ko hoce da klanja sa njima neka dodje u jedno prostoriju.prvi dan nisam dosao,ali drugi dan neki moji drugovi su otisli pa i ja sa njima.mislio sam da cu klanjt samo na kampu onako beze,ali poslije namaza treneri su nam pricale price o islamu i o onima koji ne klanjaju .ispricali su nam tako strasne ,a istinite price da ja od toga dan pa evo sve do danas klanjam ,i nadam se da ce neko kad pregleda ovaj blog a nije prije klanjao da ce poceti jer stvarno u namazu je spas .


islam
<< 11/2006 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930


MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
60106

Powered by Blogger.ba